సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

House

2010X-Ray16+

Beginning with a premiere set almost entirely inside the psychiatric hospital, Season Six will explore House's long and twisted road to recovery: Can he find some version of sanity and normalcy? Can he stay away from the workplace that arguably drove him to mental instability but is also the only stable foundation in his life?

నటులు:
Lisa EdelsteinJesse SpencerHugh Laurie
శైలీలు
డ్రామా
సబ్‌టైటిల్స్
العربيةDanskEnglish [CC]EspañolSuomiIndonesia한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiSvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ఆడియో భాషలు
DeutschEnglishEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguêsРусский日本語
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (22)

 1. 1. Broken, Part 1
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 21, 2009
  45నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House seeks psychiatric help on the season premiere of "HOUSE". Andre Braugher, Franka Potente and Lin-Manuel Miranda Guest-Star. Part 1 of 2.
 2. 2. Broken, Part 2
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 21, 2009
  45నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House seeks psychiatric help on the season premiere of "HOUSE". Andre Braugher, Franka Potente and Lin-Manuel Miranda Guest-Star. Part 2 of 2.
 3. 3. Epic Fail
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 28, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  An ailing patient self-diagnoses by posting his symptoms online.
 4. 4. The Tyrant
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 5, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  An ailing African dictator (James Earl Jones) charged with crimes against humanity arrives at the hospital for treatment. Meanwhile, Wilson (Robert Sean Leonard) wants to end a feud with a neighbor, but a prying House (Hugh Laurie) gets in the way.
 5. 5. Instant Karma
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 12, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A teen (Tanner Maguire) has unexplained stomach pain, and his rich father (Lee Tergesen) believes that the cause is karmic payback for his business success. Meanwhile, Foreman (Omar Epps) and Chase (Jesse Spencer) prepare to present information on a patient they have been treating.
 6. 6. Brave Heart
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 19, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A hard-living police detective doesn't have any symptoms of heart disease, but that's what killed his father, grandfather and great-grandfather---all at age 40. Meanwhile, the African-dictator case still haunts Chase (Jesse Spencer); and House (Hugh Laurie) faces ghosts of his own.
 7. 7. Known Unknowns
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 9, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A partying teen brought to the hospital with swollen appendages won't---then can't---tell the truth. Meanwhile, House (Hugh Laurie) tags along as Cuddy (Lisa Edelstein) and Wilson (Robert Sean Leonard) attend a medical conference on pharmacology and public policy.
 8. 8. Teamwork
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 16, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) resumes his post after getting his license back and sets out to form a "dream team." He also treats a porn star (Troy Garity) suffering from eye pain. Meanwhile, Cuddy (Lisa Edelstein) learns again that the hospital is no place to form healthy relationships.
 9. 9. Ignorance Is Bliss
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 23, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A brilliant but depressed and substance-abusing physicist who chucked his career because he thinks intelligence is a burden arrives with a number of strange symptoms. Meanwhile, relationships are strained all around at Princeton-Plainsboro.
 10. 10. Wilson
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 30, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  An old friend and former patient of Wilson's experiences paralysis in his left arm. Wilson takes this case himself. House thinks his friend has cancer like before, however Wilson stays optimistic until the worst happens. Now he is forced to make radical decisions. Cuddy continues her search for real estate.
 11. 11. The Down Low
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 11, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team treat an unlikely hero. Ethan Embry ("Brotherhood") and Nick Chinlund ("Desperate Housewives") Guest-Star.
 12. 12. Remorse
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 25, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The men on House's (Hugh Laurie) team are charmed by a woman (Beau Garrett) who has unexplained bouts of excruciating pain, but Thirteen's (Olivia Wilde) more interested in her pain. Meanwhile, House tries to make amends to a medical-school colleague he had wronged.
 13. 13. Moving the Chains
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 1, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  An ailing college football player has a variety of symptoms that might keep him from an NFL tryout---at the very least. Meanwhile, Foreman's (Omar Epps) brother (Orlando Jones) visits the hospital.
 14. 14. 5 to 9
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 8, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A day at the hospital, as seen by Cuddy (Lisa Edelstein), who must deal with hospital issues and staff disputes while juggling personal issues.
 15. 15. Private Lives
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 8, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A blogger (Laura Prepon) who's admitted with unexplained bruises and bleeding blogs about her symptoms and possible diagnoses---and about the doctors treating her. She also solicits advice from her readers about her treatment. This unsettles the team, especially after House (Hugh Laurie) and Wilson (Robert Sean Leonard) learn secrets from each other's pasts online.
 16. 16. Black Hole
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 15, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and team tries to diagnose a high school senior suffering from blackouts and hallucinations, and are forced to take a controversial approach. Meanwhile, Wilson attempts to furnish his new condo, and Taub brings his personal life into the workplace.
 17. 17. Lockdown
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 12, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  When the hospital goes into lockdown after a newborn disappears from the nursery, House (Hugh Laurie) and his team members must remain where they are. This gives them time to reflect on their pasts, their relationships and their regrets.
 18. 18. Knight Fall
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 19, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A "knight" living in a reclusive community modeled on the Renaissance ideals falls mysteriously ill, and while the team tries to figure out why, he and Thirteen (Olivia Wilde) debate issues of knightly honor and courtly love (especially with regards to his "queen"). Meanwhile, Wilson (Robert Sean Leonard) begins anew with an ex (Cynthia Watros).
 19. 19. Open and Shut
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 26, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A woman (Sarah Wayne Callies) in an open relationship becomes ill during a date with her other lover, and House (Hugh Laurie) and his team find her lifestyle as perplexing as her illness. Meanwhile, House tests Wilson's (Robert Seaon Leonard) relationship with Sam (Cynthia Watros).
 20. 20. The Choice
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 3, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A woman (Eva Amurri) questions her ailing fiancé about a past relationship while House (Hugh Laurie) and his team try to diagnose him. Away from the hospital, House, Foreman (Omar Epps) and Chase (Jesse Spencer) pay homage to Gladys Knight and the Pips, karaoke-style.
 21. 21. Baggage
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 10, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) has a session with Dr. Nolan (Andre Braugher) and discusses the case of a woman (Zoe McLellan) who shows up at the hospital with an unknown illness and no memory of who she is.
 22. 22. Help Me
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 17, 2010
  45నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Cuddy, House and members of the team join forces with a search-and-rescue team to provide much-needed medical attention at the scene of an emergency in the Season Finale.

మరిన్ని వివరాలు

నిర్మాతలు
Gerrit van der MeerPaul AttanasioLeonard DickRussel FriendBryan SingerGreg YaitanesLawrence KaplowGarrett LernerKatie JacobsGarret LernerThomas L. MoranEli AttiePeter BlakeDoris Egan
నెట్‌వర్క్
NBCUniversal
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Robert Sean LeonardJennifer MorrisonPeter JacobsonOmar EppsOlivia Wilde