సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

ASH VS. EVIL DEAD

20163 సీజన్లు18+సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్X-Ray

"Ash vs. Evil Dead" folgt Ash, Monsterjäger mit Kettensägen-Hand, der sich die letzten 30 Jahre vor jeglicher Verantwortung gedrückt hat und den Schrecken der Untoten.

నటులు:
Bruce Campbell, Ray Santiago, Dana DeLorenzo
శైలీలు
హారర్, కామెడీ
సబ్‌టైటిల్స్
Deutsch, English, English Commentary
ఆడియో భాషలు
Deutsch, English
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (10)

 1. 1. El Jefe

  40 నిమిషాలు30 అక్టోబర్, 201516+సబ్‌టైటిల్స్

  Ash ist zurüüück! 30 Jahren nach seinem letzten Kampf gegen die Untoten entlässt der hammerharte Monsterjäger Ash Williams das Böse in einem Moment der Unachtsamkeit wieder in die Welt. Nun mischen die Untoten wieder sein Leben auf…

 2. 2. Köder

  27 నిమిషాలు6 నవంబర్, 201516+సబ్‌టైటిల్స్

  Special Agent Fisher ist hinter Ash her. Pablo lässt bei einem heftigen Showdown erstmals Blut spritzen, und eine bittere Offenbarung verändert Kellys Leben für immer.

 3. 3. Bücher aus dem Jenseits

  27 నిమిషాలు13 నవంబర్, 201516+సబ్‌టైటిల్స్

  Eine rätselhafte Frau entdeckt die Zerstörung in Kellys Elternhaus. Während setzen Ash, Pablo und Kelly ihre Reise mit den Necronomicon fort, und Fisher findet sich in der nächsten ebenso unerklärlichen wie entsetzlichen Lage wieder.

 4. 4. Brujo

  28 నిమిషాలు20 నవంబర్, 201516+సబ్‌టైటిల్స్

  Ein unheiliges Bündnis wird geschmiedet. Ash und sein Team folgen einem neuen Hinweis, aber Kelly bezahlt dafür einen Preis.

 5. 5. Besessen

  26 నిమిషాలు27 నవంబర్, 201516+సబ్‌టైటిల్స్

  Kelly bringt das Team in Gefahr. Pablo ist zu einer mutigen Tat gezwungen und Ash überrascht mit einem neuen Charakterzug.

 6. 6. Fünf-Sterne-Service

  25 నిమిషాలు4 డిసెంబర్, 201516+సబ్‌టైటిల్స్

  Ash hat einen Moment der Erkenntnis. Pablo und Kelly machen eine ominöse Entdeckung.

 7. 7. Die Bürgerwehr

  25 నిమిషాలు11 డిసెంబర్, 201516+సబ్‌టైటిల్స్

  Das Team muss extreme Maßnahmen ergreifen, um aus einer tödlichen Klemme zu entfliehen. Währenddessen erfahren wir mehr über Rubys Mission.

 8. 8. Ash vs. Ash

  26 నిమిషాలు18 డిసెంబర్, 201516+సబ్‌టైటిల్స్

  Ash versucht, das Böse zu vernichten, doch zunächst muss er sich anderen, deutlich greifbareren Albträumen aus seiner Vergangenheit stellen. Fisher stellt eine grauenhafte Veränderung an Ash fest.

 9. 9. In Fleisch gebunden

  27 నిమిషాలు25 డిసెంబర్, 201516+సబ్‌టైటిల్స్

  Ash findet sich in einem tödlichen Duell mit seinem größten Gegner wieder. Kelly und Pablo müssen entscheiden, wem sie vertrauen.

 10. 10. Die Dunkle

  34 నిమిషాలు1 జనవరి, 201616+సబ్‌టైటిల్స్

  Ash will ich in letzter Sekunde auf monumentale Weise die Welt vom Bösen befreien. Doch die Gegenseite bietet ihm einen Handel ein, der ihn für immer verändern könnte… die Menschheit allerdings auch.

Additional Details

Director
Rob Tapert, Sam Raimi, Bruce Campbell, Craig DiGregorio
Studio
lionsgate
Amazon Maturity Rating
18+ Adults. Learn more
Supporting actors
Jill Marie Jones, Lucy Lawless