సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

House

2012X-Ray16+

Entering its eighth season, House has been honored with four Emmy Awards, two Golden Globe Awards. two Screen Actors Guild Awards, and three consecutive People's Choice Awards for Favorite TV Drama.

నటులు:
Lisa EdelsteinJesse SpencerCharlyne Yi
శైలీలు
డ్రామా
సబ్‌టైటిల్స్
العربيةDanskEnglish [CC]EspañolSuomiIndonesia한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiSvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ఆడియో భాషలు
DeutschEnglishEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguêsРусский日本語
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (23)

 1. 1. "Twenty Vicodin"
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 3, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) attempts to solve a medical mystery behind bars on the Season Premiere. Odette Annable ("Breaking In") joins the Cast as a Series Regular. Jaleel White ("Family Matters") and Michael Paré ("Eddie and the Cruisers") Guest Star.
 2. 2. "Transplant"
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 10, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House returns to familiar territory. Charlyne Yi ("Paper Heart") Joins Cast as Series Regular.
 3. 3. "Charity Case"
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 17, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Altruism is a curious symptom. Olivia Wilde and Wentworth Miller ("Prison Break") guest star.
 4. 4. "Risky Business"
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 31, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A business decision calls loyalty into question. Michael Nouri ("Damages") guest stars.
 5. 5. The Confession
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 7, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A shocking confession compromises a patient's life. Jamie Bamber ("Battlestar Galactica") Guest Stars.
 6. 6. Parents
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 14, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Parenting decisions leave a lasting impact. John Scurti ("Rescue Me") Guest Stars.
 7. 7. Dead & Buried
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 21, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  An angst-ridden 14-year-old girl's condition mysteriously worsens; House (Hugh Laurie) gets into trouble after insisting on solving the mystery of why a 4-year-old girl died; and Park (Charlyne Yi) tries to get Chase (Jesse Spencer) to admit why he has become obsessed with grooming.
 8. 8. Perils of Paranoia
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 28, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A patient's paranoia has an adverse medical effect.
 9. 9. Better Half
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 23, 2012
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  When an Alzheimer's patient taking part in a drug trial inexplicably begins vomiting violently and throwing temper tantrums, a deep-seated conflict with his dutiful wife begins to manifest itself. Meanwhile, House (Hugh Laurie) and Foreman (Omar Epps) butt heads; and Wilson (Robert Sean Leonard) treats a patient who claims to be in a chaste marriage.
 10. 10. Runaways
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 30, 2012
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A teen Jane Doe needs a surgery that requires adult consent. House (Hugh Laurie) and Adams (Odette Annable) debate whether to call Social Services, but then her mother shows up. Meanwhile, Taub (Peter Jacobson) can't connect with his infant daughters; and House threatens to exploit Foreman's (Omar Epps) relationship with a married woman.
 11. 11. Nobody's Fault
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 6, 2012
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Following a violent incident involving a patient, House (Hugh Laurie) and the team are placed under review by neurology chief Walter Cofield (guest star Jeffrey Wright), a onetime mentor of Foreman's (Omar Epps). The doctors must recount the details of the incident to him, and Cofield must weigh the team's unconventional brand of collaboration against their life-saving skills.
 12. 12. Chase
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 13, 2012
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Chase takes on a patient, Moira (guest star Julie Mond), who is a cloistered nun on the verge of making her life-changing vows, and through the treatment process, he and Moira form a unique connection that tests their faith and reason.
 13. 13. Man of the House
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 20, 2012
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A marriage counselor (Jake Weber) collapses during a speaking engagement, when it is discovered that, in addition to vision and liver problems, his low testosterone levels are affecting his marriage and career for the better. Meanwhile, House's wife returns to prepare House for their meeting with Homeland Security for her green card, as the team vies for a position as House's second-in-command.
 14. 14. Love is Blind
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 19, 2012
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team battle to save a successful, independent blind man who is struck down by a mysterious illness, just prior to him asking for his girlfriend's hand in marriage.
 15. 15. Blowing the Whistle
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 2, 2012
  43నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A soldier (Arlen Escarpeta) returning from overseas, accused of treason after releasing a video showing soldiers killing civilians, collapses and is taken to Princeton-Plainsboro. He soon refuses treatment until he has the opportunity to explain his decision to the masses. Meanwhile, Adams and the team believe House is seriously ill.
 16. 16. Gut Check
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 9, 2012
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team take the case of a minor league hockey player (Greg Finley) who began coughing up blood after a fight on the ice. Meanwhile, House reveals to Wilson that he might have an 11 year-old son, and Park moves in with Chase after a fight with her mother.
 17. 17. We Need the Eggs
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 16, 2012
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A man (Kevin Christy) is admitted to the hospital when he begins crying blood, but the team suspects a neurological component when they meet his "girlfriend"- a very lifelike sex doll with whom he's fallen in love, and he also admits why. Meanwhile, House confronts his insecurities when his hooker/companion decides to leave him.
 18. 18. Body & Soul
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 23, 2012
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The team analyzes the significance of dreams.
 19. 19. The C-Word
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 30, 2012
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The team treats a young girl with a genetic condition. Episode directed by Hugh Laurie.
 20. 20. Post Mortem
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 7, 2012
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  When the hospital's coroner (Jamie Elman) begins slicing his own scalp open, he is admitted but will only accept medical care personally decided on by House. However, House is unreachable as he and Wilson embark on a journey for Wilson to forget his upcoming scan and let loose. Meanwhile, a conversation with the patient leads Chase to re-evaluate his career.
 21. 21. Holding On
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 14, 2012
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A patient's illness has its roots in the body and mind.
 22. 22. Everybody Dies
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 21, 2012
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  In the emotional series finale, directed by series creator and executive producer David Shore, treating a drug addict patient (guest star James LeGros, "Mildred Pierce") results in House examining his life, his future and his own personal demons.
 23. 23. House M.D. Swan Song
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 21, 2012
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, Deutsch, English [CC], Español, Suomi, Français, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Español (España), Español (Latinoamérica), Português, Русский
  A one-hour retrospective special that will look back at this groundbreaking, seminal series and feature interviews with the series' stars and producers, special original content and other surprises.

మరిన్ని వివరాలు

నిర్మాతలు
Gerrit van der MeerPaul AttanasioLeonard DickRussel FriendBryan SingerGreg YaitanesLawrence KaplowHugh LaurieKatie JacobsGarret LernerThomas L. MoranEli AttiePeter BlakeDoris Egan
నెట్‌వర్క్
NBCUniversal
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Robert Sean LeonardJennifer MorrisonPeter JacobsonOmar EppsOdette Annable