உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

House

20088 சீசன் 16+சப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்X-Ray

HOUSE stars Hugh Laurie as Dr. Gregory House, a brilliant diagnostician who thrives on the challenge of solving medical puzzles to save lives. In the Season Three finale, the set-in-his-ways House was confronted with a series of major changes to his team. But any effects of these changes on House professionally or personally, remain to be seen in Season Four...

நடித்தவர்கள்
Lisa Edelstein, Jesse Spencer, Hugh Laurie
வகைகள்
நாடகம்
சப்டைட்டில்
العربية, Dansk, English [CC], Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
ஆடியோ
Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (16)

 1. 1. Alone

  43 நிமிடங்கள்24 செப்டம்பர், 200716+சப்டைட்டில்

  Without the help of a team, House scrambles to diagnose a woman after a building collapses on her on the season premiere of "House".

 2. 2. The Right Stuff

  43 நிமிடங்கள்1 அக்டோபர், 200716+சப்டைட்டில்

  House has relented in regard to interviewing potential team members, but he's doing it his own way. He has called in all 40 applicants each numbered individually by runners' bibs, and puts them to the test in a Darwinian trial period.

 3. 3. 97 Seconds

  43 நிமிடங்கள்8 அக்டோபர், 200716+சப்டைட்டில்

  The final 10 fellowship candidates compete ferociously when House splits them into two teams by gender. While the students are busy with their assignment, House experiments on himself to see what happens in the moments when people hover between life and death.

 4. 4. Guardian Angels

  43 நிமிடங்கள்22 அக்டோபர், 200716+சப்டைட்டில்

  When a 20-year-old funeral home cosmetician, Irene, has a massive seizure, she hallucinates that the cadavers in the funeral home have come to life. House and the remaining seven fellowship candidates must figure out the cause.

 5. 5. Mirror, Mirror

  43 நிமிடங்கள்29 அக்டோபர், 200716+சப்டைட்டில்

  The team takes on the case of a man who collapsed while being mugged. When the man complains of new symptoms that do not fit his initial admission profile, the team suspects he is a hypochondriac.

 6. 6. Whatever It Takes

  43 நிமிடங்கள்5 நவம்பர், 200716+சப்டைட்டில்

  House is recruited by the CIA to treat an agent with an illness as mysterious as his previous assignment; the Fellowship candidates race to diagnose a stock car driver.

 7. 7. Ugly

  43 நிமிடங்கள்12 நவம்பர், 200716+சப்டைட்டில்

  House and the team treat a teenager with a facial deformity.

 8. 8. You Don't Want to Know

  43 நிமிடங்கள்19 நவம்பர், 200716+சப்டைட்டில்

  House encounters a magician whose heart failed while performing an underwater escape act. While the remaining fellowship candidates work to diagnose the illusionist, House is determined to prove that he's a scam artist faking his ailments to cover up the fact that he nearly drowned during his act.

 9. 9. Games

  43 நிமிடங்கள்26 நவம்பர், 200716+சப்டைட்டில்

  When Cuddy puts the pressure on House to choose the final members of his team, House deliberately assigns the candidates to a particularly challenging case.

 10. 10. It's A Wonderful Lie

  43 நிமிடங்கள்28 ஜனவரி, 200816+சப்டைட்டில்

  A mother with a mysterious medical illness may have a secret that could kill.

 11. 11. Frozen

  43 நிமிடங்கள்2 பிப்ரவரி, 200816+சப்டைட்டில்

  A doctor at the South Pole falls gravely ill and must become her own patient as House and his team resort to a very unconventional method of diagnosis. Academy Award Winner Mira Sorvino Guest Stars.

 12. 12. Don't Ever Change

  43 நிமிடங்கள்4 பிப்ரவரி, 200816+சப்டைட்டில்

  House treats a newly-converted Hasidic Jewish woman after she collapses at her own wedding. Laura Silverman Guest Stars.

 13. 13. No More Mr. Nice Guy

  43 நிமிடங்கள்27 ஏப்ரல், 200816+சப்டைட்டில்

  House suspects an emergency room patient has a bigger problem then the E.R. initially diagnosed based on the fact that the patient is too nice. A skeptical House questions the patient's sunny disposition as the team tries to get to the bottom of his illness, but disagrees with House that niceness is a symptom.

 14. 14. Living the Dream

  43 நிமிடங்கள்4 மே, 200816+சப்டைட்டில்

  House is convinced an actor from his favorite soap opera is afflicted by a serious condition. Jason Lewis ("Sex and the City") Guest Stars.

 15. 15. House's Head

  43 நிமிடங்கள்11 மே, 200816+சப்டைட்டில்

  House struggles to recover his memory in the aftermath of a major bus accident in order to save an ailing passenger's life. Fred Durst ("Limp Bizkit") Guest-Stars

 16. 16. Wilson's Heart

  43 நிமிடங்கள்18 மே, 200816+சப்டைட்டில்

  House continues to search his memory in order to save a patient with a mysterious condition in the aftermath of a bus accident in Part 2 of the Season Finale.

Additional Details

Studio
NBCUniversal
Amazon Maturity Rating
16+ Young Adults. Learn more
Supporting actors
Robert Sean Leonard, Jennifer Morrison, Omar Epps