సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

House

2008X-Ray16+

HOUSE stars Hugh Laurie as Dr. Gregory House, a brilliant diagnostician who thrives on the challenge of solving medical puzzles to save lives. In the Season Three finale, the set-in-his-ways House was confronted with a series of major changes to his team. But any effects of these changes on House professionally or personally, remain to be seen in Season Four...

నటులు:
Lisa EdelsteinJesse SpencerHugh Laurie
శైలీలు
డ్రామా
సబ్‌టైటిల్స్
العربيةDanskEnglish [CC]EspañolSuomiIndonesia한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiSvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ఆడియో భాషలు
DeutschEnglishEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguêsРусский日本語
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (16)

 1. 1. Alone
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 25, 2007
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Without the help of a team, House scrambles to diagnose a woman after a building collapses on her on the season premiere of "House".
 2. 2. The Right Stuff
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 2, 2007
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House has relented in regard to interviewing potential team members, but he's doing it his own way. He has called in all 40 applicants each numbered individually by runners' bibs, and puts them to the test in a Darwinian trial period.
 3. 3. 97 Seconds
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 9, 2007
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The final 10 fellowship candidates compete ferociously when House splits them into two teams by gender. While the students are busy with their assignment, House experiments on himself to see what happens in the moments when people hover between life and death.
 4. 4. Guardian Angels
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 23, 2007
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  When a 20-year-old funeral home cosmetician, Irene, has a massive seizure, she hallucinates that the cadavers in the funeral home have come to life. House and the remaining seven fellowship candidates must figure out the cause.
 5. 5. Mirror, Mirror
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 30, 2007
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The team takes on the case of a man who collapsed while being mugged. When the man complains of new symptoms that do not fit his initial admission profile, the team suspects he is a hypochondriac.
 6. 6. Whatever It Takes
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 6, 2007
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House is recruited by the CIA to treat an agent with an illness as mysterious as his previous assignment; the Fellowship candidates race to diagnose a stock car driver.
 7. 7. Ugly
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 13, 2007
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team treat a teenager with a facial deformity.
 8. 8. You Don't Want to Know
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 20, 2007
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House encounters a magician whose heart failed while performing an underwater escape act. While the remaining fellowship candidates work to diagnose the illusionist, House is determined to prove that he's a scam artist faking his ailments to cover up the fact that he nearly drowned during his act.
 9. 9. Games
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 27, 2007
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  When Cuddy puts the pressure on House to choose the final members of his team, House deliberately assigns the candidates to a particularly challenging case.
 10. 10. It's A Wonderful Lie
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 29, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A mother with a mysterious medical illness may have a secret that could kill.
 11. 11. Frozen
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 3, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A doctor at the South Pole falls gravely ill and must become her own patient as House and his team resort to a very unconventional method of diagnosis. Academy Award Winner Mira Sorvino Guest Stars.
 12. 12. Don't Ever Change
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 5, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House treats a newly-converted Hasidic Jewish woman after she collapses at her own wedding. Laura Silverman Guest Stars.
 13. 13. No More Mr. Nice Guy
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 28, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House suspects an emergency room patient has a bigger problem then the E.R. initially diagnosed based on the fact that the patient is too nice. A skeptical House questions the patient's sunny disposition as the team tries to get to the bottom of his illness, but disagrees with House that niceness is a symptom.
 14. 14. Living the Dream
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 5, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House is convinced an actor from his favorite soap opera is afflicted by a serious condition. Jason Lewis ("Sex and the City") Guest Stars.
 15. 15. House's Head
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 12, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House struggles to recover his memory in the aftermath of a major bus accident in order to save an ailing passenger's life. Fred Durst ("Limp Bizkit") Guest-Stars
 16. 16. Wilson's Heart
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 19, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House continues to search his memory in order to save a patient with a mysterious condition in the aftermath of a bus accident in Part 2 of the Season Finale.

మరిన్ని వివరాలు

నిర్మాతలు
Gerrit van der MeerPaul AttanasioLeonard DickRussel FriendBryan SingerGreg YaitanesLawrence KaplowKatie JacobsGarret LernerThomas L. MoranEli AttiePeter BlakeDoris Egan
నెట్‌వర్క్
NBCUniversal
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Robert Sean LeonardJennifer MorrisonOmar Epps