సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

ASH VS. EVIL DEAD

2016X-Ray18+

Ash Williams (Bruce Campbell) enjoys his hard-earned retirement in Jacksonville, Florida, as part of his deal with Ruby (Lucy Lawless) for possession of the Necronomicon. But when Ruby loses control of the book and the demons she spawned with its power, Ash and his gang are forced to return to his hometown of Elk Grove, Michigan, where he gets a less than friendly reception from former friends ...

శైలీలు
డ్రామాహారర్
సబ్‌టైటిల్స్
DeutschEnglish
ఆడియో భాషలు
DeutschEnglish
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (10)

 1. 3. Last Call
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 16, 2016
  29నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ash and his best buddy Chet devise a plan to throw a party at the bar, lure the thieves in, and get the Delta and the Necronomicon back. 
 2. 4. DUI
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 23, 2016
  27నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ash goes on the hunt for his beloved Delta, but becomes the hunted.
 3. 5. Confinement
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 30, 2016
  27నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Deadites are no match for our hero, but the Sheriff is, when Ash is brought up on charges.
 4. 6. Trapped Inside
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 6, 2016
  28నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  An angry mob corners Ash and the team in Brock's house while Ruby tries to summon the spell to send Baal back to hell.
 5. 7. Delusion
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 13, 2016
  28నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ash wakes up in an asylum and a seemingly helpful doctor tries desperately to get him to admit his horrific acts so his healing can begin.
 6. 8. Ashy Slashy
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 20, 2016
  27నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ruby, Kelly and Pablo go to look for Ash and Baal in an abandoned asylum and encounter some crazy characters.
 7. 9. Home Again
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 4, 2016
  27నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ash, distraught about losing Pablo is determined to bring him back!
 8. 10. Second Coming
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 11, 2016
  33నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Deutsch, English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Ash, Ruby and Kelly battle the past to get to a future where Pablo is alive and the world is safe from evil, but the family from hell has other plans!
 9. 201. Ep 201 - Home
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 2016
  34నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Español [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  The party is over when Ash, Pablo, and Kelly are summoned by Ruby back to Ash's hometown to form an unlikely alliance. Ash's dad Brock, and the local pub give a chilly welcome to the man who's come to save them from evil.
 10. 202. Ep 202 - The Morgue
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 2016
  27నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English (UK), English (US)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English
  Pablo's grasp on reality is tested when Ruby reveals the Necronomicon has gifted him with premonitions. Meanwhile, in the morgue, Ash and Kelly discover Brock's date might not be the warm body he's banking on.

బోనస్ (1)

 1. బోనస్: Trailer
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 3, 2016
  2నిమి
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch
  Die neue Staffel steht in den Startlöchern. Schauen Sie jetzt den Trailer für Ash vs Evil Dead - Staffel 2.

మరిన్ని వివరాలు

నెట్‌వర్క్
STARZ
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
18+ పెద్దలు మరింత తెలుసుకోండి