సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Comic Book Men

2015ALL
Comic Book Men returns with Kevin Smith, Walt, Bryan, Mike, and Ming banter behind the counter of the Red Bank, NJ comic store and geek-out over the rare pop culture memorabilia that comes through their doors.
నటులు:
Kevin SmithWalt FlanaganBryan Johnson
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share
 1. 1. Comic Book Men 401: Heir Apparent
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 12, 2014
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Kevin Smith sends his daughter Harley to the Stash to learn how to be a clerk. A customer sells his rare and unusual Rocky action figures.
 2. 2. Comic Book Men 402: Walt's Treehouse
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 19, 2014
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  A returning customer swings by the store with a toy Walt always wanted but never had. An aspiring student brings in a book signed by comic greats.
 3. 3. Comic Book Men 403: Stand Up Guys
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 26, 2014
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Walt challenges the guys to perform stand up comedy at the Stash. A collector brings in key Marvel comics from the 1960s.
 4. 4. Comic Book Men 404: Super Baby
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 2, 2014
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The guys agree to help out a friend and babysit her daughter for the afternoon. An Indiana Jones superfan tries to sell rare items from the films.
 5. 5. Comic Book Men 405: BronyCon
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 9, 2014
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Walt and the guys visit BronyCon, a fan convention for My Little Pony. A customer wants to sell a board game from the 1970s featuring Godzilla.
 6. 6. Comic Book Men 406: Bat Prints
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 16, 2014
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Walt considers buying hand and foot prints of Adam West and Burt Ward from the Batman TV show. A customer sells a rare set of Star Wars comic strips.
 7. 7. Comic Book Men 407: Turtle Time
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 23, 2014
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, brings in his earliest sketches of the turtles to the Stash.
 8. 8. Comic Book Men 408: Stashbusters
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 30, 2014
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Walt has a business proposition for original Ghostbuster Ernie Hudson. A customer comes in to sell cartoon shampoo bottles from the '60s.
 9. 9. Comic Book Men 409: Dragging Rights
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 15, 2015
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Adam West visits and a drag race between the Batmobile and the Black Beauty ignites. A customer sells the 1st comic appearance of Rocket Raccoon.
 10. 10. Comic Book Men 410: Mr. Adams
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 15, 2015
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Comic legends, artist Neal Adams and writer Denny O'Neil, drop by the Stash. The guys look at a pristine set of 50-year-old Batman night lights.
 11. 11. Comic Book Men 411: My Favorite Munster
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 22, 2015
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Butch Patrick, TV's Eddie Munster, drops by the Stash. A Star Wars action figure so rare it was never officially released lands on the counter.
 12. 12. Comic Book Men 412: Secret Stashley
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 1, 2015
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Kevin's assistant Ashley brings her feminine wiles to the Stash and learns about comic book retail. A pair of pro wrestlers wants to sell their comic.
 13. 13. Comic Book Men 413: Sucka M.C.
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 8, 2015
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Hip hop legend Darryl McDaniels of Run DMC brings his new comic in to the Stash. The guys look at a classic Marvel Silver Age #1 issue.
 14. 14. Comic Book Men 414: Falcon for Sale
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 15, 2015
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Star Wars legend Billy Dee Williams drops by the Stash to win the Millennium Falcon the same way Lando lost it - in a high stakes card game.
 15. 15. Comic Book Men 415: Jay Invades
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 22, 2015
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Jason Mewes drops by the Stash to hang out and play clerk. Walt looks to acquire a mysterious recreation of some iconic comic book art.
 16. 16. Comic Book Men 416: KISS My Stash
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 22, 2015
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The boys rock out at a KISS concert and Walt lives out his childhood dream of meeting Gene Simmons. Ming considers buying an arcade cabinet.

మరిన్ని వివరాలు

దర్శకులు
Jeremy Schneider
నిర్మాతలు
Kevin SmithBrian NashelElyse SeidenJay PetersonCharlie CorwinDaniel Laikind
నెట్‌వర్క్
AMC Studios
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
All మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Ming ChenMike ZapcicHarley Quinn SmithJason MewesBrian QuinnJeff SilvermanJohn WillyungKevin EastmanErnie Hudson