உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் United States.

Un Village français

2016மதிப்பீடு இல்லை
Automne 1945, alors que le procès de Daniel Larcher et du sous-préfet Servier débute, Bériot doit laisser son fauteuil de Maire après que les élections municipales aient été invalidées. Antoine, démobilisé, retrouve Geneviève et la promesse d’un avenir commun, tandis qu’Hortense, très seule malgré la présence de Daniel, semble doucement glisser vers la folie.
நடித்தவர்கள்
Robin RenucciAudrey FleurotThierry Godard
வகைகள்
ராணுவம் மற்றும் போர்நாடகம்
ஆடியோ
Français
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இயக்கு என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், எங்கள் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
Share
 1. 1. Derrière le mur
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 25, 2016
  52நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Automne 1945, alors que le procès de Daniel Larcher et du sous-préfet Servier débute, Bériot doit laisser son fauteuil de Maire après que les élections municipales aient été invalidées. Antoine, démobilisé, retrouve Geneviève et la promesse d’un avenir commun, tandis qu’Hortense, très seule malgré la présence de Daniel, semble doucement glisser vers la folie.
 2. 2. Le carnet
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 25, 2016
  60நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Jeannine doit affronter le comité d’épuration de Villeneuve dont Raymond fait partie tandis que Suzanne tente, avec l’aide de Loriot, de remettre Gustave dans le droit chemin en lui transmettant les valeurs et les idées de son père, Marcel. Au procès, le témoignage d’Heinrich Müller est très attendu.
 3. 3. Rue Marcel Larcher
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 1, 2016
  1ம
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Bériot, mis en échec par son propre Parti, ne cesse de faire payer à Lucienne son manque d’amour, tandis que la jeune Léonor s’éprend de Gustave, inconsciente du danger qu’il représente. Les communistes, galvanisés par les élections municipales à venir, érigent Marcel en héros.
 4. 4. Les quatre du maquis
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 1, 2016
  52நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Raymond, cornaqué par Jeannine, a accepté d’être le candidat gaulliste à la Mairie de Villeneuve. Il doit convaincre Antoine d’accepter l’organisation d’une cérémonie en mémoire des quatre maquisards qui se sont sacrifiés pour sauver tous les autres…
 5. 5. Les devoirs de mémoire
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 8, 2016
  60நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Marchetti, en attente de son exécution, a accepté de témoigner en faveur de Daniel obtenant en échange de l’aide pour retrouver Rita et leur fils David. De son côté, Loriot fait tout pour protéger Gustave et Léonor, quitte à mettre sa carrière en danger.
 6. 6. Au bout du tunnel
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 8, 2016
  1ம 4நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  L’heure est aux commémorations chez les communistes comme chez les gaullistes. Alors que Raymond, peu convaincu, se présente officiellement comme candidat à la Mairie, la nécessité de l’engagement politique se révèle à Gustave. Au procès, c’est l’heure du verdict…
 7. 7. Prisonniers de guerre
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 8, 2016
  47நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Décembre 1945. Daniel et Hortense se disputent en attendant la visite de Tequiero. 30 ans plus tard, Tequiero devenu un jeune chirurgien, vient voir Daniel : il lui reproche d'être responsable de la déportation des Juifs de l'école en juillet 1942. En 1945, un accident de travail sanglant à la scierie met le feu aux poudres.
 8. 8. Sur la grève
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 8, 2016
  53நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Tandis qu'en 1945, Anselme et Suzanne mènent la grève à la scierie, Lucienne décide de confronter Bériot au sujet d'un soldat allemand qu'il aurait tué pendant la guerre. En 1975, Daniel et Hortense reviennent pour la première fois à Villeneuve.
 9. 9. Un petit coup de rouge
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 8, 2016
  54நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  En 1945, la grève se durcit à la scierie, tandis qu'après un nouveau délire d'Hortense, Daniel la montre à un confrère psychiatre qui conseille de l'interner. En 1953, Raymond est toujours emprisonné pour le meurtre de Caberni en 1942.
 10. 10. 28-10-01
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 8, 2016
  1ம 1நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Alors qu'en 1945 Hortense est internée dans des conditions épouvantables, en 1975 son exposition à Villeneuve est compromise à cause d'un portrait d'Heinrich. Pendant ce temps, en 1945, Gustave est recherché pour meurtre. 30 ans plus tard, il prend un verre avec Daniel et Tequiero ; ensemble, ils questionnent le passé et le présent.
 11. 11. Le vernissage
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 8, 2016
  52நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  Après de rudes négociations, Raymond parvient à mettre un terme à la grève dans la scierie en 1945. En 1975, Hortense est vivement contrariée, son passé sulfureux lui est rappelé par des militants juifs lors du vernissage de son exposition.
 12. 12. L'embarquement
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 8, 2016
  60நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  ஆடியோ
  Français
  En 1945, Daniel découvre la famine qui règne dans les hôpitaux psychiatriques depuis 1940, et décide d'y faire sortir Hortense, épuisée et meurtrie. Tous deux vont renouer un lien indéfectible jusqu'à la fin de leurs jours. En 2003, Lucienne et Bériot se disent adieu pour la dernière fois...

கூடுதல் விவரங்கள்

இயக்குநர்கள்
Jean-Philippe Amar
நெட்வொர்க்
europacorp
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
மதிப்பீடு இல்லை தரமதிப்பு வழங்கப்படாதது. மேலும் அறிக
துணை நடிகர்கள்
Emmanuelle BachMarie KremerFrançois LoriquetFabrizio RongioneNade DieuNicolas GobRichard Sammel