సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Defenders of the Earth

7.119877+

Tyrant Ming the Merciless and his vast army of evil accomplices are working overtime to destroy humanity. Now, four of the greatest comic strip heroes, The Phantom, Flash Gordon, Mandrake and his trusted confidant and bodyguard, Lothar, join forces with their uniquely talented teenage children to challenge Ming and his evil followers in a series of great adventures.

నటులు:
Lou RichardsPeter Mark RichmanPeter Renaday
శైలీలు
చిన్నారులు
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (17)

 1. 1. The Prince's Royal Hunt
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  21నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Teleported to different areas of Mongo, the Defenders re-unite and defeat Kro-Tan.
 2. 2. The Prince Dethroned
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Kro-Tan unintentionally unleashes an evil, immortal overlord of unlimited power!
 3. 3. Lothar's Homecoming
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  While in Jamaica to attend a ceremony in Lothar 's honor, the Defenders discover a cultist plot to control the town's children and seize power.
 4. 4. Suspended Sabotage
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Ming kidnaps Rick and blackmails L.J. to sabotage Defender activities, paving the way for the Evil One to conquer the earth!
 5. 5. Call of the Eternals
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  The Beacon of the Eternals declares war on the Defenders of the Earth, sending three mammoth, ominous robots to destroy our heroes!
 6. 6. The Return of Doctor Dark
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Dr. Dark returns to collect the three shards of the Orb of Konos and gain control of the universe.
 7. 7. The Deadliest Battle
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Rick Gordon fights his most difficult battle yet, against drugs.
 8. 8. The Necklace of Oros
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Ming plans to deliver Jedda Walker and her powerful Necklace of Oros to an evil alien creature in return for the secret of gravity.
 9. 9. Torn Space
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Graviton returns to acquire the Necklace of Oros, nearly causing the destruction of Earth!
 10. 10. Ming Winter
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  ދިވެހި
  Ming's evil son, Kro-Tan, constructs a wall around Earth, blocking out all sunlight and plunging Earth into perpetual darkness and endless winter.
 11. 11. The Golden Queen
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  The powerful Necklace of Oros is once again the object of desire for evil creatures of various dimensions and Jedda's life hangs in the balance.
 12. 12. The Gravity of Mind
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Ming, Graviton and Hadea join together to fight the Defenders, each for their own evil purpose.
 13. 13. Flesh and Blood
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Three super-robots, disguised as humans, set out to rid the universe of all robots!
 14. 14. The Drowning World
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Ming schemes to melt the Polar Ice Cap and drown the entire world.
 15. 15. The Adoption of Kshin
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  21నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Kshin's long lost grandfather resurfaces, leading the Defenders on a search for the Lost City of Dreams.
 16. 16. Street Smarts
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 1, 1970
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  When Ming takes advantage of L.J.'s immaturity, the young Defender learns that if he wants to be treated like an adult he's got to act like one.
 17. 17. The Thunder Lizards of Ming
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 1, 1987
  22నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Ming unfreezes ancient dinosaurs in the Alaskan tundra and unleashes them on the world!

మరిన్ని వివరాలు

నిర్మాతలు
John AhernKarl GeursLee Gunther
నెట్‌వర్క్
FilmRise
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
7+ పెద్ద పిల్లలు. మరింత తెలుసుకోండి