సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

బాహుబలి ది లాస్ట్ లెజెండ్స్

202016+
Before the war with the Kalakeya. Before Katappa killed Baahubali. Before the death of Sivagami. Two young brothers competed for the throne. One would go on to become king, and the other would go on to become a legend. Experience the secret stories from the world of Baahubali in this all new animated series.
శైలీలు
యానిమేషన్అంతర్జాతీయం
సబ్‌టైటిల్స్
ఏదీ అందుబాటులో లేదు
ఆడియో భాషలు
తెలుగుEnglishहिन्दीதமிழ்
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share
 1. 1. The Land Of The Rising Sun
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  22నిమి
  16+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  To return the sacred sword the Hachimaan, Baahubali and Bhallaladeva journey to Nippon - the land of the rising sun but find only peril and danger in a strange, new land.
 2. 2. The Mark Of Koi - Part 1
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  21నిమి
  16+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  Baahubali and Bhallaladeva head deep into the land of Nippon and discover people are caught in the middle of a war between rival factions and are being exploited by the cruel and wicked Mistress Koi.
 3. 3. The Mark Of Koi - Part 2
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  21నిమి
  13+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  Finding himself outnumbered by Mistress Koi's forces, Baahubali must find a way to defeat her without risking the lives of the most innocent prisoners of all - the children of Nippon.
 4. 4. The Forest Of Ghosts
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  22నిమి
  13+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  To recover the Hachimaan Baahubali and Bhallaladeva must discover what hidden secrets hide inside the mysterious and treacherous forest of ghosts.
 5. 5. The Tiger And His Son
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  22నిమి
  13+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  Caught between battling armies, Baahubali must make difficult choices to not only recover the missing sacred sword but also bring peace to Nippon once and for all.
 6. 6. Prisoner Of The Wolf
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  22నిమి
  13+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  Bhallaladeva finds himself prisoner of the fearsome Lord Ookami and wonders if he will survive the dungeons of the Wolf Lord.
 7. 7. The Sword Saint
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  22నిమి
  13+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  Baahubali needs to find allies to aid him in his fight against Ookami's wolves and comes across the fabled Sword Saint, but will this legendary warrior side with Baahubali or the army of Wolves?
 8. 8. Against The Ninja
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  23నిమి
  16+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  Ookami's army of wolves descend upon Baahubali and his allies. The final battle for the Hachimaan and the fate of all Nippon will be fought.
 9. 9. The Return
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  23నిమి
  16+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  Baahubali and Bhallaladeva find old friends and enemies waiting for them as they return to Mahishmati.
 10. 10. Shikaar's Last Hunt - Part 1
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  22నిమి
  13+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  The famed hunter of animals, Shikaar, has been humiliated and shamed by Baahubali many times. To get his revenge he decides to hunt the deadliest prey of all - Baahubali himself!
 11. 11. Shikaar's Last Hunt - Part 2
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  22నిమి
  13+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  Baahubali is on the run as Shikaar closes in on him! Only the strongest shall surive the hunt!
 12. 12. The Magician
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  21నిమి
  13+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  A magician's visit to Mahishmati coincides with crimes that make him the suspect. Will Baahubali be able to clear his name?
 13. 13. Bijjaladeva's Big Day
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  21నిమి
  13+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  Baahubali is asked to accompany Bijjaladeva to Mahishmati's outskirts to stop a battle between neighboring villages. But things go awry when Bijjaladeva unveils sinister plans to finally get rid of his nephew once and for all.
 14. 14. Code Of The Samurai
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  23నిమి
  16+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  The strict code of the samurai, the swordsmen of Nippon, revolves around one word: Honor. But what happens when a samurai feels they have lost their honor? How far will they go to recover and reclaim it?
 15. 15. Revenge Of The Ronin - Part 1
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  22నిమి
  13+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  Nippon comes to Mahishmati as the dishonored samurai of Lord Tora come seeking revenge against Baahubali and his family.
 16. 16. Revenge Of The Ronin - Part 2
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  23నిమి
  16+
  ఆడియో భాషలు
  తెలుగు, English, हिन्दी, தமிழ்
  Baahubali has fought many battles but never before has he faced an enemy not seeking riches or power. Now he fights against a man that has lost everything and has nothing more left to lose. Can Baahubali defeat such a foe?

బోనస్ (1)

 1. బోనస్: Baahubali The Lost Legends Season 5 - Trailer
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2020
  58సెకం
  16+
  ఆడియో భాషలు
  हिन्दी
  Before the war with the Kalakeya. Before Katappa killed Baahubali. Before the death of Sivagami. Two young brothers competed for the throne. One would go on to become king, and the other would go on to become a legend. Experience the secret stories from the world of Baahubali in this all new animated series.

మరిన్ని వివరాలు

నెట్‌వర్క్
Graphic India Production
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి