உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

டேக்கன்

6.62017X-Ray16+

[Dubbed Version Coming Soon] Clive Standen ("Vikings") stars as Bryan Mills, a younger version of the iconic character from the "Taken" films. A former Green Beret, Mills becomes swept up in quest for vengeance after he fails to protect one of those closest to him.

வகைகள்
அதிரடிநாடகம்சஸ்பென்ஸ்
சப்டைட்டில்
العربيةDanskDeutschEnglish [CC]Español (Latinoamérica)Español (España)SuomiFrançaisIndonesiaItaliano한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiPortuguês (Brasil)Português (Portugal)РусскийSvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ஆடியோ
DeutschEnglishEspañolFrançaisItalianoPortuguês
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (10)

 1. 1. Pilot
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 27, 2017
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  After suffering a personal tragedy, Bryan Mills embarks on a vengeful mission to bring down a ruthless cartel boss. Meanwhile, a covert U.S. intelligence team headed by Christina Hart recruits Bryan to become an operative.
 2. 2. Ready
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 7, 2017
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  Sidelined for weeks, Bryan finally gets an opportunity to work in the field. The ensuing mission unearths a sinister conspiracy surrounding a government official’s death. Meanwhile, Hart makes contact with a man from her past.
 3. 3. Off Side
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 13, 2017
  41நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  Bryan and team search for a suspected terrorist who has been taken, leading them to uncover a deeper plot within their own government.
 4. 4. Mattie G
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 20, 2017
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  Riley's insistence to uncover the truth behind a fatal drug given to war vets results in her asset's child being taken.
 5. 5. A Clockwork Swiss
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 27, 2017
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  Christina (Jennifer Beals) orders the retrieval of sensitive documents in Zurich needed to prevent economic and political disaster.
 6. 6. Hail Mary
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 3, 2017
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  The ODNI is asked to facilitate the defection of a Russian FSB agent, but the agent's pregnant girlfriend throws a curve in the team's plans.
 7. 7. Solo
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 10, 2017
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  During the team's efforts to thwart a Mejia weapons operation, Bryan (Clive Standen) is taken. As he relies on his ODNI training to survive, the team attempts a daring rescue.
 8. 8. Leah
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 17, 2017
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  The ODNI assists an Israeli spy with early onset Alzheimer's, whose own agency is out to kill her.
 9. 9. Gone
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 24, 2017
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  The ODNI is forced to deliver Mejia (guest star Romano Ozari) to the FBI but catch wind of the cartel's plans to hijack the transfer.
 10. 10. I Surrender
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 1, 2017
  41நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  As the FBI threatens to remove Christina (Jennifer Beals) from command, Bryan (Clive Standen) and John (Gaius Charles) lead a rogue mission to stop Mejia's associates before they cross the border.

கூடுதல் விவரங்கள்

தயாரிப்பாளர்கள்
Lena CordinaThomas AnargyrosKatie O’HaraMatthew GrossAlex CaryRomeo TironeLuc BessonMarjorie DavidEdouard de VesinneJordan Hawley
நெட்வொர்க்
NBCUniversal
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
16+ இளம் வயதுவந்தவர்கள் மேலும் அறிக