సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Alice in Paris

2018ALL
Alice is Back.
దర్శకుడు
Tastemade
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.

ఎపిసోడ్‌లు (25)

 1. 1. Alice Before Paris
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 25, 2017
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Young Alice discovers she has "absolute taste," an ability to detect the faintest of ingredients in food - and a passion for Paris is born. But first, she has to grow up.
 2. 2. Sisterly Love
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 1, 2017
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Annoyed by the loud crunch of her sister's morning bread routine, Alice sets out to find a bakery that makes silent bread.
 3. 3. Food Critic for a Day
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 8, 2017
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Needing a job, Alice looks to put her sensitive palate to work as a food critic, but does she have what it takes?
 4. 4. Mission: Im-Pie-ssible
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 15, 2017
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  After a butcher refuses to sell Alice's sister's friend Charlie a meat pie made for a world championship, they set out to get it - no matter the cost.
 5. 5. Kingpins of Love
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 22, 2017
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  After a fight between Elsa and her boyfriend, it's up to Alice to cheer her up - until they discover him with another girl.
 6. 6. A Territorial Food Tour
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 29, 2017
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  To become a food tour guide in Montmartre Alice must first defeat the current guide in a culinary battle of wits.
 7. 7. Coach Alice
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 5, 2017
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  After discovering Alice has absolute taste, Charlie begs her to train him in her ways to make himself a better chef.
 8. 9. Your Secret Admirer
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 19, 2017
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  With Elsa still not over her breakup, Alice sets out to help her heal - by creating a secret admirer.
 9. 9. A Lemon Pie Thief
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 12, 2017
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  After her lemon pie goes missing at a party, it's up to Alice to discover the culprit. But who could it be?
 10. 10. Shared Vision of Love?
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 26, 2017
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  With Elsa on a mission to meet her secret admirer, how does Alice convince her to break it off?
 11. 11. Date Night with Charlie
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 3, 2017
  4నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Having missed numerous opportunities to kiss Charlie, Alice plans the perfect date night. The only problem - so did Charlie.
 12. 12. Elsa and Her "Admirer"
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 10, 2017
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Still obsessing over the identity of her secret admirer, Alice hires an actor to take Elsa out.
 13. 13. A Second Date
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 17, 2017
  4నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  When Elsa and Vincent go on a second date together, Alice does her best to try and break them up.
 14. 14. An Ice Cream Fueled Apology
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 24, 2017
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  After lying to Elsa about her secret admirer, Alice does what she can to apologize - in her own special way.
 15. 15. Doin' It for the 'Gram
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 31, 2017
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  While in Nice, Alice decides to visit a candy factory for a chance to take a photo that will get her more followers on Instagram.
 16. 16. Up a Creek
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 7, 2017
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  After the wind tosses Alice's picnic basket into a lake, Alice has to take to the water to get it back.
 17. 17. The Pie Trap
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 14, 2017
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  While staying at her aunt's bed and breakfast, Alice is tasked with making pies while watching her four younger cousins.
 18. 18. The Delivery
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 19, 2017
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Getting work as a delivery person, Alice has to make it across Paris in 30 minutes with a very special package.
 19. 19. The Taste of Friendship
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 2, 2018
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  After kissing Charlie, Alice was left with a bad taste, the taste of friendship. But can she fix it?
 20. 20. The Christmas Cheese Game
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 26, 2017
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  After forgetting the cheese for their annual post-Christmas meal, Alice gets the chance to win a wheel of raclette if she can only answer every question correctly.
 21. 21. Elsa's New Boyfriend
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 9, 2018
  4నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Despite a rocky second date, Elsa and Vincent are now dating, and that has Alice suspicious.
 22. 22. Artistic Inspiration
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 16, 2018
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice heads to a museum to discover her artistic talent only to find inspiration elsewhere.
 23. 23. Alice in the Alps
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 30, 2018
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  At a ski resort in the Alps, Alice attempts to break all her records, even if it takes a few shortcuts.
 24. 24. Alice and the Chocolate Factory
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 6, 2018
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice is on a mission to discover the secrets of one of the world's best chocolatiers.
 25. 25. The Taste of Happiness
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 13, 2018
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Having written down a 62-step guide to happiness as a child, Alice takes it upon herself to check every box.

మరిన్ని వివరాలు

నెట్‌వర్క్
Tastemade
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
All మరింత తెలుసుకోండి