సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Mine Block: Mods

201654 సీజన్లు7+సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్

Minecraft Mods.

నటులు:
CavemanFilms
శైలీలు
క్రీడలు, చిన్నారులు
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (9)

 1. 1. Clip: Death Swap Rematch

  15 నిమిషాలు25 మే, 20167+సబ్‌టైటిల్స్

  You've had one of those days, right? Where you're just minding your business, and then suddenly you're swapped with a "friend" who's been trying to kill you by drowning himself and waiting for the opportune time? This is round 2!

 2. 2. Clip: ColorZone Paintball

  9 నిమిషాలు21 మార్చి, 20147+సబ్‌టైటిల్స్

  AntVenom and I show you guys ColorZone Paintball, a new minigame that will be coming out on Ant's server!

 3. 3. Clip: Block Party With Friends

  6 నిమిషాలు19 మార్చి, 20147+సబ్‌టైటిల్స్

  Second video for today is this fun Block Party Minigame I played with some awesome guys!

 4. 4. Clip: Guess Who in Minecraft Minigame

  11 నిమిషాలు28 జనవరి, 20147+సబ్‌టైటిల్స్

  The classic board game is now in Minecraft? Whoa.

 5. 5. Clip: I Vant To Suck Your Blood!

  15 నిమిషాలు15 సెప్టెంబర్, 20137+సబ్‌టైటిల్స్

  Today we play Vampires in Minecraft!

 6. 6. Clip: Awesome New Lab

  8 నిమిషాలు26 ఫిబ్రవరి, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  You're selected to do 3 experiments in rapid succession! Are you up to the task?!

 7. 7. Clip: What Color Is The Dress

  3 నిమిషాలు27 ఫిబ్రవరి, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  Today I solve a serious question: why are some people seeing the dress in a photograph as blue and black while others are seeing it as white and gold? In Minecraft, I will do an experiment that will answer this question!

 8. 8. Clip: Tetris Duel

  10 నిమిషాలు3 మార్చి, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  Ever wanted to crush your friends with giant Tetris Pieces? Well now you can! With the Tetris Duel Map made by Superintendant, compete against your friend in the role of the Player who gets the pieces dropped on them, or the Controller, the person dropping the pieces!

 9. 9. Clip: Limbo Game Recreated in Minecraft

  16 నిమిషాలు8 మే, 20167+సబ్‌టైటిల్స్

  Have you ever heard of a really awesome Indie Game called Limbo? In it, a silhouette of a boy platforms across endless dreary yet mesmerizing levels searching for his lost younger sister.

Additional Details

Director
CavemanFilms
Studio
Machinima
Amazon Maturity Rating
7+ Older Kids. Learn more