సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Comic Book Men

2017ALL
Dive into the world of geekdom, following master fanboy Kevin Smith at his comic shop in Comic Book Men. Walt, Mike, Bryan and Ming geek out behind the counter over rare pop culture artifacts.
నటులు:
Kevin SmithWalt FlanniganBryan Johnson
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share
 1. 1. Comic Book Men 601: Bucket List
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 23, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Walt & the boys go on a trip to cross off a bucket-list item: being in the presence of Action Comics #1. Four key Spider-Man issues come to the Stash.
 2. 2. Comic Book Men 602: Mistress of the Stash
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 30, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Horror queen Elvira helps out when the Stash sponsors a blood drive at the shop. The boys banter about the joys of Mystery Science Theater 3000.
 3. 3. Comic Book Men 603: Pac-Ming
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 6, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Ming battles a customer when a vintage 1980s Pac-Man game lands on the counter. A rare Beatles board game has the guys flipping their mop-tops!
 4. 4. Comic Book Men 604: KITT and Caboodle
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 13, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  One of TV's most iconic cars, KITT from Knight Rider, pulls up to the Stash. Items include a rare Green Arrow Mego, and Archie Bunker's grandson.
 5. 5. Comic Book Men 605: Bionic Customer
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 20, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Walt is speechless when The Bionic Woman herself, Lindsay Wagner, stops in to buy a Silver Surfer item. Ghostbusters and Jem toys spark some banter.
 6. 6. Comic Book Men 606: Joust-A-Bouts
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 27, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Things get medieval when Ming and a customer joust over the price of Batman #111. Wolverine shows up as the largest statue to ever enter the Stash.
 7. 7. Comic Book Men 607: Wurst Episode Ever
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 4, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Kevin and Harley come to town for the Yoga Hosers premiere, and Ming gets transformed into the lead villain by a special-effects makeup legend.
 8. 8. Comic Book Men 608: Stash Troopers
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 11, 2016
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Members of the 501st Legion of Storm Troopers invade the Stash looking for new recruits. Lives are at stake over the fate of a vintage Ewok playset.
 9. 9. Comic Book Men 609: Karate Kustomer
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 12, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Ralph Macchio stops by looking for a rare Karate Kid playset, and Ming gets a lesson he'll never forget. Walt flips over a pricey Mechagodzilla.
 10. 10. Comic Book Men 610: Bats Ahoy!
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 19, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The Batboat docks in Red Bank, and the boys prepare for an adventure at sea. Batman's first appearance lands on the counter of the Secret Stash.
 11. 11. Comic Book Men 611: Return of the Mewes
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 26, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Jason Mewes hangs with the boys and inserts himself into transactions involving a Deadshot statue and a vintage Death Star Space Station.
 12. 12. Comic Book Men 612: Daughter of the Demon
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 5, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Actress Katrina Law from Arrow drops by to pick up a copy of Batman #232. Old school items involving Popeye, Dynomutt, and Pogs get some love.
 13. 13. Comic Book Men 613: Rock 'Em Sock 'Em Stash
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 12, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Walt steps into the ring with a customer over an original Rock 'Em Sock 'Em Robots game. A rare piece of original Sal Buscema art comes in.
 14. 14. Comic Book Men 614: Marky Ramone-Bot
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 9, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Ramones drummer Marky Ramone shows off his artwork and bonds with Walt over old school robots. A King Kong item bring the boys back to 1975.
 15. 15. Comic Book Men 615: The Amazing Walter
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 16, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  A Kreskin ESP game reveals Walt's secret powers of cognition. Items inspire discussions about Mork from Ork and Dick Tracy's Rogues' Gallery.
 16. 16. Comic Book Men 616: Reverse Stash
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 23, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The boys get a visit from Tom Cavanagh who plays Reverse Flash on The Flash TV series. Walt sniffs out a Golden Age classic with Human Torch #2.

మరిన్ని వివరాలు

దర్శకులు
Jeremy Schneider
నిర్మాతలు
Kevin SmithElyse SeidenBrian Nashel
నెట్‌వర్క్
AMC Studios
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
All మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Ming ChenMike ZapcicElviraLindsay WagnerHarley Quinn Smith