సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

ASH VS. EVIL DEAD

2018X-Ray16+

Ash, having gone from urban legend to hometown hero, discovers that he has a daughter. When Kelly witnesses a massacre with Ruby's fingerprints all over it, she returns to warn Ash and Pablo.

నటులు:
Bruce CampbellLucy LawlessRay Santiago
శైలీలు
కామెడీహారర్
సబ్‌టైటిల్స్
DeutschEnglish [CC]
ఆడియో భాషలు
DeutschEnglish
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (10)

 1. 1. Family
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 25, 2018
  28నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ash has gone from zero to hero in Elk Grove! With evil defeated and humanity saved, there was only one thing left to do: open a hardware store. His peace is short lived when evil returns with a new target close to his heart.
 2. 2. Booth Three
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 4, 2018
  29నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ruby gives birth to a new form of evil and disguises herself to form a bond with Brandy. Kelly returns with a friend who is leading the search for The Prophesized One to defeat The Dark Ones once and for all, while Ash realizes evil is out to get his daughter.
 3. 3. Father's Day
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 11, 2018
  29నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ruby reveals herself to Ash as she tries to strengthen her bond with Brandy to defeat The Prophesized One. Meanwhile, Pablo and Dalton continue to spar, unsure of one another.
 4. 4. Unfinished Business
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 18, 2018
  27నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Brock warns Ash of an otherworldly hurricane brewing. Ash and Pablo make a discovery at the hardware store. Kelly and Brandy face a familiar foe.
 5. 5. Baby Proof
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 25, 2018
  27నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ruby's house of horrors reveals her master plan as well as a little bundle of joy that terrorizes Ash. Pablo's Brujo ties bring him back to the path he needs to take to reveal his true destiny in the battle against evil.
 6. 6. Tales from the Rift
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 1, 2018
  27నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ash's bond with his daughter strengthens as more Knights of Sumeria join Pablo and him to defeat evil. Kelly decides to go after Ruby herself while Ash and team, along with the knights enter the rift and face a battle of their own.
 7. 7. Twist and Shout
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 8, 2018
  27నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ruby's latest creation is her most diabolical plan yet to turn Brandy against her father. Pablo suspects something isn't quite right with Kelly when she meets him and Ash at the school. Chaos ensues when evil shows up at the school dance.
 8. 8. Rifting Apart
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 15, 2018
  27నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ash and Pablo realize the rift in the cellar is the key to saving humanity, and devise a plan to save the ones they love.
 9. 9. Judgement Day
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 22, 2018
  28నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Pablo's role as Brujo Especiale has him straddle the worlds of good and evil to keep the rift open for Ash to save Brandy and Kelly, but they run into a snag. Ruby and Kaya faceoff with The Dark Ones.
 10. 10. The Mettle of Man
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 29, 2018
  30నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  The Ghostbeaters are put to the ultimate test to defeat a global demon infestation whose epicenter is Elk Grove. Ash, Pablo, Kelly and Brandy gear up for battle one last time to save the world!

మరిన్ని వివరాలు

నిర్మాతలు
Rob TapertSam RaimiBruce CampbellMark VerheidenIvan RaimiRick JacobsonRob Fresco
నెట్‌వర్క్
Starz Entertainment, LLC.Lionsgate Entertainment, Inc.
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Dana DelorenzoArielle Carver-O'NeillLinsay FarrisKatrina HobbsChelsie Preston-Crayford