సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Comic Book Men

2018ALL
Dive into the world of geekdom and follow master fanboy Kevin Smith at his New Jersey comic shop, Jay and Silent Bob's Secret Stash, in AMC's Comic Book Men. Behind the shop's counter are Walt, Mike, Bryan and Ming, who geek out over mind-blowing pop culture artifacts.
నటులు:
Kevin SmithWalt FlanaganBryan Johnson
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share
 1. 1. Return of the Living Stash
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 22, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Kevin Smith and the guys discuss how The Walking Dead started out as a comic book and became a cultural phenomenon.
 2. 2. Nightmare on Broad Street
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 29, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Legendary horror icon Robert Englund, aka Freddy Krueger, personally delivers a birthday present to Ming.
 3. 3. Hail to the King
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 19, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The Stash & Red Bank cosplayers celebrate the Centennial of the late, great Jack Kirby, one of the greatest innovators in comic book history.
 4. 4. Methad Man's Mego
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 26, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Influential actor and rapper Method Man talks to the guys about his extensive comic book collection. Starsky & Hutch gear takes over The Stash.
 5. 5. Stash Bash
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 3, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Jay & Silent Bob cosplayers take over the streets of Red Bank as the Comic Book Men attempt to make history by setting a Guinness World Record.
 6. 6. In A Galaxy Very Nearby
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 10, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  With rare and interesting Star Wars items making their way into the Stash, Walt offers up big cash to try and score a beacon for the store.
 7. 7. Ode to Clerks
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 25, 2018
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Kevin Smith and the guys attend a premiere screening of Ode to Clerks, a film about themselves and how Clerks came to be.
 8. 8. The Canine Crusaders
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 4, 2018
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Burt Ward, the infamous Robin the Boy Wonder, reminisces about his time on the set of Batman. He also judges the Stash's Canine Cosplay contest.
 9. 9. Power Man vs. Counter Man
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 11, 2018
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Walt meets his match during a heated negotiation with Luke Cage star, Mike Colter. A "legendary" video game is both Walt's trash and Ming's treasure.
 10. 10. Troma-tized
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 11, 2018
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Which Comic Book Man has what it takes to be in a Troma film? Lloyd Kaufman and his crew put them through a grueling audition to decide.
 11. 11. A Pez-Tacular Mystery
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 25, 2018
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The boys take a field trip to the Pez Museum to determine if Walt is actually the owner of an extremely rare and valuable piece of Pez history.
 12. 12. The Mightiest of Mortals
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 1, 2018
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  When Walt learns that Ming is friends with Shazam! star Michael Gray, he decides that he must meet the Mighty Mortal.
 13. 13. Pop Goes The Stash
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 8, 2018
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  When Kevin and the boys head to the Grand Opening of Funko Headquarters, they are honored with their very own Pop! figures.

మరిన్ని వివరాలు

దర్శకులు
Jeremy Schneider
నిర్మాతలు
Kevin SmithElyse SeidenBrian Nashel
నెట్‌వర్క్
AMC Studios
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
All మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Ming ChenMichael ZapcicRobert EnglundJeremy KirbyStacy KirbyMethod ManJason MewesRosario DawsonBurt WardMike ColterLloyd Kaufman