உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

House

20108 சீசன் 16+சப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்X-Ray

Beginning with a premiere set almost entirely inside the psychiatric hospital, Season Six will explore House's long and twisted road to recovery: Can he find some version of sanity and normalcy? Can he stay away from the workplace that arguably drove him to mental instability but is also the only stable foundation in his life?

நடித்தவர்கள்
Lisa Edelstein, Jesse Spencer, Hugh Laurie
வகைகள்
நாடகம்
சப்டைட்டில்
العربية, Dansk, English [CC], Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
ஆடியோ
Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (22)

 1. 1. Broken, Part 1

  44 நிமிடங்கள்20 செப்டம்பர், 200916+சப்டைட்டில்

  House seeks psychiatric help on the season premiere of "HOUSE". Andre Braugher, Franka Potente and Lin-Manuel Miranda Guest-Star. Part 1 of 2.

 2. 2. Broken, Part 2

  45 நிமிடங்கள்20 செப்டம்பர், 200916+சப்டைட்டில்

  House seeks psychiatric help on the season premiere of "HOUSE". Andre Braugher, Franka Potente and Lin-Manuel Miranda Guest-Star. Part 2 of 2.

 3. 3. Epic Fail

  43 நிமிடங்கள்27 செப்டம்பர், 200916+சப்டைட்டில்

  An ailing patient self-diagnoses by posting his symptoms online.

 4. 4. The Tyrant

  43 நிமிடங்கள்4 அக்டோபர், 200916+சப்டைட்டில்

  An ailing African dictator (James Earl Jones) charged with crimes against humanity arrives at the hospital for treatment. Meanwhile, Wilson (Robert Sean Leonard) wants to end a feud with a neighbor, but a prying House (Hugh Laurie) gets in the way.

 5. 5. Instant Karma

  43 நிமிடங்கள்11 அக்டோபர், 200916+சப்டைட்டில்

  A teen (Tanner Maguire) has unexplained stomach pain, and his rich father (Lee Tergesen) believes that the cause is karmic payback for his business success. Meanwhile, Foreman (Omar Epps) and Chase (Jesse Spencer) prepare to present information on a patient they have been treating.

 6. 6. Brave Heart

  43 நிமிடங்கள்18 அக்டோபர், 200916+சப்டைட்டில்

  A hard-living police detective doesn't have any symptoms of heart disease, but that's what killed his father, grandfather and great-grandfather---all at age 40. Meanwhile, the African-dictator case still haunts Chase (Jesse Spencer); and House (Hugh Laurie) faces ghosts of his own.

 7. 7. Known Unknowns

  43 நிமிடங்கள்8 நவம்பர், 200916+சப்டைட்டில்

  A partying teen brought to the hospital with swollen appendages won't---then can't---tell the truth. Meanwhile, House (Hugh Laurie) tags along as Cuddy (Lisa Edelstein) and Wilson (Robert Sean Leonard) attend a medical conference on pharmacology and public policy.

 8. 8. Teamwork

  43 நிமிடங்கள்15 நவம்பர், 200916+சப்டைட்டில்

  House (Hugh Laurie) resumes his post after getting his license back and sets out to form a "dream team." He also treats a porn star (Troy Garity) suffering from eye pain. Meanwhile, Cuddy (Lisa Edelstein) learns again that the hospital is no place to form healthy relationships.

 9. 9. Ignorance Is Bliss

  44 நிமிடங்கள்22 நவம்பர், 200916+சப்டைட்டில்

  A brilliant but depressed and substance-abusing physicist who chucked his career because he thinks intelligence is a burden arrives with a number of strange symptoms. Meanwhile, relationships are strained all around at Princeton-Plainsboro.

 10. 10. Wilson

  43 நிமிடங்கள்29 நவம்பர், 200916+சப்டைட்டில்

  An old friend and former patient of Wilson's experiences paralysis in his left arm. Wilson takes this case himself. House thinks his friend has cancer like before, however Wilson stays optimistic until the worst happens. Now he is forced to make radical decisions. Cuddy continues her search for real estate.

 11. 11. The Down Low

  43 நிமிடங்கள்10 ஜனவரி, 201016+சப்டைட்டில்

  House and the team treat an unlikely hero. Ethan Embry ("Brotherhood") and Nick Chinlund ("Desperate Housewives") Guest-Star.

 12. 12. Remorse

  43 நிமிடங்கள்24 ஜனவரி, 201016+சப்டைட்டில்

  The men on House's (Hugh Laurie) team are charmed by a woman (Beau Garrett) who has unexplained bouts of excruciating pain, but Thirteen's (Olivia Wilde) more interested in her pain. Meanwhile, House tries to make amends to a medical-school colleague he had wronged.

 13. 13. Moving the Chains

  44 நிமிடங்கள்31 ஜனவரி, 201016+சப்டைட்டில்

  An ailing college football player has a variety of symptoms that might keep him from an NFL tryout---at the very least. Meanwhile, Foreman's (Omar Epps) brother (Orlando Jones) visits the hospital.

 14. 14. 5 to 9

  44 நிமிடங்கள்7 பிப்ரவரி, 201016+சப்டைட்டில்

  A day at the hospital, as seen by Cuddy (Lisa Edelstein), who must deal with hospital issues and staff disputes while juggling personal issues.

 15. 15. Private Lives

  43 நிமிடங்கள்7 மார்ச், 201016+சப்டைட்டில்

  A blogger (Laura Prepon) who's admitted with unexplained bruises and bleeding blogs about her symptoms and possible diagnoses---and about the doctors treating her. She also solicits advice from her readers about her treatment. This unsettles the team, especially after House (Hugh Laurie) and Wilson (Robert Sean Leonard) learn secrets from each other's pasts online.

 16. 16. Black Hole

  43 நிமிடங்கள்14 மார்ச், 201016+சப்டைட்டில்

  House and team tries to diagnose a high school senior suffering from blackouts and hallucinations, and are forced to take a controversial approach. Meanwhile, Wilson attempts to furnish his new condo, and Taub brings his personal life into the workplace.

 17. 17. Lockdown

  44 நிமிடங்கள்11 ஏப்ரல், 201016+சப்டைட்டில்

  When the hospital goes into lockdown after a newborn disappears from the nursery, House (Hugh Laurie) and his team members must remain where they are. This gives them time to reflect on their pasts, their relationships and their regrets.

 18. 18. Knight Fall

  43 நிமிடங்கள்18 ஏப்ரல், 201016+சப்டைட்டில்

  A "knight" living in a reclusive community modeled on the Renaissance ideals falls mysteriously ill, and while the team tries to figure out why, he and Thirteen (Olivia Wilde) debate issues of knightly honor and courtly love (especially with regards to his "queen"). Meanwhile, Wilson (Robert Sean Leonard) begins anew with an ex (Cynthia Watros).

 19. 19. Open and Shut

  43 நிமிடங்கள்25 ஏப்ரல், 201016+சப்டைட்டில்

  A woman (Sarah Wayne Callies) in an open relationship becomes ill during a date with her other lover, and House (Hugh Laurie) and his team find her lifestyle as perplexing as her illness. Meanwhile, House tests Wilson's (Robert Seaon Leonard) relationship with Sam (Cynthia Watros).

 20. 20. The Choice

  43 நிமிடங்கள்2 மே, 201016+சப்டைட்டில்

  A woman (Eva Amurri) questions her ailing fiancé about a past relationship while House (Hugh Laurie) and his team try to diagnose him. Away from the hospital, House, Foreman (Omar Epps) and Chase (Jesse Spencer) pay homage to Gladys Knight and the Pips, karaoke-style.

 21. 21. Baggage

  43 நிமிடங்கள்9 மே, 201016+சப்டைட்டில்

  House (Hugh Laurie) has a session with Dr. Nolan (Andre Braugher) and discusses the case of a woman (Zoe McLellan) who shows up at the hospital with an unknown illness and no memory of who she is.

 22. 22. Help Me

  44 நிமிடங்கள்16 மே, 201016+சப்டைட்டில்

  Cuddy, House and members of the team join forces with a search-and-rescue team to provide much-needed medical attention at the scene of an emergency in the Season Finale.

Additional Details

Studio
NBCUniversal
Amazon Maturity Rating
16+ Young Adults. Learn more
Supporting actors
Robert Sean Leonard, Jennifer Morrison, Peter Jacobson, Omar Epps, Olivia Wilde