సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

టేకెన్

6.62017X-Ray16+

[Dubbed Version Coming Soon] Clive Standen ("Vikings") stars as Bryan Mills, a younger version of the iconic character from the "Taken" films. A former Green Beret, Mills becomes swept up in quest for vengeance after he fails to protect one of those closest to him.

శైలీలు
యాక్షన్డ్రామాసస్పెన్స్
సబ్‌టైటిల్స్
العربيةDanskDeutschEnglish [CC]Español (Latinoamérica)Español (España)SuomiFrançaisIndonesiaItaliano한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiPortuguês (Brasil)Português (Portugal)РусскийSvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ఆడియో భాషలు
DeutschEnglishEspañolFrançaisItalianoPortuguês
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (10)

 1. 1. Pilot
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 27, 2017
  43నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  After suffering a personal tragedy, Bryan Mills embarks on a vengeful mission to bring down a ruthless cartel boss. Meanwhile, a covert U.S. intelligence team headed by Christina Hart recruits Bryan to become an operative.
 2. 2. Ready
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 7, 2017
  43నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  Sidelined for weeks, Bryan finally gets an opportunity to work in the field. The ensuing mission unearths a sinister conspiracy surrounding a government official’s death. Meanwhile, Hart makes contact with a man from her past.
 3. 3. Off Side
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 13, 2017
  41నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  Bryan and team search for a suspected terrorist who has been taken, leading them to uncover a deeper plot within their own government.
 4. 4. Mattie G
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 20, 2017
  42నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  Riley's insistence to uncover the truth behind a fatal drug given to war vets results in her asset's child being taken.
 5. 5. A Clockwork Swiss
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 27, 2017
  43నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  Christina (Jennifer Beals) orders the retrieval of sensitive documents in Zurich needed to prevent economic and political disaster.
 6. 6. Hail Mary
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 3, 2017
  42నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  The ODNI is asked to facilitate the defection of a Russian FSB agent, but the agent's pregnant girlfriend throws a curve in the team's plans.
 7. 7. Solo
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 10, 2017
  43నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  During the team's efforts to thwart a Mejia weapons operation, Bryan (Clive Standen) is taken. As he relies on his ODNI training to survive, the team attempts a daring rescue.
 8. 8. Leah
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 17, 2017
  43నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  The ODNI assists an Israeli spy with early onset Alzheimer's, whose own agency is out to kill her.
 9. 9. Gone
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 24, 2017
  43నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  The ODNI is forced to deliver Mejia (guest star Romano Ozari) to the FBI but catch wind of the cartel's plans to hijack the transfer.
 10. 10. I Surrender
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 1, 2017
  41నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  As the FBI threatens to remove Christina (Jennifer Beals) from command, Bryan (Clive Standen) and John (Gaius Charles) lead a rogue mission to stop Mejia's associates before they cross the border.

మరిన్ని వివరాలు

నిర్మాతలు
Lena CordinaThomas AnargyrosKatie O’HaraMatthew GrossAlex CaryRomeo TironeLuc BessonMarjorie DavidEdouard de VesinneJordan Hawley
నెట్‌వర్క్
NBCUniversal
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి