మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Doctor Who

20137 సీజన్లురేటింగ్ ఇంకా లేదు సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్

The Eleventh Doctor takes the controls of the Tardis for the last time in The Time of the Doctor. Orbiting a quiet backwater planet, the massed forces of the universe's deadliest species gather, drawn to a mysterious message that echoes out to the stars. And amongst them - the Doctor.

శైలీలు
యువ ప్రేక్షకులు, వైజ్ఞానిక కల్పన
సబ్‌టైటిల్స్
Français
ఆడియో భాషలు
English, Français
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (1)

  1. 1. The Time of the Doctor

    1 గంట, 1 నిమిషం24 డిసెంబర్, 2013రేటింగ్ ఇంకా లేదు సబ్‌టైటిల్స్

    The Eleventh Doctor takes the controls of the Tardis for the last time in The Time of the Doctor. Orbiting a quiet backwater planet, the massed forces of the universe's deadliest species gather, drawn to a mysterious message that echoes out to the stars. And amongst them - the Doctor.

Additional Details

Amazon Maturity Rating
NR Learn more