సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

ASH VS. EVIL DEAD

20183 సీజన్లు16+సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్X-Ray

Ash, having gone from urban legend to hometown hero, discovers that he has a daughter. When Kelly witnesses a massacre with Ruby's fingerprints all over it, she returns to warn Ash and Pablo.

నటులు:
Bruce Campbell, Lucy Lawless, Ray Santiago
శైలీలు
కామెడీ, హారర్
సబ్‌టైటిల్స్
Deutsch, English [CC]
ఆడియో భాషలు
Deutsch, English
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (10)

 1. 1. Family

  27 నిమిషాలు24 ఫిబ్రవరి, 201816+సబ్‌టైటిల్స్

  Ash has gone from zero to hero in Elk Grove! With evil defeated and humanity saved, there was only one thing left to do: open a hardware store. His peace is short lived when evil returns with a new target close to his heart.

 2. 2. Booth Three

  28 నిమిషాలు3 మార్చి, 201816+సబ్‌టైటిల్స్

  Ruby gives birth to a new form of evil and disguises herself to form a bond with Brandy. Kelly returns with a friend who is leading the search for The Prophesized One to defeat The Dark Ones once and for all, while Ash realizes evil is out to get his daughter.

 3. 3. Father's Day

  28 నిమిషాలు10 మార్చి, 201816+సబ్‌టైటిల్స్

  Ruby reveals herself to Ash as she tries to strengthen her bond with Brandy to defeat The Prophesized One. Meanwhile, Pablo and Dalton continue to spar, unsure of one another.

 4. 4. Unfinished Business

  27 నిమిషాలు17 మార్చి, 201816+సబ్‌టైటిల్స్

  Brock warns Ash of an otherworldly hurricane brewing. Ash and Pablo make a discovery at the hardware store. Kelly and Brandy face a familiar foe.

 5. 5. Baby Proof

  27 నిమిషాలు24 మార్చి, 201816+సబ్‌టైటిల్స్

  Ruby's house of horrors reveals her master plan as well as a little bundle of joy that terrorizes Ash. Pablo's Brujo ties bring him back to the path he needs to take to reveal his true destiny in the battle against evil.

 6. 6. Tales from the Rift

  27 నిమిషాలు31 మార్చి, 201816+సబ్‌టైటిల్స్

  Ash's bond with his daughter strengthens as more Knights of Sumeria join Pablo and him to defeat evil. Kelly decides to go after Ruby herself while Ash and team, along with the knights enter the rift and face a battle of their own.

 7. 7. Twist and Shout

  26 నిమిషాలు7 ఏప్రిల్, 201816+సబ్‌టైటిల్స్

  Ruby's latest creation is her most diabolical plan yet to turn Brandy against her father. Pablo suspects something isn't quite right with Kelly when she meets him and Ash at the school. Chaos ensues when evil shows up at the school dance.

 8. 8. Rifting Apart

  27 నిమిషాలు14 ఏప్రిల్, 201816+సబ్‌టైటిల్స్

  Ash and Pablo realize the rift in the cellar is the key to saving humanity, and devise a plan to save the ones they love.

 9. 9. Judgement Day

  28 నిమిషాలు21 ఏప్రిల్, 201816+సబ్‌టైటిల్స్

  Pablo's role as Brujo Especiale has him straddle the worlds of good and evil to keep the rift open for Ash to save Brandy and Kelly, but they run into a snag. Ruby and Kaya faceoff with The Dark Ones.

 10. 10. The Mettle of Man

  29 నిమిషాలు28 ఏప్రిల్, 201816+సబ్‌టైటిల్స్

  The Ghostbeaters are put to the ultimate test to defeat a global demon infestation whose epicenter is Elk Grove. Ash, Pablo, Kelly and Brandy gear up for battle one last time to save the world!

Additional Details