உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

House

20118 சீசன் 16+சப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்X-Ray

As Season Seven begins, House and Cuddy attempt to make a real relationship work and face the question as to whether their new relationship will affect their ability to diagnose patients.

நடித்தவர்கள்
Lisa Edelstein, Jesse Spencer, Robert Sean Leonard
வகைகள்
நாடகம்
சப்டைட்டில்
العربية, Dansk, English [CC], Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
ஆடியோ
Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (23)

 1. 1. Now What?

  41 நிமிடங்கள்19 செப்டம்பர், 201016+சப்டைட்டில்

  House (Hugh Laurie) and Cuddy (Lisa Edelstein)explore their feelings toward each other amid a crisis at the hospital: the threatened loss of its Level 1 status as a trauma center because the only available neurosurgeon (George Wyner) is sick. The diagnosis of the doctor's illness is difficult, but House doesn't offer to help. Meanwhile, Thirteen (Olivia Wilde) has a request for House.

 2. 2. Selfish

  43 நிமிடங்கள்26 செப்டம்பர், 201016+சப்டைட்டில்

  A 14-year-old (Alyson Stoner) with a terminally ill brother collapses during a skateboarding competition. Meanwhile, House (Hugh Laurie) and Cuddy (Lisa Edelstein) confront the workplace ramifications of their relationship; and in the clinic, House must deal with an elderly man and his son.

 3. 3. Unwritten

  43 நிமிடங்கள்3 அக்டோபர், 201016+சப்டைட்டில்

  A suicidal children's author (Guest star Amy Irving) has a seizure just before trying to kill herself, and House (Hugh Laurie), who's a fan, thinks that the key to both her physical and psychological conditions lies in her latest book. Meanwhile, House and Cuddy (Lisa Edelstein) go on a double date with Wilson (Robert Sean Leonard) and his girlfriend, Sam (Cynthia Watros).

 4. 4. Massage Therapy

  43 நிமிடங்கள்10 அக்டோபர், 201016+சப்டைட்டில்

  A patient who can't stop vomiting is also hiding secrets. Meanwhile, House turns a cold shoulder to Chase's new hire, and House and Cuddy must look anew at their relationship following a visit from House's massage therapist.

 5. 5. Unplanned Parenthood

  43 நிமிடங்கள்17 அக்டோபர், 201016+சப்டைட்டில்

  Timing is everything -- Jennifer Grey ("Dirty Dancing") Guest Stars.

 6. 6. Office Politics

  43 நிமிடங்கள்7 நவம்பர், 201016+சப்டைட்டில்

  House (Hugh Laurie) finally hires a female member of the team, a third-year medical student (Amber Tamblyn) who, it turns out, has a tie to Taub (Peter Jacobson). Meanwhile, a senatorial candidate's campaign manager (Jack Coleman) suddenly falls ill, and the team must look to the candidate (Pat Finn) for clues about his condition.

 7. 7. A Pox On Our House

  43 நிமிடங்கள்14 நவம்பர், 201016+சப்டைட்டில்

  A girl is suspected of having smallpox after a 200-year-old medicine jar found in a shipwreck shatters in her hand, so a CDC doctor (Dylan Baker) locks down the hospital. Martha Masters (Amber Tamblyn) questions his motive for doing so. Meanwhile, Wilson (Robert Sean Leonard) and Sam (Cynthia Watros) examine their relationship after they comfort a 6-year-old cancer patient (Devon Woods).

 8. 8. Small Sacrifices

  43 நிமிடங்கள்21 நவம்பர், 201016+சப்டைட்டில்

  A man (Kuno Becker) falls ill after reenacting the Crucifixion; Taub (Peter Jacobson) questions his wife (Jennifer Crytal Foley) about her relationshwip with a member of an infidelity support group; Wilson's (Robert Sean Leonard) relationship with Sam (Cynthia Watros) takes a sudden turn after they attend a co-worker's wedding.

 9. 9. Larger Than Life

  43 நிமிடங்கள்16 ஜனவரி, 201116+சப்டைட்டில்

  A hero (Matthew Lillard) collapses moments after risking his life to save a stranger who fell onto subway tracks. Meanwhile, House (Hugh Laurie) tries to avoid Cuddy's birthday dinner because her opinionated mother (Guest star Candice Bergen) will be there; and Masters (Amber Tamblyn) helps Taub (Peter Jacobson) realize that he must take action on his crumbling marriage.

 10. 10. Carrot or Stick

  43 நிமிடங்கள்23 ஜனவரி, 201116+சப்டைட்டில்

  House (Hugh Laurie) and the team try to link symptoms of a teenage military recruit and his drill sergeant (guest star Sasha Roiz); House secretly helps Cuddy's (Lisa Edelstein) daughter get into a prestigious preschool; someone posted a disparaging photo of Chase (Jesse Spencer) on a social-networking site.

 11. 11. Family Practice

  44 நிமிடங்கள்6 பிப்ரவரி, 201116+சப்டைட்டில்

  Family ties cause a conflict of interest. Candice Bergen ("Boston Legal") and Paula Marshall ("Gary Unmarried") Guest-Star.

 12. 12. You Must Remember This

  44 நிமிடங்கள்13 பிப்ரவரி, 201116+சப்டைட்டில்

  Everybody seeks companionship.

 13. 13. Two Stories

  43 நிமிடங்கள்20 பிப்ரவரி, 201116+சப்டைட்டில்

  House (Hugh Laurie) participates in a school career day---and breaks rules by sharing explicit medical stories. Later, two fifth graders (guest stars Austin Michael Coleman and Haley Pullos) assess House's relationship troubles with Cuddy (Lisa Edelstein) , and try to help him understand the role that his selfish antics play in them.

 14. 14. Recession Proof

  43 நிமிடங்கள்27 பிப்ரவரி, 201116+சப்டைட்டில்

  Career and happiness are called into question.

 15. 15. Bombshells

  43 நிமிடங்கள்6 மார்ச், 201116+சப்டைட்டில்

  Cuddy is faced with a new reality.

 16. 16. Out of the Chute

  43 நிமிடங்கள்13 மார்ச், 201116+சப்டைட்டில்

  A bullfighter is admitted after being attacked by a bull, and Masters (Amber Tamblyn) develops a crush on him as his condition inexplicably worsens, with miniseizures that can't be explained. Meanwhile, House (Hugh Laurie) is away from the hospital, tending to other issues.

 17. 17. Fall From Grace

  43 நிமிடங்கள்20 மார்ச், 201116+சப்டைட்டில்

  A young homeless man with a history of drug abuse (and a secret) arrives at the hospital with bad burns and scars on his chest. Meanwhile, Cuddy (Lisa Edelstein) tells Wilson (Robert Sean Leonard) that she feels guilty about breaking up with House (Hugh Laurie).

 18. 18. The Dig

  43 நிமிடங்கள்10 ஏப்ரல், 201116+சப்டைட்டில்

  Thirteen reappears (Olivia Wilde). It seems that she has just been released from prison, and House (Hugh Laurie) wants to know why she landed there. He seeks answers as they team up in a spud-gun competition. Meanwhile, the team treats a science teacher with a respiratory illness who turns out to be a hoarder; and Taub (Peter Jacobson) dips his toe into the dating pool.

 19. 19. Last Temptation

  43 நிமிடங்கள்17 ஏப்ரல், 201116+சப்டைட்டில்

  Thirteen (Olivia Wilde) rejoins the team, but Masters (Amber Tamblyn), who's completing medical school, might leave it to prepare for a surgical career. But first the team must diagnose a 16-year-old girl who collapses just before she's scheduled to begin sailing around the world.

 20. 20. Changes

  43 நிமிடங்கள்1 மே, 201116+சப்டைட்டில்

  Cuddy's mother (Candice Bergen) considers filing a malpractice suit against the hospital, which could put her daughter's and House's (Hugh Laurie) medical licenses in jeopardy. Meanwhile, luck runs out for a lottery winner (Donal Logue).

 21. 21. The Fix

  43 நிமிடங்கள்8 மே, 201116+சப்டைட்டில்

  House (Hugh Laurie) attempts to resuscitate the career of a washed-up boxer (Kevin Phillips) following a disputed wager with Wilson (Robert Sean Leonard). Meanwhile, the team suspects that House might have another kind of drug problem.

 22. 22. After Hours

  43 நிமிடங்கள்15 மே, 201116+சப்டைட்டில்

  Thirteen (Olivia Wilde) has a friend in need: an ex-con (Amy Landecker) with an urgent medical problem that can't be treated at the hospital because it's drug-related. So they turn to Chase (Jesse Spencer) in desperation. Meanwhile, House(Hugh Laurie) deals with devastating information; and Taub (Peter Jacobson) comes to terms with an unexpected development.

 23. 23. Moving On

  43 நிமிடங்கள்22 மே, 201116+சப்டைட்டில்

  Life imitates art in the season finale.

Additional Details

Studio
NBCUniversal
Amazon Maturity Rating
16+ Young Adults. Learn more
Supporting actors
Jennifer Morrison, Peter Jacobson, Omar Epps, Olivia Wilde