உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

Comic Book Men

20187 சீசன் அனைத்தும்சப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்

Dive into the world of geekdom and follow master fanboy Kevin Smith at his New Jersey comic shop, Jay and Silent Bob's Secret Stash, in AMC's Comic Book Men. Behind the shop's counter are Walt, Mike, Bryan and Ming, who geek out over mind-blowing pop culture artifacts.

நடித்தவர்கள்
Kevin Smith, Walt Flanagan, Bryan Johnson
வகைகள்
அதிக ஆர்வம், நகைச்சுவை
சப்டைட்டில்
English [CC]
ஆடியோ
English
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (13)

 1. 1. Return of the Living Stash

  21 நிமிடங்கள்21 அக்டோபர், 2017அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Kevin Smith and the guys discuss how The Walking Dead started out as a comic book and became a cultural phenomenon.

 2. 2. Nightmare on Broad Street

  21 நிமிடங்கள்28 அக்டோபர், 2017அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Legendary horror icon Robert Englund, aka Freddy Krueger, personally delivers a birthday present to Ming.

 3. 3. Hail to the King

  21 நிமிடங்கள்18 நவம்பர், 2017அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  The Stash & Red Bank cosplayers celebrate the Centennial of the late, great Jack Kirby, one of the greatest innovators in comic book history.

 4. 4. Methad Man's Mego

  21 நிமிடங்கள்25 நவம்பர், 2017அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Influential actor and rapper Method Man talks to the guys about his extensive comic book collection. Starsky & Hutch gear takes over The Stash.

 5. 5. Stash Bash

  21 நிமிடங்கள்2 டிசம்பர், 2017அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Jay & Silent Bob cosplayers take over the streets of Red Bank as the Comic Book Men attempt to make history by setting a Guinness World Record.

 6. 6. In A Galaxy Very Nearby

  21 நிமிடங்கள்9 டிசம்பர், 2017அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  With rare and interesting Star Wars items making their way into the Stash, Walt offers up big cash to try and score a beacon for the store.

 7. 7. Ode to Clerks

  21 நிமிடங்கள்24 பிப்ரவரி, 2018அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Kevin Smith and the guys attend a premiere screening of Ode to Clerks, a film about themselves and how Clerks came to be.

 8. 8. The Canine Crusaders

  21 நிமிடங்கள்3 மார்ச், 2018அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Burt Ward, the infamous Robin the Boy Wonder, reminisces about his time on the set of Batman. He also judges the Stash's Canine Cosplay contest.

 9. 9. Power Man vs. Counter Man

  21 நிமிடங்கள்10 மார்ச், 2018அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Walt meets his match during a heated negotiation with Luke Cage star, Mike Colter. A "legendary" video game is both Walt's trash and Ming's treasure.

 10. 10. Troma-tized

  21 நிமிடங்கள்10 மார்ச், 2018அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Which Comic Book Man has what it takes to be in a Troma film? Lloyd Kaufman and his crew put them through a grueling audition to decide.

 11. 11. A Pez-Tacular Mystery

  21 நிமிடங்கள்24 மார்ச், 2018அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  The boys take a field trip to the Pez Museum to determine if Walt is actually the owner of an extremely rare and valuable piece of Pez history.

 12. 12. The Mightiest of Mortals

  21 நிமிடங்கள்31 மார்ச், 2018அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  When Walt learns that Ming is friends with Shazam! star Michael Gray, he decides that he must meet the Mighty Mortal.

 13. 13. Pop Goes The Stash

  21 நிமிடங்கள்7 ஏப்ரல், 2018அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  When Kevin and the boys head to the Grand Opening of Funko Headquarters, they are honored with their very own Pop! figures.

Additional Details