సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Comic Book Men

201416+
Comic Book Men returns for a third season. Kevin Smith and the Secret Stash Staff are back - Ruder, Geekier, Epic-er.
నటులు:
Kevin SmithWalt FlanaganBryan Johnson
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share
 1. 1. Comic Book Men 301: The Incredible Bulk
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 13, 2013
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Lou Ferrigno visits the Stash to give Bryan a lesson in fitness. A customer wants to buy a key comic by legendary artist and writer, Frank Miller.
 2. 2. Comic Book Men 302: To The Bat Cave
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 20, 2013
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Walt and the guys get invited to an actual bat cave. A customer wants to sell his collection of original Star Wars action figures.
 3. 3. Comic Book Men 303: Super Friends
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 27, 2013
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The guys ask artist George Perez to help rebuild Mike's destroyed collection. A customer sells his set of vintage interactive comic books.
 4. 4. Comic Book Men 304: USS Ming
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 3, 2013
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Ming's interest is piqued when he has a chance to buy an oversized toy from the '80s. A customer needs help taking his wife out on the perfect date.
 5. 5. Comic Book Men 305: Pity the Fools
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 10, 2013
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  A superfan sells his Mr. T backyard water game and inspires Ming to have some cool fun on a hot day. Walt puts the shop's street cred on the line
 6. 6. Comic Book Men 306: Walt's Big Gamble
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 17, 2013
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The boys at the Stash try to strike it big bidding on derelict storage units. Walt geeks out with a fellow Elfquest fanatic.
 7. 7. Comic Book Men 307: Dukes of Jersey
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 24, 2013
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  A Dukes of Hazzard fan stops by the shop in his General Lee to show off his collection of show memorabilia. Walt encounters his first 'brony.'
 8. 8. Comic Book Men 308: Cryptozoic Launch
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 1, 2013
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The guys head to the Baltimore Comic Con to launch their comic book, Cryptozoic Man. Meanwhile, Sunday Jeff works on a Saturday to fill in for Walt.
 9. 9. Comic Book Men 309: Superman's 75th
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 9, 2014
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  A customer buys a gift for his dad's 75th birthday, which reminds Walt that Superman is also 75. The Stash throws a party, inviting a special guest.
 10. 10. Comic Book Men 310: Uhura's Uhura
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 16, 2014
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Nichelle Nichols pays the Stash a visit, looking for an Uhura Mego doll from the '70s. An X-Men fan buys the first appearance of the Phoenix.
 11. 11. Comic Book Men 311: Pinheads
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 23, 2014
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Walt's recent purchase of a Batman bowling ball inspires him to make a bowling team. An ill-conceived action figure makes its way to the Stash.
 12. 12. Comic Book Men 312: Trivia Chew-Off
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 2, 2014
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  A bored Walt decides to quiz the guys on comic book trivia, where a wrong answer lands them a gumball. A customer sells his Hellboy prop replica.
 13. 13. Comic Book Men 313: The Esposito Collection
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 9, 2014
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The Stash helps auction off the work of legendary comic book inker, Mike Esposito. Walt buys the epitome of cool in the form of a paper doll.
 14. 14. Comic Book Men 314: Batcycle on Broad
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 16, 2014
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The guys have a chance to purchase a replica of the '66 Batcycle. A customer sells his collection of Marvel fan magazines from the '70s.
 15. 15. Comic Book Men 315: Certified Guaranty
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 23, 2014
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  A college hopeful goes to the Stash to appraise his collection and learns the value of comic book grading. Walt buys Wayne Gretzky memorabilia.
 16. 16. Comic Book Men 316: Knights of the Stash
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 30, 2014
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Jason Mewes invites the guys to a Renaissance fair for medieval revelry. A customer brings in one of the most valuable items the Stash has ever seen.

మరిన్ని వివరాలు

దర్శకులు
Jeremy Schneider
నిర్మాతలు
Elyse SeidenBrian NashelKevin SmithJay PetersonCharlie Corwin
నెట్‌వర్క్
AMC Studios
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Ming ChenMike ZapcicLou FerrignoRob BruceGeorge PerezJeff SilvermanJason Mewes