సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Doctor Who

2013రేటింగ్ ఇంకా లేదు
The Eleventh Doctor takes the controls of the Tardis for the last time in The Time of the Doctor. Orbiting a quiet backwater planet, the massed forces of the universe's deadliest species gather, drawn to a mysterious message that echoes out to the stars. And amongst them - the Doctor.
శైలీలు
వైజ్ఞానిక కల్పనయువ ప్రేక్షకులు
సబ్‌టైటిల్స్
Français
ఆడియో భాషలు
EnglishFrançais
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.

ఎపిసోడ్‌లు (1)

 1. 1. The Time of the Doctor
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 25, 2013
  1గ 1నిమి
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  సబ్‌టైటిల్స్
  Français
  ఆడియో భాషలు
  English, Français
  The Eleventh Doctor takes the controls of the Tardis for the last time in The Time of the Doctor. Orbiting a quiet backwater planet, the massed forces of the universe's deadliest species gather, drawn to a mysterious message that echoes out to the stars. And amongst them - the Doctor.