Prime Video
  1. บัญชีของคุณ

ความช่วยเหลือ

เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการของ Amazon

เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2024 กฎหมายสหภาพยุโรปกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านบริการของ Amazon

ถ้าคุณเห็นด้วย:

  • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างร้านค้าของเราและบริการอื่นของ Amazon เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน Amazon ของคุณ ซึ่งรวมถึงโดยการให้คำแนะนำที่ดีขึ้นผ่านบริการเหล่านี้
  • นอกจากนี้เรายังจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริการของ Amazon เหล่านี้เพื่อปรับแต่งโฆษณาที่เราแสดงให้คุณเห็นในบริการอื่นใด

หากคุณปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอม ประสบการณ์ในบริการของ Amazon อาจมีความเกี่ยวข้องน้อยลง เราจะยังคงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของ Amazon ที่คุณอาจร้องขอจากเรา ยกตัวอย่างเช่น คุณยังคงสามารถใช้บัญชี Amazon ของคุณเพื่อ:

  • การสั่งซื้ออุปกรณ์ Echo หรือ Fire TV บนร้านค้าของเรา
  • ขอให้ Alexa สั่งซื้อ Amazon ในร้านค้าให้คุณ
  • กำลังเล่นเพลง Amazon ที่คุณซื้อจากร้านค้า

นอกจากนี้เรายังจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างร้านค้าและบริการอื่นของ Amazon เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา (เช่น เมื่อคุณขอข้อมูลของคุณจากเรา) สำหรับการจัดทำ ดำเนินการ หรือโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และสำหรับการป้องกันการฉ้อโกง/รับรองความปลอดภัย

สิ่งที่เป็นบริการของ Amazon และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกจะนำไปใช้:

ร้านค้า Amazon

รวมประวัติการค้นหาและการสั่งซื้อของคุณ พร้อมด้วยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นจากกิจกรรมของคุณในแอปซื้อของของ Amazon และร้านค้าออนไลน์ของ Amazon: Amazon.com.be, Amazon.de, Amazon.es, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon nl, Amazon.pl, Amazon.se

Alexa

รวมการโต้ตอบของคุณกับ Alexa

ความบันเทิง

รวมประวัติการดูของคุณและการโต้ตอบอื่นผ่านบริการความบันเทิงของเรา รวมถึง Vedeo, Music & Podcasts, Audible (หนังสือเสียงและพอดแคสต์) Games, IMDB Kindle eBooks, Twitch

บริการอุปกรณ์ของ Amazon

รวมถึงการโต้ตอบของคุณผ่านอุปกรณ์ดังต่อไปนี้และบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของเรา, Amazon Appstore, Silk browser, Amazon Kids / Kids+*, Amazon Photos และบริการของอุปกรณ์อื่นของเราเพื่อรองรับประสบการณ์บนอุปกรณ์ Echo, Fire Tablets, Fire TV, Ring, Blink, Eero, Kindle e-Readers และอุปกรณ์ Smart Home

*เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจาก Amazon Kids / Kids+ เพื่อปรับแต่งโฆษณาบนบริการของ Amazon หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเด็ก โปรดไปที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการอื่นของ Amazon

รวมการโต้ตอบของคุณบน Shopbop, AbeBooks และ Amazon Business (รวมถึงข้อมูลจากฐานข้อมูลธุรกิจภายนอกเกี่ยวกับลูกค้าทางธุรกิจที่คาดหวัง)