సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Comic Book Men

2016ALL
Comic Book Men dives into geekdom at Kevin Smith's comic shop. Walt, Mike, Bryan and Ming freak out behind the counter over rare memorabilia and share all their wild adventures on their hilarious podcast.
నటులు:
Kevin SmithWalt FlanaganBryan Johnson
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share
 1. 1. Comic Book Men 501: Wookiee Fever
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 18, 2015
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Chewbacca himself, Peter Mayhew, judges a wookiee call contest at the Stash. One of the hottest comic books of the '90s lands on the counter.
 2. 2. Comic Book Men 502: Holy Zap Copter!
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 18, 2015
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Mike takes flight in the Batcopter to celebrate 15 years at the Secret Stash. The boys look at one of the hottest books of the '90s.
 3. 3. Comic Book Men 503: The Captain and the Clerk
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 25, 2015
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Kevin meets with the original captain of Starfleet, William Shatner, to talk comics. Walt drools over a Mego doll with unique packaging.
 4. 4. Comic Book Men 504: Bryan Gets Bit
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 25, 2015
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The guys help Bryan take a dip into the icy waters of collecting by visiting a "JAWS museum." A roll of super-powered toilet paper comes through.
 5. 5. Comic Book Men 505: Stash-pocalypse
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 8, 2015
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  A hot zombie comic prompts the guys to reconsider their apocalyptic preparations. An eccentric collector comes seeking Walt's help.
 6. 6. Comic Book Men 506: Stan Saves!
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 14, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Stan Lee drops by the Stash and helps the guys with a customer experiencing a comics crisis. A customer buys a classic issue of Fantastic Four.
 7. 7. Comic Book Men 507: Making Clay
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 21, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Walt and Bryan audition the Secret Stash employees for a role in their new claymation film with friend and fellow podcaster Brian Quinn.
 8. 8. Comic Book Men 508: Royal Romita
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 28, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Legendary comics artist John Romita Jr. draws an original piece for the Stash. Bryan's interest is piqued by an Evel Knievel toy from his childhood.
 9. 9. Comic Book Men 509: Suburban Cowboys
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 6, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  An old pal inspires the gang to don their cowboy hats and journey back to the old Wild West. A customer comes in seeking an iconic '80s comic.
 10. 10. Comic Book Men 510: Tell 'Em, Jim Lee!
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 13, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Superstar artist Jim Lee guests on the podcast and regales the guys with tales of comic-dom. A comic book brings wedding bells to the Stash.
 11. 11. Comic Book Men 511: Insta-Ming
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 20, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Ming gets a selfie stick and tries to go viral filming behind-the-scenes looks at the Stash. Walt takes a look at bootleg toys of an '80s blockbuster.
 12. 12. Comic Book Men 512: Baby Jay
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 27, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Jason Mewes brings his baby daughter to the Stash so she can meet the guys. A customer sells a collection of comic book Slurpee cups.
 13. 13. Comic Book Men 513: Hometown Heroes
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 3, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Phoenix Jones, a real-life superhero, visits the Stash and patrols Red Bank with the guys. Walt reminisces about an iconic Batman playset.

మరిన్ని వివరాలు

దర్శకులు
Jeremy Schneider
నిర్మాతలు
Kevin SmithElyse SeidenBrian NashelJay Peterson
నెట్‌వర్క్
AMC Studios
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
All మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Ming ChenMike ZapcicPeter MayhewWilliam ShatnerRob Bruce