సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Alice in Paris

2016ALL
A short-form, scripted series where we follow an energetic young woman through the streets of Paris to find the best food and places in a city she knows like the back of her hand, but can still easily get lost in.
దర్శకుడు
Tastemade
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.

ఎపిసోడ్‌లు (25)

 1. 1. A Cafe That's Cooler Than Your Home
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  June 9, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice has lunch at Pavillon des Canaux, one of the coolest cafes in the world, and discovers an unlikely surprise.
 2. 2. Where Did My Eggs Go?
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  June 9, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice is cooking for her friends! Realizing she doesn't have any eggs to make the omelet she wanted to, Alice scrambles (!!) to find a solution.
 3. 3. A Cream Puff Romance
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  June 16, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice tries to enjoy the perfect afternoon snack after a hard day of classes.
 4. 4. Best Pita Ever
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  June 17, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Before Alice can focus on her photography challenge at hand, she finds she first must have a pita... and another... and another.
 5. 5. Epic Candy Hunt
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  June 23, 2016
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice goes on a candy hunt to end all other candy hunts. Sweet tooth required.
 6. 6. An Unconventional Potluck
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  June 30, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice is after a very unconventional piece of food for a very unconventional potluck.
 7. 7. Alice vs the Train
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 7, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Packed for a trip, Alice first makes a stop at La Pointe Du Grouin, but will she make her train in time?
 8. 8. A Secret Rendezvous Spot
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 13, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice has a date at a secret location. Relying on a treasure map she takes to the streets, but will she find it?
 9. 9. Breakfast for Lunch
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 21, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice may not have time for a shower or a cup of coffee, but she'll always make time for breakfast - even when it's lunch. A Tastemade Original Production. Created by: Alysse Hallali and Thibaud Paul Martin
 10. 10. Finding Nature in Paris
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 28, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  It's springtime in Paris, but nature is just out of Alice's reach. Where must she go to find it?
 11. 11. Winner Winner, Baguette Dinner
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 4, 2016
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Looking to beat her frenemy's record run, Alice stumbles down a hill and into the most adorable pastry shop. A Tastemade Original Production. Created by: Alysse Hallali and Thibaud Paul Martin
 12. 12. Lost in a Parisian Nightmare
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 11, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice finds herself lost in a Parisian nightmare. What's the perfect antidote to wake her from her slumber?
 13. 13. A Day With Her Honey
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 18, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Exploring a honey shop, Alice tries honeycomb and helps a new little friend find its way back home. A Tastemade Original Production. Created by: Alysse Hallali and Thibaud Paul Martin
 14. 14. Alice's Lunchtime Secrets
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 25, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  On the first day of her internship, Alice gets sidetracked while picking up a special lunch item.
 15. 15. A Cheesy Predicament
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 1, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Tasked with bringing cheese to a picnic, Alice must first cross through a park teeming with obstacles.
 16. 16. A "Sweet" Pastry Prank
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 8, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  When Alice discovers a shop that makes deceivingly sweet-looking savory pastries, she decides to pull a prank on her friend Rhoda.
 17. 17. Overwhelmed at the Market
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 15, 2016
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  With a grocery list in hand, Alice sets out to the market, only to find herself overwhelmed by the people and produce.
 18. 18. Chef for a Day
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 22, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Exploring a custom seafood restaurant, Alice takes over as the chef until she is exposed.
 19. 19. To Grandmother's House She Goes?
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 29, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Off to visit her grandmother by bicycle, Alice decides on a new route.
 20. 20. A Perfect Match
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 6, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice has a date and must find the right place for her perfect match.
 21. 21. The Pastry Trap
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 12, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  When Alice's niece runs off while she's babysitting, Alice sets a trap to lure her back - with pastries.
 22. 22. Rainy Day Cheers
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 19, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  How does Alice cheer up her friend with a broken heart?
 23. 23. A Day With Donuts
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 26, 2016
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice gets stuck with a box of gourmet donuts for the day when her friend's train gets delayed.
 24. 24. A Place to Chill
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 2, 2016
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Where does Alice go to cool down from the sweltering Paris heat?
 25. 25. Goodbye, Paris?
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 9, 2016
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  How does Alice decide to spend her last day in Paris before summer break?

మరిన్ని వివరాలు

నెట్‌వర్క్
Tastemade
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
All మరింత తెలుసుకోండి