సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Boarding School Juliet

సీజన్ 1
201813+
At Dahlia Academy, a prestigious boarding school on a remote island, students from two feuding countries battle each other every day. However, Romio Inuzuka, the leader of the Touwa dorm, and Juliet Persia, the leader of the West dorm, start a secret relationship! No one at the Academy can ever find out about their relationship, no matter what! Don’t miss this hilarious school love comedy!
నటులు:
Yu ShimamuraYuki OnoAi Kayano
శైలీలు
అనిమే
సబ్‌టైటిల్స్
EnglishDeutschEspañol (Latinoamérica)Español (España)SuomiFrançaisItaliano한국어Português中文(简体)中文(繁體)
ఆడియో భాషలు
日本語
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share
 1. 1. Romio Inuzuka and Juliet Persia
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 5, 2018
  24నిమి
  13+
  Dahlia Academy is a boarding school where the students come from two enemy countries: the Eastern Nation of Touwa, and the Principality of West. However, Romio Inuzuka, the first-year leader of the Touwa students, has always been in love with Juliet Persia, the first-year leader of the enemy West students. One day, Inuzuka decides to make his move and tell Juliet how he feels!
 2. 2. Rosary and Juliet
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 12, 2018
  24నిమి
  13+
  Another day, another confrontation between Touwa's Black Doggy House and the West's White Cats House. All the while, Inuzuka and Persia continue their secret romance. Then, the day of the tri-monthly outing to the town of Dahlia arrives. Inuzuka concocts a plan for a date with Persia. He disguises her in a Black Doggy boy's uniform! Things get spicy as they try to keep their date on the rails!
 3. 3. Romio and Princess Char
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 19, 2018
  24నిమి
  13+
  It's Inuzuka and Persia's celebratory one month anniversary. The campus is abuzz due to the return of a certain student. Her name, the first princess of the West, "Chartreux Westia". Char walks the red carpet with composure as the White Cats laud her arrival. Inuzuka, tasked with opposing Char, is struck by her words. "You're dating Persia, right?" Has their love already been discovered?!
 4. 4. Romio and Hasuki
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 26, 2018
  24నిమి
  13+
  The Black Doggies have begun their training camp in preparation for midterms. Persia dons her “Julio” disguise and participates at Inuzuka's request. In charge of the camp is Inuzuka's childhood friend, Hasuki Komai. Inuzuka learns by chance that he's the reason Hasuki is so dedicated. Guilty about keeping his relationship with Persia hidden from Hasuki, Inuzuka gathers his courage...
 5. 5. Romio and the Sports Festival
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 2, 2018
  24నిమి
  13+
  The Dahlia campus is even more lively than usual with students training tirelessly for the upcoming sports festival. Aby Ssinia, a White Cats boy, and the girl after his heart, Somali Longhaired, appear before an obstinate Inuzuka. Aby aims to be a prefect, and in an effort to solidify his popularity among the White Cats, he approaches Persia. Inuzuka, unable to contain himself, speaks out!
 6. 6. Juliet and the Sports Festival
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 9, 2018
  24నిమి
  13+
  Contenders for 'MVP' set their fighting spirits alight as the sports festival begins. Among them is a determined Inuzuka, now having been promised by Persia that she will entertain one request of his if he becomes MVP. The games progress with neither the Black Doggies nor the White Cats giving an inch, until finally the 7th event, 'Stick Down', is upon them. That's when the trouble begins.
 7. 7. Romio and Juliet and the Sports Festival
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 16, 2018
  24నిమి
  13+
  The sports festival's finale, 'Cavalry Battle' is where Inuzuka and Aby face off to settle things. Due to Inuzuka's provocations, an unprecedented overtime takes place. Inuzuka sympathizes with Persia, who wants to end the festival without a conclusion. However, a match is a match. Out of respect for each others' feelings, they just can't let it go. The all-out battle leads to shocking results!
 8. 8. Romio and the Prefect
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 23, 2018
  24నిమి
  13+
  Inuzuka asks Persia on another date, this time to the Harvest Festival at a lake near campus. Not long after, the twin sisters 'Kochou Wang' and 'Teria Wang' appear before him. They may look immature, but the two 14 year old Black Doggy House prefects are prodigies that skipped to the second year of high school. Can Inuzuka have a normal date with Persia while these two watch his every move?!
 9. 9. Romio and Char and the Present
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 30, 2018
  24నిమి
  13+
  Romio is occupied with finding a way to buy a present for Persia's birthday in a week, and acquires permission from the twins to go on an errand to Dahlia Street. But despite arriving in town with vigor, Romio can't decide on a present. That's when he runs into Char. He accompanies her with the promise of gift advice, and things get interesting when their shopping date runs into some trouble!
 10. 10. Romio and Airu
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 7, 2018
  24నిమి
  13+
  Romio is returning to his room after his shopping trip with Char when the head of the Inuzuka household and Black Doggy prefect, as well as Romio's brother, 'Airu Inuzuka' stands in his way. Airu raises concerns, and suspects Romio may be in contact with a White Cat girl. Romio, beholden to his brother, undergoes a week of surveillance. The problem is, that week coincides with Persia's birthday...
 11. 11. Romio and Juliet and the Birthday
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 14, 2018
  24నిమి
  13+
  It's Persia's birthday. In an attempt to recover from the night before, Romio tries talking to Persia, but she rejects him with an 'I don't want to see you right now.' Hasuki sees Romio obviously downtrodden and completely unable to attend class, and asks 'Want to skip class?' With the hope of lightening his mood, Hasuki takes Romio on a tour of the school!!
 12. 12. Romio and Juliet
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 21, 2018
  24నిమి
  13+
  Romio enters the White Cats dorm to celebrate Persia's birthday at all costs. While searching for Persia, he encounters the White Cats prefect, 'Cait Sith', and the two face off. Romio stands no chance. Though disheartened by their difference in strength, Romio doesn't quit, and fiercely runs at the window. His last hope. Will Romio and Persia's hands be joined as they climb the world's walls?!

మరిన్ని వివరాలు

దర్శకులు
Seiki Takuno
నెట్‌వర్క్
Boarding School Juliet Production Committee
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
13+ టీనేజర్లు. మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Ayane Sakura