మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Alice in Paris

20182 సీజన్లుAllసబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్

Alice is Back.

శైలీలు
ప్రత్యేక ఆసక్తి
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (25)

 1. 1. Alice Before Paris

  2 నిమిషాలు25 జులై, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Young Alice discovers she has "absolute taste," an ability to detect the faintest of ingredients in food - and a passion for Paris is born. But first, she has to grow up.

 2. 2. Sisterly Love

  2 నిమిషాలు1 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Annoyed by the loud crunch of her sister's morning bread routine, Alice sets out to find a bakery that makes silent bread.

 3. 3. Food Critic for a Day

  2 నిమిషాలు8 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Needing a job, Alice looks to put her sensitive palate to work as a food critic, but does she have what it takes?

 4. 4. Mission: Im-Pie-ssible

  2 నిమిషాలు15 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  After a butcher refuses to sell Alice's sister's friend Charlie a meat pie made for a world championship, they set out to get it - no matter the cost.

 5. 5. Kingpins of Love

  2 నిమిషాలు22 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  After a fight between Elsa and her boyfriend, it's up to Alice to cheer her up - until they discover him with another girl.

 6. 6. A Territorial Food Tour

  2 నిమిషాలు29 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  To become a food tour guide in Montmartre Alice must first defeat the current guide in a culinary battle of wits.

 7. 7. Coach Alice

  2 నిమిషాలు5 సెప్టెంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  After discovering Alice has absolute taste, Charlie begs her to train him in her ways to make himself a better chef.

 8. 9. Your Secret Admirer

  3 నిమిషాలు19 సెప్టెంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  With Elsa still not over her breakup, Alice sets out to help her heal - by creating a secret admirer.

 9. 9. A Lemon Pie Thief

  2 నిమిషాలు12 సెప్టెంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  After her lemon pie goes missing at a party, it's up to Alice to discover the culprit. But who could it be?

 10. 10. Shared Vision of Love?

  3 నిమిషాలు26 సెప్టెంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  With Elsa on a mission to meet her secret admirer, how does Alice convince her to break it off?

 11. 11. Date Night with Charlie

  3 నిమిషాలు3 అక్టోబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Having missed numerous opportunities to kiss Charlie, Alice plans the perfect date night. The only problem - so did Charlie.

 12. 12. Elsa and Her "Admirer"

  3 నిమిషాలు10 అక్టోబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Still obsessing over the identity of her secret admirer, Alice hires an actor to take Elsa out.

 13. 13. A Second Date

  3 నిమిషాలు17 అక్టోబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  When Elsa and Vincent go on a second date together, Alice does her best to try and break them up.

 14. 14. An Ice Cream Fueled Apology

  3 నిమిషాలు24 అక్టోబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  After lying to Elsa about her secret admirer, Alice does what she can to apologize - in her own special way.

 15. 15. Doin' It for the 'Gram

  3 నిమిషాలు31 అక్టోబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  While in Nice, Alice decides to visit a candy factory for a chance to take a photo that will get her more followers on Instagram.

 16. 16. Up a Creek

  3 నిమిషాలు7 నవంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  After the wind tosses Alice's picnic basket into a lake, Alice has to take to the water to get it back.

 17. 17. The Pie Trap

  2 నిమిషాలు14 నవంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  While staying at her aunt's bed and breakfast, Alice is tasked with making pies while watching her four younger cousins.

 18. 18. The Delivery

  2 నిమిషాలు19 డిసెంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Getting work as a delivery person, Alice has to make it across Paris in 30 minutes with a very special package.

 19. 19. The Taste of Friendship

  2 నిమిషాలు2 జనవరి, 2018Allసబ్‌టైటిల్స్

  After kissing Charlie, Alice was left with a bad taste, the taste of friendship. But can she fix it?

 20. 20. The Christmas Cheese Game

  2 నిమిషాలు26 డిసెంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  After forgetting the cheese for their annual post-Christmas meal, Alice gets the chance to win a wheel of raclette if she can only answer every question correctly.

 21. 21. Elsa's New Boyfriend

  3 నిమిషాలు9 జనవరి, 2018Allసబ్‌టైటిల్స్

  Despite a rocky second date, Elsa and Vincent are now dating, and that has Alice suspicious.

 22. 22. Artistic Inspiration

  2 నిమిషాలు16 జనవరి, 2018Allసబ్‌టైటిల్స్

  Alice heads to a museum to discover her artistic talent only to find inspiration elsewhere.

 23. 23. Alice in the Alps

  3 నిమిషాలు30 జనవరి, 2018Allసబ్‌టైటిల్స్

  At a ski resort in the Alps, Alice attempts to break all her records, even if it takes a few shortcuts.

 24. 24. Alice and the Chocolate Factory

  2 నిమిషాలు6 ఫిబ్రవరి, 2018Allసబ్‌టైటిల్స్

  Alice is on a mission to discover the secrets of one of the world's best chocolatiers.

 25. 25. The Taste of Happiness

  2 నిమిషాలు13 ఫిబ్రవరి, 2018Allసబ్‌టైటిల్స్

  Having written down a 62-step guide to happiness as a child, Alice takes it upon herself to check every box.

Additional Details

Director
Tastemade
Studio
Tastemade
Amazon Maturity Rating
All Ages Kids. Learn more