సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

NCIS

20136 సీజన్లు16+సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్

The tenth season of NCIS picks up where season nine left off, as the NCIS team surveys the damage from the terrorist bombing. The team continues their search for Harper Dearing, for whom Gibbs invokes a "poke the bear" strategy after realizing that Dearing has nothing left to lose.

శైలీలు
డ్రామా, యాక్షన్
సబ్‌టైటిల్స్
العربية, Български, Čeština, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English [CC], Suomi, Français, עברית, हिन्दी, Magyar, Indonesia, Italiano, 한국어, Bahasa Melayu, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Română, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, Tiếng Việt, 中文(简体), 中文(繁體)
ఆడియో భాషలు
Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (24)

 1. 1. Extreme Prejudice

  43 నిమిషాలు24 సెప్టెంబర్, 201216+సబ్‌టైటిల్స్

  Gibbs goes on the hunt to find Harper Dearing and bring him down following the NCIS headquarters bombing.

 2. 2. Recovery

  43 నిమిషాలు1 అక్టోబర్, 201216+సబ్‌టైటిల్స్

  The NCIS team investigates the cause of a mysterious death involving a NCIS armory employee that was found four months after the Navy Yard bombings. Meanwhile, the team has to undergo mandatory psych evaluations, causing Gibbs to worry about Abby.

 3. 3. Phoenix

  41 నిమిషాలు8 అక్టోబర్, 201216+సబ్‌టైటిల్స్

  While on medical leave, Ducky decides to reopen a 12-year-old case by ordering the exhumation of a Navy commander's body. Meanwhile, the team also investigates a recent death of a Marine that may be tied to Ducky's old case.

 4. 4. The Namesake

  43 నిమిషాలు22 అక్టోబర్, 201216+సబ్‌టైటిల్స్

  When a petty officer is murdered in a billionare's Ferrari, the NCIS team stumbles upon Gibbs' namesake.

 5. 5. Lost At Sea

  41 నిమిషాలు29 అక్టోబర్, 201216+సబ్‌టైటిల్స్

  The NCIS team has to find out the cause of the helicopter crash that was found on shore and locate the missing pilot. Meawhile, Ziva issues a dare to Tony and McGee.

 6. 6. Shell Shock (Part 1)

  42 నిమిషాలు12 నవంబర్, 201216+సబ్‌టైటిల్స్

  The NCIS team investigates the brutal murder of a Navy Lieutenant who just returned home from the Middle East.

 7. 7. Shell Shock (Part 2)

  43 నిమిషాలు19 నవంబర్, 201216+సబ్‌టైటిల్స్

  Gibbs continues to work with a Marine Captain sufferingfrom PTSD in an investigation to track down a terrorist.

 8. 8. Gone

  41 నిమిషాలు26 నవంబర్, 201216+సబ్‌టైటిల్స్

  The NCIS team investigates a teenage girl's abduction while Ziva and Abby team up to protect her friend who witnessed the kidnapping while Gibbs seeks information from a past connection.

 9. 9. Devil's Trifecta

  43 నిమిషాలు10 డిసెంబర్, 201216+సబ్‌టైటిల్స్

  Gibbs teams up with Fornell on a joint investigation after Fornell becomes the target of a shooting, but they face an unexpected twist in the case when their mutual ex-wife, Diane Sterling, gets involved. Meanwhile, rumors run wild among the group after Diane stays overnight at McGee's.

 10. 10. You Better Watch Out

  43 నిమిషాలు17 డిసెంబర్, 201216+సబ్‌టైటిల్స్

  It's Christmas time for the DiNozzos when Tony's dad comes to visit. Meanwhile, the NCIS team is "following the money" in order to solve a murder investigation.

 11. 11. Shabbat Shalom

  41 నిమిషాలు7 జనవరి, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  While the NCIS team investigates the link to a dead journalist and a Navy petty officer, Ziva is taken aback by the sudden emotional visit by her father, who she hasn't seen in more than two years.

 12. 12. Shiva

  43 నిమిషాలు14 జనవరి, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  In the aftermath of an event that strikes close to home, the NCIS team unites to seek answers and demand justice in order to protect their most vulnerable colleagues.

 13. 13. Hit and Run

  43 నిమిషాలు28 జనవరి, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  The NCIS team investigates a Marine’s car accident and ignites some upsetting past memories for Abby as a young girl on the trail of her first “case.”

 14. 14. Hereafter

  43 నిమిషాలు4 ఫిబ్రవరి, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  The NCIS team takes on a renowned hacker who could hold the key to tracking down the most-wanted cyber-terrorist in the world.

 15. 15. Canary

  41 నిమిషాలు18 ఫిబ్రవరి, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  On leave from NCIS while still grieving the loss of his wife and his kids' mother, Director Vance discovers unexpected personal information that causes him to question everything.

 16. 16. Detour

  42 నిమిషాలు25 ఫిబ్రవరి, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  The NCIS team races to track down Ducky and Jimmy after the two disappear while transporting a body from a crime scene.

 17. 17. Prime Suspect

  42 నిమిషాలు4 మార్చి, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  A media frenzy surrounding an unidentified criminal prompts Gibbs’ barber to question his son’s involvement and ask for Gibbs’ help in ruling out his son as a prime suspect.

 18. 18. Seek

  43 నిమిషాలు18 మార్చి, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  The wife of a Marine who specialized in K-9 bomb detection urges the NCIS team to investigate the recent death of her husband in Afghanistan. Meanwhile, Director Vance asks for the team's assistance as he interviews nannies.

 19. 19. Squall

  43 నిమిషాలు25 మార్చి, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  A massive storm brings the NCIS team aboard the USS Borealis, where everyone becomes a suspect once the crime scene proves that Mother Nature wasn't the only culprit.

 20. 20. Chasing Ghosts

  41 నిమిషాలు8 ఏప్రిల్, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  When a Navy reservist returns home to find her husband missing and her living room covered in blood, she turns to the NCIS team to bring him home. Meanwhile, Tony suspects that Ziva is planning a risky move to avenge her father's death.

 21. 21. Berlin

  43 నిమిషాలు22 ఏప్రిల్, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  While the NCIS team investigates the murder of a Mossad officer in Virginia, Tony and Ziva depart for Berlin as they track her father's killer.

 22. 22. Revenge

  42 నిమిషాలు29 ఏప్రిల్, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  In retaliation for the murders of Eli David and Jackie Vance, the NCIS team feverishly searches for Bodnar despite orders from Homeland Security to relinquish the case.

 23. 23. Double Blind

  42 నిమిషాలు6 మే, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  A Department of Defense investigator scrutinizes the NCIS team's response to the Bodnar case involving the murder of Ziva's father and Vance's wife. Meanwhile, the team examines whether a Petty Officer is suffering from paranoia or if his claims of being followed are tied to a matter of national security.

 24. 24. Damned If You Do

  43 నిమిషాలు13 మే, 201316+సబ్‌టైటిల్స్

  The international manhunt for Eli David and Jackie Vance's killer turns into a federal witch hunt against Gibbs and the team, which questions their unconventional methods and threatens their future at the agency, on the 10th season finale.

Additional Details

Studio
CBS Television Studios
Amazon Maturity Rating
16+ Young Adults. Learn more