సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Tom Clancy's Jack Ryan

IMDb 8.12018X-Ray16+
When CIA analyst Jack Ryan stumbles upon a suspicious series of bank transfers his search for answers pulls him from the safety of his desk job and catapults him into a deadly game of cat and mouse throughout Europe and the Middle East, with a rising terrorist figurehead preparing for a massive attack against the US and her allies.
నటులు:
John KrasinskiWendell PierceAbbie Cornish
శైలీలు
యాక్షన్డ్రామాసైన్యం మరియు యుద్ధంసస్పెన్స్
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
EnglishEnglish [Audio Description]

$0.00కు Primeతో చూడండి

ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share

ఎపిసోడ్‌లు (8)

 1. 1. Pilot
  August 31, 2018
  1గ 4నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description]
  CIA analyst Jack Ryan uncovers a series of suspicious transactions that take him out from behind his desk and into the field to hunt down a powerful new threat to the world.
 2. 2. French Connection
  August 31, 2018
  45నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description]
  Jack and Greer decode a new piece of intel that takes them to Paris and one step closer to the elusive Suleiman. Hanin's husband returns home with a renewed fervor for his secretive mission.
 3. 3. Black 22
  August 31, 2018
  51నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description]
  Drone pilot Victor struggles with the immense responsibility attached to his job. Jack and Greer join French Intelligence officers. Hanin is forced to make a dangerous decision.
 4. 4. The Wolf
  August 31, 2018
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description]
  As Jack and Cathy grow closer, Jack's double-life is put to the test. A show of force from Suleiman adds to his ranks and brings him one step closer to his next attack.
 5. 5. End of Honor
  August 31, 2018
  49నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description]
  After the horrific Paris church attack, Jack and Greer discover a deeper strategy behind Suleiman's actions. Hanin faces new challenges in her quest for freedom.
 6. 6. Sources and Methods
  August 31, 2018
  56నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description]
  Jack and Greer use a Turkish criminal to help them track down a high-value target. Cathy investigates an outbreak of a virulent form of Ebola that may point to something more ominous.
 7. 7. The Boy
  August 31, 2018
  48నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description]
  Jack and Greer try to convince their superiors to lead a covert ground assault to capture Suleiman. Jack's double life costs him an important relationship.
 8. 8. Inshallah
  August 31, 2018
  43నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description]
  Jack and Greer fear Suleiman's next attack could be on U.S. soil. They must figure out how to stop him or risk enormous costs.

బోనస్ (1)

 1. బోనస్: Season 1 Official Trailer
  మద్దతిచ్చే పరికరాల్లో చూడండి
  June 11, 2018
  2నిమి
  13+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Jack Ryan, an up-and-coming CIA analyst, is thrust into a dangerous field assignment for the first time. He soon uncovers a pattern in terrorist communication that launches him into the center of a dangerous gambit with a new breed of terrorism that threatens destruction on a global scale.