உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் United States.

Un Village français

2012மதிப்பீடு இல்லை
En juillet 1942, la rafle du Vel d'Hiv a eu lieu et un train transportant des Juifs tombe en panne à Villeneuve. Devant le spectacle de ces familles arrêtées et séparées, de ces étrangers qu'on stigmatise, chacun de nos personnages devra faire un nouveau choix: l'indifférence, la collaboration, l'aide humanitaire... Ou encore, même si rien d'héroïque n'est possible face à cette horreur organisé...
நடித்தவர்கள்
Robin RenucciAudrey FleurotThierry Godard
வகைகள்
நாடகம்ராணுவம் மற்றும் போர்
ஆடியோ
Français
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இயக்கு என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், எங்கள் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
Share
 1. 1. Le Train
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 27, 2012
  49நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Un train transportant des juifs étrangers raflés dans la région s’arrête à Villeneuve suite à une panne. En attendant le nouveau train qui les emportera à Drancy, Daniel Larcher propose de les héberger à l’école pour quelques jours. Pendant ce temps, le sous-préfet Servier demande à Jean Marchetti, chef de la police de Villeneuve, d’arrêter les 28 juifs étrangers présents dans la ville.
 2. 2. Un jour sans pain
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 27, 2012
  46நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  La vie s’organise tant bien que mal à l’école. Pendant que Daniel Larcher se bat pour récupérer des vivres, le directeur de l’école, Jules Bériot, est contraint par la gendarmerie française de vider les caves dans lesquelles il opère clandestinement avec son groupe de résistants…
 3. 3. Mille et une nuits
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 3, 2012
  46நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Après avoir pris la fuite avec Bériot, Crémieux, blessé et recherché par la police, trouve refuge chez Marie. Pendant ce temps, la situation à l’école se dégrade. Les allemands ordonnent au sous-préfet Servier de séparer les enfants juifs de leurs parents, provoquant l’émoi et la consternation chez les habitants de Villeneuve et le Maire, Daniel Larcher.
 4. 4. Une évasion
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 3, 2012
  50நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Alors que Daniel, bouleversé par la séparation des familles à l’école, a décidé de donner sa démission, Jean, lui, n’a plus qu’une seule idée en tête : faire libérer Rita, une juive arrêtée par ses services et dont il est tombé éperdument amoureux.
 5. 5. La Mission
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 10, 2012
  46நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Marie, aidée par Lucienne, met au point un plan pour sortir la jeune Hélène du camp de l’école, tandis que Bériot est arrêté et interrogé par la police. Pendant ce temps Jean organise le départ de Rita et de sa mère en Suisse.
 6. 6. La Libération
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 10, 2012
  48நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Alors que l’école vit sous haute tension depuis les évasions de plusieurs détenus, Daniel tente de faire libérer Sarah, en vain...
 7. 7. Le visiteur
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 17, 2012
  45நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Alors que Daniel tente de soigner un soldat de la France libre parachuté sur Villeneuve, un homme se présente à l’école auprès de Bériot ; il veut rentrer en contact avec le chef du réseau gaulliste de Villeneuve, un certain « Dominique ».
 8. 8. Tel est pris qui croyait prendre
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 17, 2012
  51நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Avec l’aide de Marie, alias « Dominique », Vincent, le radio parachuté depuis Londres, doit émettre des informations importantes alors qu’Heinrich, revenu du front russe est déjà à sa recherche.
 9. 9. Baisers volés
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 24, 2012
  48நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Marcel annonce à ses « camarades » qu’il est le nouveau chef du triangle de Villeneuve, reléguant Edmond au second rang. Alors que Jean et ses hommes sont sur la piste des gaullistes, les allemands envahissent la zone sud…
 10. 10. Des nouvelles d'Anna
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 24, 2012
  55நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Crémieux a été arrêté. Tandis qu’il est interrogé par la police, Marcel prend contact avec Bériot afin d’opérer un rapprochement entre les deux partis.
 11. 11. La Souricère
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 1, 2012
  51நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  La ferme de Marie a été placée sous surveillance policière. Jean est bien décidé à faire tomber tout le réseau, mais doit faire face au départ de Rita, partie sans laisser de trace après avoir découvert les mensonges de ce dernier.
 12. 12. La frontière
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 1, 2012
  51நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Tandis que Marie et les gaullistes s’organisent pour tenter d’échapper au piège tendu par les gendarmes, Jean n’a plus qu’une seule idée en tête : sauver la femme qu’il aime...

கூடுதல் விவரங்கள்

இயக்குநர்கள்
Philippe Triboit
நெட்வொர்க்
europacorp
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
மதிப்பீடு இல்லை தரமதிப்பு வழங்கப்படாதது. மேலும் அறிக
துணை நடிகர்கள்
Emmanuelle BachMarie KremerFrançois LoriquetFabrizio RongioneNade DieuNicolas GobRichard Sammel