உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் United States.

Monk

2004X-Ray16+
TV's favorite defective detective, Adrian Monk, returns to solve a new batch of baffling mysteries with his trademark wit, wisdom and hand wipes. Join Emmy and Golden Globe-winner Tony Shalhoub as the quirky and obsessive-compulsive detective in all 16 brilliantly funny second season episodes of the widely acclaimed series, Monk.
நடித்தவர்கள்
Tony ShalhoubBitty SchramTraylor Howard
வகைகள்
நாடகம்சஸ்பென்ஸ்நகைச்சுவை
சப்டைட்டில்
English [CC]العربيةDanskEspañolSuomiIndonesia한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiPortuguêsРусскийSvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ஆடியோ
EnglishDeutschEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguês
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இயக்கு என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், எங்கள் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
Share
 1. 1. Mr. Monk Goes Back to School
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  June 20, 2003
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk takes a job as a substitute high school teacher to determine whether a teacher's fall from a clock tower was really a suicide, or a lesson in murder.
 2. 2. Mr. Monk Goes to the Ballgame
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  June 27, 2003
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When a ruthless CEO and his wife are lured to their deaths, Monk connects their murders to a baseball great and his quest for the homerun record.
 3. 3. Mr. Monk Goes to Mexico
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 11, 2003
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk travels to Mexico to investigate the mysterious demise of a skydiver who reportedly drowned to death... in mid-air.
 4. 4. Mr. Monk Goes to the Circus
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 18, 2003
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When a circus ringmaster is murdered by a high flying daredevil, all leads point to his vengeful ex-wife. But how could the acrobatic ex have committed the crime with a broken foot?
 5. 5. Mr. Monk and the Very, Very Old Man
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 25, 2003
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Captain Stottlemeyer takes a page from the book of Monk in order to determine why anyone would want to murder the world's oldest man.
 6. 6. Mr. Monk Goes to the Theatre
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 1, 2003
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk reluctantly takes the stage to investigate an actor's murder.
 7. 7. Mr. Monk and the Sleeping Suspect
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 8, 2003
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk knows who is behind a string of mail bombs that have been exploding around San Francisco. The only problem is his primary suspect... is in a coma.
 8. 8. Mr. Monk Meets the Playboy
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 15, 2003
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When a high-powered magazine publisher chokes to death under mysterious circumstances, all clues lead to the infamous swinging party palace, The Sapphire Mansion.
 9. 9. Mr. Monk and the 12th Man
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 22, 2003
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When a rash of murders sweeping the city goes unsolved, Monk is called upon to find a correlation with the victims and stop a killer before he strikes again.
 10. 10. Mr. Monk and the Paperboy
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 16, 2004
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When his paperboy is murdered, Monk turns to the pages of the newspaper for clues to solve the baffling crime.
 11. 11. Mr. Monk and the Three Pies
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 23, 2004
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  What could possibly make a cherry pie worth killing for? Monk finds out, with a little help from his long-lost brother Ambrose. John Turturro guest stars.
 12. 12. Mr. Monk and the TV Star
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 30, 2004
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk suspects the star of a hit TV crime show of killing his ex-wife. His only problem: the actor's rock solid alibi. Sarah Silverman guest stars.
 13. 13. Mr. Monk and the Missing Granny
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 6, 2004
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  A law student promises to get Monk reinstated to the police force in exchange for his help in finding the kidnappers of her beloved grandmother.
 14. 14. Mr. Monk and the Captain's Wife
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 13, 2004
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When the Captain's wife falls victim to a union dispute gone awry, it's up to Monk to find out what really happened and bring Stottlemeyer back from the brink.
 15. 15. Mr. Monk Gets Married
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 20, 2004
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  It's unholy matrimony as Monk and Sharona pretend to be married to get the goods on a con man.
 16. 16. Mr. Monk Goes to Jail
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 5, 2004
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When a death-row inmate is murdered 45 minutes before his execution, Monk is brought in to find out why.

கூடுதல் விவரங்கள்

இயக்குநர்கள்
Randy ZiskRon UnderwoodMichael SpillerLarry TrillingTom Di CilloMichael ZinbergMichael FrescoTony BillJerry LevineCraig Zisk
தயாரிப்பாளர்கள்
Andy BreckmanDavid HobermanTony ShalhoubRandy Zisk
நெட்வொர்க்
NBCUniversal
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
16+ இளம் வயதுவந்தவர்கள் மேலும் அறிக
துணை நடிகர்கள்
Ted LevineJason Gray-StanfordEmmy Clarke