உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

House

20098 சீசன் 16+சப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்X-Ray

In the Season Four finale, after a massive bus accident left House without recollection of four hours prior to the accident, he and the team put the pieces of his memory together and discovered Wilson's girlfriend Amber was on the bus with him and was fatally injured. Wilson had to face the shocking realization that House was directly involved in Amber's death. As Season Five opens, with his ...

நடித்தவர்கள்
Jesse Spencer, Hugh Laurie, Kal Penn
வகைகள்
நாடகம்
சப்டைட்டில்
العربية, Dansk, English [CC], Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
ஆடியோ
Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (24)

 1. 1. Dying Changes Everything

  43 நிமிடங்கள்15 செப்டம்பர், 200816+சப்டைட்டில்

  In the aftermath of Amber's death, Wilson announces his resignation on the season premiere.

 2. 2. Not Cancer

  43 நிமிடங்கள்22 செப்டம்பர், 200816+சப்டைட்டில்

  The team investigates a string of mysterious deaths centering around a single organ donor, and House hires a private investigator to snoop on Wilson and the team.

 3. 3. Adverse Events

  43 நிமிடங்கள்29 செப்டம்பர், 200816+சப்டைட்டில்

  A struggling artist falls ill and the team must use a discerning eye to uncover what may be hiding below the surface.

 4. 4. Birthmarks

  44 நிமிடங்கள்13 அக்டோபர், 200816+சப்டைட்டில்

  House gets back to his roots and a patient falls ill searching for her own.

 5. 5. Lucky Thirteen

  44 நிமிடங்கள்20 அக்டோபர், 200816+சப்டைட்டில்

  Thirteen's personal life is brought to the examining room table.

 6. 6. Joy

  43 நிமிடங்கள்27 அக்டோபர், 200816+சப்டைட்டில்

  The team treats a sleepwalking patient experiencing unexplained blackouts and Cuddy decides to adopt a newborn baby.

 7. 7. The Itch

  43 நிமிடங்கள்10 நவம்பர், 200816+சப்டைட்டில்

  House and the team treat an agoraphobic patient who refuses to leave his home.

 8. 8. Emancipation

  43 நிமிடங்கள்17 நவம்பர், 200816+சப்டைட்டில்

  A parentless teenager falls mysteriously ill and Foreman takes on a case of his own free from House's supervision.

 9. 9. Last Resort

  49 நிமிடங்கள்24 நவம்பர், 200816+சப்டைட்டில்

  House and Thirteen are taken hostage by a man willing to kill for a diagnosis.

 10. 10. Let Them Eat Cake

  43 நிமிடங்கள்1 டிசம்பர், 200816+சப்டைட்டில்

  House and the team treat a fitness fanatic with a slimming secret.

 11. 11. Joy to the World

  43 நிமிடங்கள்8 டிசம்பர், 200816+சப்டைட்டில்

  House and the team ring in the holidays with a new medical mystery. Lori Petty Guest Stars.

 12. 12. Painless

  43 நிமிடங்கள்18 ஜனவரி, 200916+சப்டைட்டில்

  House treats a patient whose chronic pain pushes him to the edge.

 13. 13. Big Baby

  43 நிமிடங்கள்25 ஜனவரி, 200916+சப்டைட்டில்

  House tests Cameron's patience as the team takes on the case of a too-good-to-be-true teacher.

 14. 14. The Greater Good

  43 நிமிடங்கள்1 பிப்ரவரி, 200916+சப்டைட்டில்

  The team treats a former doctor who gave up her career in the pursuit of happiness.

 15. 15. Unfaithful

  43 நிமிடங்கள்15 பிப்ரவரி, 200916+சப்டைட்டில்

  A fake case becomes a real one as the team treats a priest whose past has taken his faith from him.

 16. 16. The Softer Side

  43 நிமிடங்கள்22 பிப்ரவரி, 200916+சப்டைட்டில்

  The case of a teenage patient with male and female DNA sends the team in different directions.

 17. 17. The Social Contract

  43 நிமிடங்கள்8 மார்ச், 200916+சப்டைட்டில்

  House and the team treat a patient who uncontrollably speaks his mind. Jay Karnes ("The Shield") Guest-Stars.

 18. 18. Here Kitty

  43 நிமிடங்கள்15 மார்ச், 200916+சப்டைட்டில்

  A woman who believes her cat has predicted her death desperately seeks House's help. Judy Greer ("27 Dresses") Guest-Stars.

 19. 19. Locked In

  44 நிமிடங்கள்29 மார்ச், 200916+சப்டைட்டில்

  A man injured in a bicycle accident is "locked in" his own body and needs the help of House and the team to save his life. Mos Def ("Be Kind Rewind") Guest-Stars.

 20. 20. Simple Explanation

  44 நிமிடங்கள்5 ஏப்ரல், 200916+சப்டைட்டில்

  House and the team work to keep a husband and wife alive but are forced to make a difficult decision as both patients' conditions deteriorate. Meat Loaf Guest-Stars.

 21. 21. Saviors

  43 நிமிடங்கள்12 ஏப்ரல், 200916+சப்டைட்டில்

  Cameron takes the lead when an environmental activist falls mysteriously ill.

 22. 22. House Divided

  43 நிமிடங்கள்26 ஏப்ரல், 200916+சப்டைட்டில்

  House and the team treat a deaf teenager.

 23. 23. Under My Skin

  44 நிமிடங்கள்3 மே, 200916+சப்டைட்டில்

  As House and the team try to diagnose a dying ballerina, House attempts to diagnose himself.

 24. 24. Both Sides Now

  44 நிமிடங்கள்10 மே, 200916+சப்டைட்டில்

  House takes on a case of mind over matter as a patient's right and left brain struggle for dominance. Carl Reiner ("Ocean's Thirteen") Guest-Stars.

Additional Details

Studio
NBCUniversal
Amazon Maturity Rating
16+ Young Adults. Learn more
Supporting actors
Lisa Edelstein, Robert Sean Leonard, Jennifer Morrison, Peter Jacobson, Omar Epps, Olivia Wilde