సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Monk

20028 సీజన్లు16+సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్X-Ray

He's ingenious, he's phobic, he's obsessive-compulsive. Emmy® and Golden Globe®-winner Tony Shalhoub plays former police detective Adrian Monk.

నటులు:
Tony Shalhoub, Bitty Schram, Traylor Howard
శైలీలు
కామెడీ, సస్పెన్స్, డ్రామా
సబ్‌టైటిల్స్
العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
ఆడియో భాషలు
Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (13)

 1. 1. Mr. Monk and the Candidate, Pt 1

  42 నిమిషాలు11 జులై, 200216+సబ్‌టైటిల్స్

  Monk investigates an assassination attempt on Mayoral Candidate Warren St. Claire and learns there's more at play than meets the eye. Part 1 of 2.

 2. 2. Mr. Monk and the Candidate, Pt. 2

  39 నిమిషాలు11 జులై, 200216+సబ్‌టైటిల్స్

  Monk investigates an assassination attempt on Mayoral Candidate Warren St. Claire and learns there's more at play than meets the eye. Part 2 of 2.

 3. 3. Mr. Monk and the Psychic

  43 నిమిషాలు18 జులై, 200216+సబ్‌టైటిల్స్

  Everyone believes psychic Dolly Flint has accomplished the impossible when she discovers the body of the former Police Commissioner's missing wife. Everyone except Monk.

 4. 4. Mr. Monk Meets Dale the Whale

  44 నిమిషాలు25 జులై, 200216+సబ్‌టైటిల్స్

  An 800-pound recluse, aka Dale the Whale, is the number one suspect in a murder case. But how can a man who can't even fit through his bedroom door be a murderer?

 5. 5. Mr. Monk Goes to the Carnival

  43 నిమిషాలు1 ఆగస్టు, 200216+సబ్‌టైటిల్స్

  Monk, who suffers from vertigo, investigates the death of a police detective murdered on a Ferris wheel.

 6. 6. Mr. Monk Goes to the Asylum

  43 నిమిషాలు8 ఆగస్టు, 200216+సబ్‌టైటిల్స్

  After being temporarily institutionalized, Monk stumbles upon a four-year-old murder. Or is his mind playing tricks on him? Kevin Nealon guest stars.

 7. 7. Mr. Monk and the Billionaire Mugger

  42 నిమిషాలు15 ఆగస్టు, 200216+సబ్‌టైటిల్స్

  A billionaire is shot dead while mugging a couple outside a theater. It appears to be a mid-life crisis gone horribly wrong, until Monk figures out the truth.

 8. 8. Mr. Monk and the Other Woman

  44 నిమిషాలు22 ఆగస్టు, 200216+సబ్‌టైటిల్స్

  Monk investigates an attorney's death and develops a love interest in one of the suspects.

 9. 9. Mr. Monk and the Marathon Man

  43 నిమిషాలు12 సెప్టెంబర్, 200216+సబ్‌టైటిల్స్

  Monk, himself a former marathon runner, figures out the clever scheme devised by a furniture magnate to dispose of his mistress during a citywide marathon.

 10. 10. Mr. Monk Takes a Vacation

  44 నిమిషాలు19 సెప్టెంబర్, 200216+సబ్‌టైటిల్స్

  During his vacation, Monk helps solve a murder witnessed by Benjy, Sharona's son, even though the corpse keeps on eluding them.

 11. 11. Mr. Monk and the Earthquake

  44 నిమిషాలు3 అక్టోబర్, 200216+సబ్‌టైటిల్స్

  Sharona's life is in danger while Monk brilliantly solves a seemingly perfect crime committed during a San Francisco earthquake. Amy Sedaris guest stars.

 12. 12. Mr. Monk Meets the Red-Headed Stranger

  44 నిమిషాలు10 అక్టోబర్, 200216+సబ్‌టైటిల్స్

  A blind woman witnesses the murder of Willie Nelson's road manager. Is the country music legend the killer? Willie Nelson guest stars.

 13. 13. Mr. Monk and the Airplane

  44 నిమిషాలు17 అక్టోబర్, 200216+సబ్‌టైటిల్స్

  Braving his fear of flying and of enclosed areas, Monk boards a plane with Sharona and solves the murder of a passenger's wife.

Additional Details