உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் United States.

House

2007X-Ray16+
In the season 2 finale, House suffered multiple gunshot wounds inflicted by a former patient's husband determined to carry out retribution for House's treatment of his wife's case. In a shocking surprise to his co-workers, House comes through the ordeal with a slightly new perspective on his treatment of patients - but will it affect how he makes medical decisions? And will it last?
நடித்தவர்கள்
Lisa EdelsteinJesse SpencerHugh Laurie
வகைகள்
நாடகம்
சப்டைட்டில்
English [CC]العربيةDanskEspañol (Latinoamérica)Español (España)SuomiFrançaisעבריתIndonesiaItaliano한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiPortuguêsSvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ஆடியோ
EnglishDeutschEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguêsРусский日本語
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இயக்கு என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், எங்கள் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
Share
 1. 1. Meaning
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 5, 2006
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House is back at work after recovering from multiple gunshot wounds and takes on two cases simultaneously - one of which he pushes to the edge of medical treatment, prompting Cuddy and the team to question his motives.
 2. 2. Cane and Able
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 12, 2006
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team fight to save a young boy who claims he's being experimented on by aliens, while Cuddy and Wilson withhold the truth from House that he really was right on his last case.
 3. 3. Informed Consent
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 19, 2006
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team are pulled in differing ethical directions when their patient asks them to help him end his life.
 4. 4. Lines in the Sand
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 26, 2006
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House tries to decipher an autistic boy's signals in order to diagnose what is causing him to scream.
 5. 5. Fools for Love
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 31, 2006
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and his team race to save a young couple but have to look beyond the bonds of marriage to discover the answer.
 6. 6. Que Sera Sera
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 7, 2006
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A 600-pound man is admitted to the hospital after he is found in his apartment in a coma. House and his team must look past their obese patient's exterior in order to diagnose his illness.
 7. 7. Son of Coma Guy
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 14, 2006
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The bonds between father and son are redefined as House awakens a man who's been in a coma for 10 years to gain family history in order to try to save his son's life.
 8. 8. Whac-A-Mole
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 21, 2006
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A young man forced to take on the role of father to his young siblings is faced with a choice that could potentially save his life or break up his family; and Tritter has put serious pressure on Wilson to admit he knows the truth about House's use of pain medication.
 9. 9. Finding Judas
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 28, 2006
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House takes a young patient's parents to court in order to get his course of treatment enforced and Tritter offers Foreman a deal to come clean about House's drug use.
 10. 10. Merry Little Christmas
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  December 12, 2006
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Furious that Wilson has struck a deal with Tritter, House takes on the case of a young dwarf with an unexplained illness that's killing her.
 11. 11. Words and Deeds
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 9, 2007
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House makes a last ditch effort to avoid jail time and the team takes on the case of a firefighter with a secret so guarded he's willing to risk his life to keep it from being revealed.
 12. 12. One Day, One Room
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 30, 2007
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  While on compulsory clinic duty, House encounters a rape victim who challenges him to unravel a very different kind of medical puzzle.
 13. 13. Needle in a Haystack
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 6, 2007
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House is on a mission to get his handicapped parking spot back while he and the team take on the case of a teenage gypsy whose family refuses all modern medical treatments.
 14. 14. Insensitive
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 13, 2007
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House diagnoses an injured young woman unable to feel pain, as he and the team search to find the source of her condition.
 15. 15. Half-Wit
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 6, 2007
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House encounters a brain-damaged musical prodigy with inexplicable abilities while the team faces serious concerns about House's own health.
 16. 16. Top Secret
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 27, 2007
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The team examines an ex-Marine suffering from mysterious symptoms since returning home from duty while House deals with an ailment of his own.
 17. 17. Fetal Position
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 3, 2007
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  When a pregnant celebrity photographer's unborn child endangers her health, the team must take action before it is too late to save either of them.
 18. 18. Airborne
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 10, 2007
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and Cuddy board a flight back to the United States from Singapore, where a violent illness is spreading among passengers on the flight, putting their own lives in danger.
 19. 19. Act Your Age
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 17, 2007
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House's latest patient is 6-year-old Lucy, who collapsed at daycare with ailments well beyond her years.
 20. 20. House Training
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 24, 2007
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The team takes on the case of Lupe, a young female scam artist who passes out while working a card-playing scheme on the streets. Foreman's diagnosis of this young underprivileged woman forces him to examine his own life while House attempts to investigate Wilson's love life.
 21. 21. Family
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 1, 2007
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and his team go to extreme measures to diagnose a young boy so he can in turn save his dying older brother's life. With Nick's immune system completely wiped out from chemotherapy, Wilson is extremely cautious about keeping him healthy before the transplant.
 22. 22. Resignation
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 8, 2007
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Foreman hands in his resignation while the team races to diagnose a young college student who coughed up a mouthful of blood during karate class.
 23. 23. The Jerk
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 15, 2007
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Obnoxious 16-year-old chess prodigy Nate is admitted to Princeton-Plainsboro suffering from intense head pain that came on after he attacked his opponent during a speed chess tournament.
 24. 24. Human Error
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 29, 2007
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A couple travels across the ocean in search of a diagnosis from House.

கூடுதல் விவரங்கள்

தயாரிப்பாளர்கள்
Gerrit van der MeerPaul AttanasioLeonard DickRussel FriendBryan SingerGreg YaitanesLawrence KaplowKatie JacobsGarret LernerThomas L. MoranEli AttiePeter BlakeDoris Egan
நெட்வொர்க்
NBCUniversal
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
16+ இளம் வயதுவந்தவர்கள் மேலும் அறிக
துணை நடிகர்கள்
Robert Sean LeonardJennifer MorrisonOmar Epps