సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

ASH VS. EVIL DEAD

2016X-Ray18+

Ash has spent the last thirty years avoiding responsibility, maturity, and the terrors of the Evil Dead until a Deadite plague threatens to destroy all of mankind and Ash becomes mankind's only hope.

నటులు:
Bruce CampbellDana DelorenzoRay Santiago
శైలీలు
డ్రామాహారర్
సబ్‌టైటిల్స్
DeutschEnglish
ఆడియో భాషలు
DeutschEnglish
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (10)

 1. 3. Bücher aus dem Jenseits
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 14, 2015
  28నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Eine rätselhafte Frau entdeckt die Zerstörung in Kellys Elternhaus. Während setzen Ash, Pablo und Kelly ihre Reise mit den Necronomicon fort, und Fisher findet sich in der nächsten ebenso unerklärlichen wie entsetzlichen Lage wieder.
 2. 4. Brujo
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 21, 2015
  28నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ein unheiliges Bündnis wird geschmiedet. Ash und sein Team folgen einem neuen Hinweis, aber Kelly bezahlt dafür einen Preis.
 3. 5. Besessen
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 28, 2015
  26నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Kelly bringt das Team in Gefahr. Pablo ist zu einer mutigen Tat gezwungen und Ash überrascht mit einem neuen Charakterzug.
 4. 6. Fünf-Sterne-Service
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 5, 2015
  26నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ash hat einen Moment der Erkenntnis. Pablo und Kelly machen eine ominöse Entdeckung.
 5. 7. Die Bürgerwehr
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 12, 2015
  26నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Das Team muss extreme Maßnahmen ergreifen, um aus einer tödlichen Klemme zu entfliehen. Währenddessen erfahren wir mehr über Rubys Mission.
 6. 8. Ash vs. Ash
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 19, 2015
  27నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ash versucht, das Böse zu vernichten, doch zunächst muss er sich anderen, deutlich greifbareren Albträumen aus seiner Vergangenheit stellen. Fisher stellt eine grauenhafte Veränderung an Ash fest.
 7. 9. In Fleisch gebunden
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 26, 2015
  28నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ash findet sich in einem tödlichen Duell mit seinem größten Gegner wieder. Kelly und Pablo müssen entscheiden, wem sie vertrauen.
 8. 10. Die Dunkle
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 2, 2016
  35నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ash will ich in letzter Sekunde auf monumentale Weise die Welt vom Bösen befreien. Doch die Gegenseite bietet ihm einen Handel ein, der ihn für immer verändern könnte… die Menschheit allerdings auch.
 9. 101. Ep 101 - El Jefe
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 2015
  41నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English, English Commentary
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ash is baaack! 30 years after his last Deadite fight, badass monster fighter Ash Williams unleashes the Evil in an act of stupidity, bringing Deadite mayhem into his life again.
 10. 102. Ep 102 - Bait
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 2015
  28నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Español [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Español
  Special Agent Fisher is tracking Ash. Pablo gets his first taste of blood in a manic showdown, and a revelation changes Kelly's life forever.

మరిన్ని వివరాలు

నిర్మాతలు
Sam RaimiBruce CampbellRob Tapert
నెట్‌వర్క్
STARZ
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
18+ పెద్దలు మరింత తెలుసుకోండి