సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

ASH VS. EVIL DEAD

20163 సీజన్లు18+సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్

Die neue Staffel steht in den Startlöchern. Schauen Sie jetzt den Trailer für Ash vs Evil Dead - Staffel 2.

శైలీలు
హారర్, డ్రామా
సబ్‌టైటిల్స్
Deutsch, English
ఆడియో భాషలు
Deutsch, English
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (10)

 1. 1. Home

  33 నిమిషాలు1 అక్టోబర్, 201616+సబ్‌టైటిల్స్

  The party in Jacksonville is over when Ash, Pablo, and Kelly are summoned by Ruby back to Ash's hometown to form an unlikely alliance.

 2. 2. The Morgue

  26 నిమిషాలు8 అక్టోబర్, 201616+సబ్‌టైటిల్స్

  Pablo's grasp on reality is tested when Ruby reveals the Necronomicon has gifted him with premonitions.

 3. 3. Last Call

  29 నిమిషాలు15 అక్టోబర్, 201616+సబ్‌టైటిల్స్

  Ash and his best buddy Chet devise a plan to throw a party at the bar, lure the thieves in, and get the Delta and the Necronomicon back. 

 4. 4. DUI

  27 నిమిషాలు22 అక్టోబర్, 201616+సబ్‌టైటిల్స్

  Ash goes on the hunt for his beloved Delta, but becomes the hunted.

 5. 5. Confinement

  27 నిమిషాలు29 అక్టోబర్, 201616+సబ్‌టైటిల్స్

  Deadites are no match for our hero, but the Sheriff is, when Ash is brought up on charges.

 6. 6. Trapped Inside

  28 నిమిషాలు5 నవంబర్, 201616+సబ్‌టైటిల్స్

  An angry mob corners Ash and the team in Brock's house while Ruby tries to summon the spell to send Baal back to hell.

 7. 7. Delusion

  28 నిమిషాలు12 నవంబర్, 201616+సబ్‌టైటిల్స్

  Ash wakes up in an asylum and a seemingly helpful doctor tries desperately to get him to admit his horrific acts so his healing can begin.

 8. 8. Ashy Slashy

  27 నిమిషాలు19 నవంబర్, 201616+సబ్‌టైటిల్స్

  Ruby, Kelly and Pablo go to look for Ash and Baal in an abandoned asylum and encounter some crazy characters.

 9. 9. Home Again

  27 నిమిషాలు3 డిసెంబర్, 201616+సబ్‌టైటిల్స్

  Ash, distraught about losing Pablo is determined to bring him back!

 10. 10. Second Coming

  32 నిమిషాలు10 డిసెంబర్, 201616+సబ్‌టైటిల్స్

  Ash, Ruby and Kelly battle the past to get to a future where Pablo is alive and the world is safe from evil, but the family from hell has other plans!

 11. బోనస్: Trailer

  1 నిమిషం3 అక్టోబర్, 2016రేటింగ్ ఇంకా లేదు

  Die neue Staffel steht in den Startlöchern. Schauen Sie jetzt den Trailer für Ash vs Evil Dead - Staffel 2.

Additional Details

Studio
lionsgate
Amazon Maturity Rating
18+ Adults. Learn more