உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

டேக்கன்

6.720172 சீசன் 16+சப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்X-Ray

[Dubbed Version Coming Soon] Clive Standen ("Vikings") stars as Bryan Mills, a younger version of the iconic character from the "Taken" films. A former Green Beret, Mills becomes swept up in quest for vengeance after he fails to protect one of those closest to him.

வகைகள்
சஸ்பென்ஸ், நாடகம், அதிரடி
சப்டைட்டில்
العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
ஆடியோ
Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (10)

 1. 1. Pilot

  43 நிமிடங்கள்26 பிப்ரவரி, 201716+சப்டைட்டில்

  After suffering a personal tragedy, Bryan Mills embarks on a vengeful mission to bring down a ruthless cartel boss. Meanwhile, a covert U.S. intelligence team headed by Christina Hart recruits Bryan to become an operative.

 2. 2. Ready

  42 நிமிடங்கள்7 மார்ச், 201716+சப்டைட்டில்

  Sidelined for weeks, Bryan finally gets an opportunity to work in the field. The ensuing mission unearths a sinister conspiracy surrounding a government official’s death. Meanwhile, Hart makes contact with a man from her past.

 3. 3. Off Side

  41 நிமிடங்கள்12 மார்ச், 201716+சப்டைட்டில்

  Bryan and team search for a suspected terrorist who has been taken, leading them to uncover a deeper plot within their own government.

 4. 4. Mattie G

  42 நிமிடங்கள்19 மார்ச், 201716+சப்டைட்டில்

  Riley's insistence to uncover the truth behind a fatal drug given to war vets results in her asset's child being taken.

 5. 5. A Clockwork Swiss

  42 நிமிடங்கள்26 மார்ச், 201716+சப்டைட்டில்

  Christina (Jennifer Beals) orders the retrieval of sensitive documents in Zurich needed to prevent economic and political disaster.

 6. 6. Hail Mary

  42 நிமிடங்கள்2 ஏப்ரல், 201716+சப்டைட்டில்

  The ODNI is asked to facilitate the defection of a Russian FSB agent, but the agent's pregnant girlfriend throws a curve in the team's plans.

 7. 7. Solo

  42 நிமிடங்கள்9 ஏப்ரல், 201716+சப்டைட்டில்

  During the team's efforts to thwart a Mejia weapons operation, Bryan (Clive Standen) is taken. As he relies on his ODNI training to survive, the team attempts a daring rescue.

 8. 8. Leah

  42 நிமிடங்கள்16 ஏப்ரல், 201716+சப்டைட்டில்

  The ODNI assists an Israeli spy with early onset Alzheimer's, whose own agency is out to kill her.

 9. 9. Gone

  42 நிமிடங்கள்23 ஏப்ரல், 201716+சப்டைட்டில்

  The ODNI is forced to deliver Mejia (guest star Romano Ozari) to the FBI but catch wind of the cartel's plans to hijack the transfer.

 10. 10. I Surrender

  41 நிமிடங்கள்1 மே, 201716+சப்டைட்டில்

  As the FBI threatens to remove Christina (Jennifer Beals) from command, Bryan (Clive Standen) and John (Gaius Charles) lead a rogue mission to stop Mejia's associates before they cross the border.

Additional Details

Studio
NBCUniversal
Amazon Maturity Rating
16+ Young Adults. Learn more