உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

House

20078 சீசன் 16+சப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்X-Ray

In the season 2 finale, House suffered multiple gunshot wounds inflicted by a former patient's husband determined to carry out retribution for House's treatment of his wife's case. In a shocking surprise to his co-workers, House comes through the ordeal with a slightly new perspective on his treatment of patients - but will it affect how he makes medical decisions? And will it last?

நடித்தவர்கள்
Lisa Edelstein, Jesse Spencer, Hugh Laurie
வகைகள்
நாடகம்
சப்டைட்டில்
العربية, Dansk, English [CC], Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
ஆடியோ
Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (24)

 1. 1. Meaning

  43 நிமிடங்கள்4 செப்டம்பர், 200616+சப்டைட்டில்

  House is back at work after recovering from multiple gunshot wounds and takes on two cases simultaneously - one of which he pushes to the edge of medical treatment, prompting Cuddy and the team to question his motives.

 2. 2. Cane and Able

  43 நிமிடங்கள்11 செப்டம்பர், 200616+சப்டைட்டில்

  House and the team fight to save a young boy who claims he's being experimented on by aliens, while Cuddy and Wilson withhold the truth from House that he really was right on his last case.

 3. 3. Informed Consent

  43 நிமிடங்கள்18 செப்டம்பர், 200616+சப்டைட்டில்

  House and the team are pulled in differing ethical directions when their patient asks them to help him end his life.

 4. 4. Lines in the Sand

  43 நிமிடங்கள்25 செப்டம்பர், 200616+சப்டைட்டில்

  House tries to decipher an autistic boy's signals in order to diagnose what is causing him to scream.

 5. 5. Fools for Love

  43 நிமிடங்கள்30 அக்டோபர், 200616+சப்டைட்டில்

  House and his team race to save a young couple but have to look beyond the bonds of marriage to discover the answer.

 6. 6. Que Sera Sera

  43 நிமிடங்கள்6 நவம்பர், 200616+சப்டைட்டில்

  A 600-pound man is admitted to the hospital after he is found in his apartment in a coma. House and his team must look past their obese patient's exterior in order to diagnose his illness.

 7. 7. Son of Coma Guy

  43 நிமிடங்கள்13 நவம்பர், 200616+சப்டைட்டில்

  The bonds between father and son are redefined as House awakens a man who's been in a coma for 10 years to gain family history in order to try to save his son's life.

 8. 8. Whac-A-Mole

  43 நிமிடங்கள்20 நவம்பர், 200616+சப்டைட்டில்

  A young man forced to take on the role of father to his young siblings is faced with a choice that could potentially save his life or break up his family; and Tritter has put serious pressure on Wilson to admit he knows the truth about House's use of pain medication.

 9. 9. Finding Judas

  43 நிமிடங்கள்27 நவம்பர், 200616+சப்டைட்டில்

  House takes a young patient's parents to court in order to get his course of treatment enforced and Tritter offers Foreman a deal to come clean about House's drug use.

 10. 10. Merry Little Christmas

  43 நிமிடங்கள்11 டிசம்பர், 200616+சப்டைட்டில்

  Furious that Wilson has struck a deal with Tritter, House takes on the case of a young dwarf with an unexplained illness that's killing her.

 11. 11. Words and Deeds

  43 நிமிடங்கள்8 ஜனவரி, 200716+சப்டைட்டில்

  House makes a last ditch effort to avoid jail time and the team takes on the case of a firefighter with a secret so guarded he's willing to risk his life to keep it from being revealed.

 12. 12. One Day, One Room

  43 நிமிடங்கள்29 ஜனவரி, 200716+சப்டைட்டில்

  While on compulsory clinic duty, House encounters a rape victim who challenges him to unravel a very different kind of medical puzzle.

 13. 13. Needle in a Haystack

  42 நிமிடங்கள்5 பிப்ரவரி, 200716+சப்டைட்டில்

  House is on a mission to get his handicapped parking spot back while he and the team take on the case of a teenage gypsy whose family refuses all modern medical treatments.

 14. 14. Insensitive

  43 நிமிடங்கள்12 பிப்ரவரி, 200716+சப்டைட்டில்

  House diagnoses an injured young woman unable to feel pain, as he and the team search to find the source of her condition.

 15. 15. Half-Wit

  44 நிமிடங்கள்5 மார்ச், 200716+சப்டைட்டில்

  House encounters a brain-damaged musical prodigy with inexplicable abilities while the team faces serious concerns about House's own health.

 16. 16. Top Secret

  43 நிமிடங்கள்26 மார்ச், 200716+சப்டைட்டில்

  The team examines an ex-Marine suffering from mysterious symptoms since returning home from duty while House deals with an ailment of his own.

 17. 17. Fetal Position

  43 நிமிடங்கள்2 ஏப்ரல், 200716+சப்டைட்டில்

  When a pregnant celebrity photographer's unborn child endangers her health, the team must take action before it is too late to save either of them.

 18. 18. Airborne

  43 நிமிடங்கள்9 ஏப்ரல், 200716+சப்டைட்டில்

  House and Cuddy board a flight back to the United States from Singapore, where a violent illness is spreading among passengers on the flight, putting their own lives in danger.

 19. 19. Act Your Age

  43 நிமிடங்கள்16 ஏப்ரல், 200716+சப்டைட்டில்

  House's latest patient is 6-year-old Lucy, who collapsed at daycare with ailments well beyond her years.

 20. 20. House Training

  43 நிமிடங்கள்23 ஏப்ரல், 200716+சப்டைட்டில்

  The team takes on the case of Lupe, a young female scam artist who passes out while working a card-playing scheme on the streets. Foreman's diagnosis of this young underprivileged woman forces him to examine his own life while House attempts to investigate Wilson's love life.

 21. 21. Family

  43 நிமிடங்கள்30 ஏப்ரல், 200716+சப்டைட்டில்

  House and his team go to extreme measures to diagnose a young boy so he can in turn save his dying older brother's life. With Nick's immune system completely wiped out from chemotherapy, Wilson is extremely cautious about keeping him healthy before the transplant.

 22. 22. Resignation

  43 நிமிடங்கள்7 மே, 200716+சப்டைட்டில்

  Foreman hands in his resignation while the team races to diagnose a young college student who coughed up a mouthful of blood during karate class.

 23. 23. The Jerk

  43 நிமிடங்கள்14 மே, 200716+சப்டைட்டில்

  Obnoxious 16-year-old chess prodigy Nate is admitted to Princeton-Plainsboro suffering from intense head pain that came on after he attacked his opponent during a speed chess tournament.

 24. 24. Human Error

  43 நிமிடங்கள்28 மே, 200716+சப்டைட்டில்

  A couple travels across the ocean in search of a diagnosis from House.

Additional Details

Studio
NBCUniversal
Amazon Maturity Rating
16+ Young Adults. Learn more
Supporting actors
Robert Sean Leonard, Jennifer Morrison, Omar Epps