సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Monk

2002X-Ray16+

He's ingenious, he's phobic, he's obsessive-compulsive. Emmy® and Golden Globe®-winner Tony Shalhoub plays former police detective Adrian Monk.

నటులు:
Tony ShalhoubBitty SchramTraylor Howard
శైలీలు
కామెడీడ్రామాసస్పెన్స్
సబ్‌టైటిల్స్
العربيةDanskEnglish [CC]EspañolSuomiIndonesia한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiPortuguêsРусскийSvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ఆడియో భాషలు
DeutschEnglishEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguês
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (13)

 1. 1. Mr. Monk and the Candidate, Pt 1
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 12, 2002
  42నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk investigates an assassination attempt on Mayoral Candidate Warren St. Claire and learns there's more at play than meets the eye. Part 1 of 2.
 2. 2. Mr. Monk and the Candidate, Pt. 2
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 12, 2002
  39నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk investigates an assassination attempt on Mayoral Candidate Warren St. Claire and learns there's more at play than meets the eye. Part 2 of 2.
 3. 3. Mr. Monk and the Psychic
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 19, 2002
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Everyone believes psychic Dolly Flint has accomplished the impossible when she discovers the body of the former Police Commissioner's missing wife. Everyone except Monk.
 4. 4. Mr. Monk Meets Dale the Whale
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 26, 2002
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  An 800-pound recluse, aka Dale the Whale, is the number one suspect in a murder case. But how can a man who can't even fit through his bedroom door be a murderer?
 5. 5. Mr. Monk Goes to the Carnival
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 2, 2002
  43నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk, who suffers from vertigo, investigates the death of a police detective murdered on a Ferris wheel.
 6. 6. Mr. Monk Goes to the Asylum
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 9, 2002
  43నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  After being temporarily institutionalized, Monk stumbles upon a four-year-old murder. Or is his mind playing tricks on him? Kevin Nealon guest stars.
 7. 7. Mr. Monk and the Billionaire Mugger
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 16, 2002
  43నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  A billionaire is shot dead while mugging a couple outside a theater. It appears to be a mid-life crisis gone horribly wrong, until Monk figures out the truth.
 8. 8. Mr. Monk and the Other Woman
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 23, 2002
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk investigates an attorney's death and develops a love interest in one of the suspects.
 9. 9. Mr. Monk and the Marathon Man
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 13, 2002
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk, himself a former marathon runner, figures out the clever scheme devised by a furniture magnate to dispose of his mistress during a citywide marathon.
 10. 10. Mr. Monk Takes a Vacation
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 20, 2002
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  During his vacation, Monk helps solve a murder witnessed by Benjy, Sharona's son, even though the corpse keeps on eluding them.
 11. 11. Mr. Monk and the Earthquake
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 4, 2002
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Sharona's life is in danger while Monk brilliantly solves a seemingly perfect crime committed during a San Francisco earthquake. Amy Sedaris guest stars.
 12. 12. Mr. Monk Meets the Red-Headed Stranger
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 11, 2002
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  A blind woman witnesses the murder of Willie Nelson's road manager. Is the country music legend the killer? Willie Nelson guest stars.
 13. 13. Mr. Monk and the Airplane
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 18, 2002
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  Braving his fear of flying and of enclosed areas, Monk boards a plane with Sharona and solves the murder of a passenger's wife.

మరిన్ని వివరాలు

నిర్మాతలు
Andy BreckmanDavid HobermanRob ThompsonDavid Stern
నెట్‌వర్క్
NBCUniversal
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Ted LevineJason Gray-Stanford