మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Gotti

4.8104 నిమి201818+సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్X-Ray

The incredible true story of notorious mobster John Gotti and his rise to power as head of one of the largest and most dangerous crime organizations in North America: the Gambino Family.

దర్శకుడు
Kevin Connolly
నటులు:
John Travolta, Spencer LoFranco, Kelly Preston
శైలీలు
యాక్షన్, డ్రామా
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
$0.00కు Primeతో చూడండి
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

Additional Details

Studio
Vertical Entertainment
Amazon Maturity Rating
18+ Adults. Learn more
Supporting actors
Stacy Keach