உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

House

20058 சீசன் 16+சப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்X-Ray

Dr. Gregory House is devoid of bedside manner and wouldn't even talk to his patients if he could get away with it. Dealing with his own constant physical pain, he uses a cane that seems to punctuate his acerbic, brutally honest demeanor while his unconventional thinking and flawless instincts have afforded him a great deal of respect.

நடித்தவர்கள்
Lisa Edelstein, Jesse Spencer, Hugh Laurie
வகைகள்
நாடகம்
சப்டைட்டில்
العربية, Dansk, English [CC], Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
ஆடியோ
Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (22)

 1. 1. Pilot

  44 நிமிடங்கள்15 நவம்பர், 200416+சப்டைட்டில்

  Would you want a doctor who holds your hand while you die or a doctor who ignores you while you get better?

 2. 2. Paternity

  43 நிமிடங்கள்22 நவம்பர், 200416+சப்டைட்டில்

  Dr. House goes with his gut and performs an unethical act to prove what he suspects to be the link to a teenage lacrosse player's illness in order to save the boy's life.

 3. 3. Occam's Razor

  44 நிமிடங்கள்29 நவம்பர், 200416+சப்டைட்டில்

  Dr. House and his team race to save a young man who may have not one, but two illnesses killing him.

 4. 4. Maternity

  43 நிமிடங்கள்6 டிசம்பர், 200416+சப்டைட்டில்

  House exasperates Cuddy when he suggests that two sick babies in one hospital add up to an epidemic. Even more frightening is when it turns out he may be right. As more babies are quarantined and the maternity ward is shut down, Cuddy powerscrubs the hospital and House spars with Cameron and the team over his plan to sacrifice one baby for the good of the rest.

 5. 5. Damned If You Do

  44 நிமிடங்கள்13 டிசம்பர், 200416+சப்டைட்டில்

  Dr. House's approach is questioned when he treats a nun for what he believes to be an allergy, not realizing the nun's past is coming back to haunt her.

 6. 6. The Socratic Method

  43 நிமிடங்கள்20 டிசம்பர், 200416+சப்டைட்டில்

  The case of a schizophrenic mom with a deadly disease and her teenage son who have traded caretaking roles holds a special interest for Dr. House.

 7. 7. Fidelity

  43 நிமிடங்கள்27 டிசம்பர், 200416+சப்டைட்டில்

  Dr. House's diagnosis of a married woman with a rare sleep disorder forces her and her husband to examine their marriage and question their trust for each other.

 8. 8. Poison

  43 நிமிடங்கள்24 ஜனவரி, 200516+சப்டைட்டில்

  House and his team have to act fast when a high school student is admitted with a mysterious and lethal poisoning, especially when they discover more teens have been diagnosed with the same deadly illness.

 9. 9. DNR

  43 நிமிடங்கள்31 ஜனவரி, 200516+சப்டைட்டில்

  House has to defend himself when he treats a patient who has legally chosen to refuse treatment.

 10. 10. Histories

  44 நிமிடங்கள்7 பிப்ரவரி, 200516+சப்டைட்டில்

  Dr. House and the team treat a homeless woman whose worsening symptoms and unknown identity prove to be a complex mystery.

 11. 11. Detox

  44 நிமிடங்கள்14 பிப்ரவரி, 200516+சப்டைட்டில்

  Dr. House takes Cuddy's challenge to go off his painkillers for a week, but the effects of his withdrawal symptoms may put his patient in danger.

 12. 12. Sports Medicine

  43 நிமிடங்கள்21 பிப்ரவரி, 200516+சப்டைட்டில்

  A baseball player's comeback is cut short when he breaks his arm and House and his team have to act fast to figure out what is causing major bone loss that's killing the player and his dreams.

 13. 13. Cursed

  43 நிமிடங்கள்28 பிப்ரவரி, 200516+சப்டைட்டில்

  Dr. House's young patient believes his illness is the result of a curse while House uncovers important information about Chase's father.

 14. 14. Control

  44 நிமிடங்கள்14 மார்ச், 200516+சப்டைட்டில்

  The hospital's new Chairman of the Board has it out for Dr. House, questioning his importance to the hospital and threatening to eliminate House and his team.

 15. 15. Mob Rules

  44 நிமிடங்கள்21 மார்ச், 200516+சப்டைட்டில்

  Dr. House and his team race to diagnose a member of the mob and get him well enough to testify and enter the witness protection program while Cuddy works to convince Vogler of House's importance to the hospital.

 16. 16. Heavy

  44 நிமிடங்கள்28 மார்ச், 200516+சப்டைட்டில்

  Dr. House and his team try to uncover the reason a 10-year-old has a heart attack while House suspects one of his team is selling him out to Vogler.

 17. 17. Role Model

  44 நிமிடங்கள்11 ஏப்ரல், 200516+சப்டைட்டில்

  House and his team battle to save a presidential hopeful, and House refuses to give in to Vogler's ultimatum when given the chance to save one of his team members.

 18. 18. Babies And Bathwater

  44 நிமிடங்கள்18 ஏப்ரல், 200516+சப்டைட்டில்

  House and his team battle to diagnose a pregnant patient's life-threatening illness, prompting her to make the most emotional decision of her life, and Vogler is determined to fire House.

 19. 19. Kids

  44 நிமிடங்கள்2 மே, 200516+சப்டைட்டில்

  House and his team race to diagnose a 12-year-old's illness - an illness with a shocking origin - and House asks Cameron to come back to her job.

 20. 20. Love Hurts

  44 நிமிடங்கள்9 மே, 200516+சப்டைட்டில்

  House and his team tackle the case of a young man with a penchant for odd behavior, and House prepares for his date with Cameron.

 21. 21. Three Stories

  44 நிமிடங்கள்16 மே, 200516+சப்டைட்டில்

  House must decide whether to take the case of his ex-love's husband and he gives medical students a lecture they'll never forget.

 22. 22. Honeymoon

  44 நிமிடங்கள்23 மே, 200516+சப்டைட்டில்

  House is faced with a problem he may not be able to solve and Stacy returns.

Additional Details

Studio
NBCUniversal
Amazon Maturity Rating
16+ Young Adults. Learn more
Supporting actors
Robert Sean Leonard, Jennifer Morrison, Omar Epps