సైన్ ఇన్
మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Mad Dogs

సీజన్ 1
IMDb 7.52016X-Ray18+
When a group of underachieving 40-something friends gather in Belize to celebrate the early retirement of an old friend, a series of wild events unfold, exposing dark secrets, deception and even murder.
నటులు:
Ben ChaplinMichael ImperioliRomany Malco
శైలీలు
డ్రామాకామెడీసస్పెన్స్
సబ్‌టైటిల్స్
English (UK)English (US)Deutsch
ఆడియో భాషలు
EnglishDeutsch
ఈ డివైజ్/ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వెర్షన్‌లో వీడియోను ప్లే చేయడానికి సపోర్ట్ లేదు. దయచేసి Kindle Fire, మొబైల్ పరికరాలు, గేమ్ కన్సోల్‌లు లేదా ఇతర అనుకూల డివైజ్‌లలో అప్‌డేట్ చేయండి లేదా వాటిలో చూడండి.

$0.00కు Primeతో చూడండి

ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share

 1. 1. Pilot
  మద్దతిచ్చే పరికరాల్లో చూడండి
  3 మార్చి, 2016
  57నిమి
  18+
  When a group of 40-something friends gather in Belize to celebrate the early retirement of an old friend, a series of wild events unfold, exposing dark secrets, deception and murder.
 2. 2. Xtabai
  21 జనవరి, 2016
  41నిమి
  18+
  The guys scramble to find the missing yacht, but an unexpected encounter with a pair of Swedish drug dealers and a mysterious duffle bag tied to a cartel complicates their quest.
 3. 3. Well
  21 జనవరి, 2016
  55నిమి
  18+
  With only a few hours until their deadline to return the boat is up, the guys struggle to stay on top of escalating complications including a local police investigation, their friend's corpse, and the return of the murderous Cat.
 4. 4. Flares
  21 జనవరి, 2016
  55నిమి
  18+
  After a failed trip to the US Embassy, the Mad Dogs hunker down in the villa overnight. Surrounded by enemies outside the perimeter wall and deprived of food and water, the guys are forced to confront the dark secrets of each others' pasts and place a value on the worth of their own lives.
 5. 5. Hat
  21 జనవరి, 2016
  52నిమి
  18+
  The four men attempt to escape Belize with the help of an eager, go-getting Embassy employee (Allison Tolman). The journey strains the fraught tension between the friends as they interact with the colorful, dangerous and unique creatures of the Belizean countryside.
 6. 6. Leslie
  21 జనవరి, 2016
  54నిమి
  18+
  Emotions run high while the guys are trapped in an international quarantine, forced to reconcile with their past actions while waiting for life changing test results. Outside the tent, Lawrence (Phil Davis) works to track down the boys at the request of the notorious and dangerous Jesus.
 7. 7. Ice Cream
  21 జనవరి, 2016
  45నిమి
  18+
  Spread out and separated across the country, the Mad Dogs must weigh their personal desires against those of their friends' lives in order to recover all of the missing money and save a kidnapped Joel.
 8. 8. Broodstock
  21 జనవరి, 2016
  41నిమి
  18+
  A charismatic entrepreneur named Aaron (Coby Bell) arrives with a promise to bring the boys home if they complete a mysterious and dangerous mission involving Lawrence, Jesus, and the duffle full of Euros. .
 9. 9. Seahorse
  21 జనవరి, 2016
  51నిమి
  18+
  The guys begin the treacherous journey through the jungle, only to discover Jesus and their mission are not what they seem. Back in Belize City, tensions sizzle between Lawrence and Aaron, and a mysterious new figure (Ted Levine) arrives asking searching questions about the boys.
 10. 10. Needles
  3 మార్చి, 2016
  54నిమి
  18+
  In the season finale, Joel hurries to covertly complete Jesus' mission, while Gus and Cobi each deal with the authorities holding them accountable for their crimes. Lex goes into surgery and has an ethereal encounter, and all four boys make one last attempt to escape Belize once and for all.

మరిన్ని వివరాలు

దర్శకులు
Charles McDougall
నిర్మాతలు
Shawn RyanCris Cole
నెట్‌వర్క్
Amazon Studios
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
18+ పెద్దలు మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Steve ZahnBilly ZanePhil Davis