సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Silent Witness

IMDb 7.81996X-Ray16+
Forensic pathologist Dr. Sam Ryan has an all-embracing, passionate notion of justice that can lead to trouble in her personal and professional lives, but to Sam, each dead body deserves the truth.
నటులు:
Amanda Burton
శైలీలు
డ్రామాసస్పెన్స్
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English

$0.00కు Primeతో చూడండి

ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share
 1. 1. Buried Lies
  February 21, 1996
  1గ 30నిమి
  16+
  Forensic Pathologist Dr. Samantha Ryan moves back to Cambridge from London to take up a consultant's post at the Park Teaching Hospital. Sam's first case is the tragic death of a six-year-old girl, Sarah Crew, who is thought to have fallen from a rope swing over a river and drowned. But when Sam finds evidence of previous physical abuse, Inspector Tom Adams begins a murder investigation.
 2. 2. Long Days, Short Nights
  February 28, 1996
  1గ 29నిమి
  16+
  Dr. Sam Ryan is called to the scene of the murder of Mark James, a young man whose badly decomposed body cannot hide the signs of a ritual element to the killing: there is an upside-down cross scored on his back and a ligature around his neck. Then when a second murder follows, Sam follows the trail of clues into the world of the occult.
 3. 3. Darkness Visible
  March 13, 1996
  1గ 31నిమి
  16+
  When a death occurs in police custody, the footprints of the man who was sharing his cell are found all over the body. It looks like an open and shut case for Dr. Sam Ryan. But just as the investigation appears to be over, Sam receives a note written on police notepaper that re-opens the case. It seems that the real culprit may have been a police officer, but which one?
 4. 4. Sins of the Fathers
  March 27, 1996
  1గ 31నిమి
  16+
  Sam is called to the scene of a restaurant fire where DI Adams needs her help to identify a badly burnt body. It emerges that the prime suspect is one of Sam's students, who had come to her for advice recently, and Sam needs to decide whether to tell the police. Then when further tragedy strikes, both Sam and DI Adams must face up to their own demons and secrets.

మరిన్ని వివరాలు

నిర్మాతలు
Tony Dennis
నెట్‌వర్క్
BBC
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి