உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் United States.

Monk

2007X-Ray16+
Two-time Emmy-winner Tony Shalhoub returns as obsessive-compulsive detective Adrian Monk for the fifth season of Monk.
நடித்தவர்கள்
Tony ShalhoubTraylor HowardTed Levine
வகைகள்
நாடகம்சஸ்பென்ஸ்நகைச்சுவை
சப்டைட்டில்
English [CC]العربيةDanskEspañolSuomiIndonesia한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiPortuguêsРусскийSvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ஆடியோ
EnglishDeutschEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguês
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இயக்கு என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், எங்கள் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
Share
 1. 1. Mr. Monk and the Actor
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 7, 2006
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  A famous actor preparing to play Monk gets a little too close to one of Monk's real-life murder investigations.
 2. 2. Mr. Monk and the Garbage Strike
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 14, 2006
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When a union boss' death threatens to prolong a city wide garbage strike in San Francisco, it's up to Monk to help end the strike by determining whether the boss' death was suicide or murder.
 3. 3. Mr. Monk and the Big Game
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 21, 2006
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Julie's basketball coach is murdered, and Monk must step in as the new coach while trying to solve the case.
 4. 4. Mr. Monk Can't See A Thing
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 28, 2006
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk is blinded after he witnesses a murder in a fire station but realizes that he can still solve cases.
 5. 5. Mr. Monk, Private Eye
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 4, 2006
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Natalie convinces Monk to go into business as a private eye, his first case is a seemingly innocuous fender bender that leads to a far more dangerous investigation.
 6. 6. Mr. Monk and the Class Reunion
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 11, 2006
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  While attending his 25th college reunion, Monk reminisces how he met Trudy and tries to prevent the murder of a former classmate.
 7. 7. Mr. Monk Gets A New Shrink
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 18, 2006
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Dr. Kroger retires after his cleaning lady is killed, it's up to Monk to solve the case and get Dr. Kroger back to work.
 8. 8. Mr. Monk Goes to A Rock Concert
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 25, 2006
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk goes to a rock concert to look for Captain Stottlemeyer's son and finds himself in the middle of a murder investigation.
 9. 9. Mr. Monk Meets His Dad
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 17, 2006
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk's estranged father, Jack, returns at Christmas time, but all is not merry with the Monks.
 10. 10. Mr. Monk and the Leper
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  December 22, 2006
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk finds himself in the middle of a shadowy murder plot worthy of a classic Hollywood film noir.
 11. 11. Mr. Monk Makes A Friend
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 19, 2007
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  A fun-loving everyman named Hal bumps into Monk, and the two become fast friends. For the first time in his life, Monk appears to have a buddy. But is Hal up to something?
 12. 12. Mr. Monk Is At Your Service
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 26, 2007
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Natalie suspects foul play in the deaths of her parents' wealthy neighbors, Monk goes undercover as a butler to investigate.
 13. 13. Mr. Monk is on the Air
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 2, 2007
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk goes toe-to-toe with a popular radio shock jock who is suspected of killing his wife.
 14. 14. Mr. Monk Visits A Farm
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 9, 2007
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Lt. Disher inherits a farm from an uncle who committed suicide, he decides to quit the police force and start a new life in the country. But Disher soon suspects that his uncle was murdered, so Monk joins him on the farm to investigate.
 15. 15. Mr. Monk and the Really, Really Dead Guy
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 23, 2007
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When the mysterious "Six Way Killer" strikes in San Francisco, Monk's detective skills are pitted against the flashy forensic technology of a federal agent as they both pursue the murderer.
 16. 16. Mr. Monk Goes to the Hospital
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 2, 2007
  43நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Monk goes to the emergency room for a bloody nose, but when a doctor in the hospital turns up dead, Monk joins the murder investigation, and soon his own life is in grave danger.

கூடுதல் விவரங்கள்

இயக்குநர்கள்
Randy ZiskChris LongStephen SurjikPeter WellerDavid GrossmanAndrei BelgraderAnton CropperMike ListoAnthony R. PalmieriWendy Stanzler
தயாரிப்பாளர்கள்
Andy BreckmanDavid HobermanRob ThompsonDavid Stern
நெட்வொர்க்
NBCUniversal
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
16+ இளம் வயதுவந்தவர்கள் மேலும் அறிக
துணை நடிகர்கள்
Jason Gray-Stanford