సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

House

2009X-Ray16+
In the Season Four finale, after a massive bus accident left House without recollection of four hours prior to the accident, he and the team put the pieces of his memory together and discovered Wilson's girlfriend Amber was on the bus with him and was fatally injured. Wilson had to face the shocking realization that House was directly involved in Amber's death. As Season Five opens, with his ...
నటులు:
Jesse SpencerHugh LaurieKal Penn
శైలీలు
డ్రామా
సబ్‌టైటిల్స్
العربيةDanskEnglish [CC]Español (Latinoamérica)Español (España)SuomiFrançaisעבריתIndonesiaItaliano한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiPortuguêsSvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ఆడియో భాషలు
DeutschEnglishEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguêsРусский日本語
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.

ఎపిసోడ్‌లు (24)

 1. 1. Dying Changes Everything
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 16, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  In the aftermath of Amber's death, Wilson announces his resignation on the season premiere.
 2. 2. Not Cancer
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 23, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The team investigates a string of mysterious deaths centering around a single organ donor, and House hires a private investigator to snoop on Wilson and the team.
 3. 3. Adverse Events
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 30, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A struggling artist falls ill and the team must use a discerning eye to uncover what may be hiding below the surface.
 4. 4. Birthmarks
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 14, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House gets back to his roots and a patient falls ill searching for her own.
 5. 5. Lucky Thirteen
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 21, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Thirteen's personal life is brought to the examining room table.
 6. 6. Joy
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 28, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The team treats a sleepwalking patient experiencing unexplained blackouts and Cuddy decides to adopt a newborn baby.
 7. 7. The Itch
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 11, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team treat an agoraphobic patient who refuses to leave his home.
 8. 8. Emancipation
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 18, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A parentless teenager falls mysteriously ill and Foreman takes on a case of his own free from House's supervision.
 9. 9. Last Resort
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 25, 2008
  50నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and Thirteen are taken hostage by a man willing to kill for a diagnosis.
 10. 10. Let Them Eat Cake
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 2, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team treat a fitness fanatic with a slimming secret.
 11. 11. Joy to the World
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 9, 2008
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team ring in the holidays with a new medical mystery. Lori Petty Guest Stars.
 12. 12. Painless
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 19, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House treats a patient whose chronic pain pushes him to the edge.
 13. 13. Big Baby
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 26, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House tests Cameron's patience as the team takes on the case of a too-good-to-be-true teacher.
 14. 14. The Greater Good
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 2, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The team treats a former doctor who gave up her career in the pursuit of happiness.
 15. 15. Unfaithful
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 16, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A fake case becomes a real one as the team treats a priest whose past has taken his faith from him.
 16. 16. The Softer Side
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 23, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The case of a teenage patient with male and female DNA sends the team in different directions.
 17. 17. The Social Contract
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 9, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team treat a patient who uncontrollably speaks his mind. Jay Karnes ("The Shield") Guest-Stars.
 18. 18. Here Kitty
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 16, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A woman who believes her cat has predicted her death desperately seeks House's help. Judy Greer ("27 Dresses") Guest-Stars.
 19. 19. Locked In
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 30, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A man injured in a bicycle accident is "locked in" his own body and needs the help of House and the team to save his life. Mos Def ("Be Kind Rewind") Guest-Stars.
 20. 20. Simple Explanation
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 6, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team work to keep a husband and wife alive but are forced to make a difficult decision as both patients' conditions deteriorate. Meat Loaf Guest-Stars.
 21. 21. Saviors
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 13, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Cameron takes the lead when an environmental activist falls mysteriously ill.
 22. 22. House Divided
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 27, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team treat a deaf teenager.
 23. 23. Under My Skin
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 4, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  As House and the team try to diagnose a dying ballerina, House attempts to diagnose himself.
 24. 24. Both Sides Now
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 11, 2009
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House takes on a case of mind over matter as a patient's right and left brain struggle for dominance. Carl Reiner ("Ocean's Thirteen") Guest-Stars.

మరిన్ని వివరాలు

నిర్మాతలు
Paul AttanasioDeran SarafianGreg YaitanesLawrence KaplowGarrett LernerThomas L. MoranDoris EganPeter BlakeGerrit van der MeerLeonard DickRussel FriendBryan SingerKatie JacobsGarret LernerEli Attie
నెట్‌వర్క్
NBCUniversal
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Lisa EdelsteinRobert Sean LeonardJennifer MorrisonPeter JacobsonOmar EppsOlivia Wilde