உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் United States.

Monk

2008X-Ray16+
In the sixth season, obsessive-compulsive detective Adrian Monk returns for more cases.
நடித்தவர்கள்
Tony ShalhoubTraylor HowardTed Levine
வகைகள்
நகைச்சுவைசஸ்பென்ஸ்நாடகம்
சப்டைட்டில்
English [CC]العربيةDanskEspañolSuomiIndonesia한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiPortuguêsРусскийSvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ஆடியோ
EnglishDeutschEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguês
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இயக்கு என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், எங்கள் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
Share
 1. 1. Mr. Monk And His Biggest Fan
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 13, 2007
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Marci Maven is accused of a bizarre crime, she turns to the object of her obsession for help: Adrian Monk.
 2. 2. Mr. Monk And the Rapper
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 20, 2007
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk is hired to clear the name of a famous rap star who is accused of murder.
 3. 3. Mr. Monk And the Naked Man
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 27, 2007
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk must confront his prejudice against nudists when he's called to investigate a murder on a nude beach.
 4. 4. Mr. Monk And the Bad Girlfriend
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 3, 2007
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk's friendship with Captain Stottlemeyer is put to the test when Monk suspects the captain's girlfriend of murder.
 5. 5. Mr. Monk And the Birds And the Bees
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 10, 2007
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk tries to prove a sports agent is guilty of murder while helping Natalie's teenage daughter with her love life.
 6. 6. Mr. Monk And the Buried Treasure
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 17, 2007
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk finds himself in a dangerous situation when he helps his psychiatrist's son follow a treasure map.
 7. 7. Mr. Monk And the Daredevil
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 24, 2007
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk's world is turned upside-down when a famous daredevil is revealed to be his rival, Harold Krenshaw.
 8. 8. Mr. Monk And the Wrong Man
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 7, 2007
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When a man Monk sent to prison years earlier is cleared by new DNA evidence, Monk helps him rebuild his life.
 9. 9. Mr. Monk Is Up All Night
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 14, 2007
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Monk suffers from insomnia, he ventures into the night and stumbles upon a murder.
 10. 10. Mr. Monk And the Man Who Shot Santa
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  December 7, 2007
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk becomes a social pariah when he shoots a man dressed as Santa Claus. Can he clear his name and foil a larger criminal plot in time for Christmas?
 11. 11. Mr. Monk Joins A Cult
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 11, 2008
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Monk infiltrates a cult to solve a murder, he falls under the spell of its charismatic leader (guest star Howie Mandel).
 12. 12. Mr. Monk Goes to the Bank
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 18, 2008
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When the safety deposit box holding one of Monk's treasured possessions is robbed, Monk will do whatever it takes to solve the case. The Simpsons' Dan Castellaneta guest stars.
 13. 13. Mr. Monk And the Three Julies
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 25, 2008
  41நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk must find a murderer who, to Natalie's horror, appears to be killing women with the same name as her daughter.
 14. 14. Mr. Monk Paints His Masterpiece
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 1, 2008
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk takes up a new hobby -- painting -- and meets with unexpected success.
 15. 15. Mr. Monk Is On The Run, Pt 1
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 15, 2008
  45நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Monk is arrested for murder, he escapes the custody of a small-town sheriff (guest star Scott Glenn) and becomes a fugitive on the run.
 16. 16. Mr. Monk Is On The Run - Pt 2
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 22, 2008
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  While everyone mourns Monk's "death," Monk searches for the truth that will clear his name.

கூடுதல் விவரங்கள்

தயாரிப்பாளர்கள்
Andy BreckmanDavid HobermanTom ScharplingTony ShalhoubRandy Zisk
நெட்வொர்க்
NBCUniversal
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
16+ இளம் வயதுவந்தவர்கள் மேலும் அறிக
துணை நடிகர்கள்
Jason Gray-StanfordEmmy Clarke