உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

Doppelgänger

58 நிமி201513+

Anna, una ragazza del 2017, trova accanto a sé al suo risveglio una scatola rossa. Dentro, solo un cartiglio con simboli indecifrabili. Da quel momento Anna è trascinata in un oscuro mondo di occultismo, in cui eventi di un lontano passato e il presente coincidono. Anna scopre inoltre un legame tra sé stessa ed una ragazza identica a lei, morta misteriosamente nel 1817.

இயக்குனர்
Gian Guido Zurli
நடித்தவர்கள்
Clelia Cicero, Stefano Torselli, Irene Marone
வகைகள்
திகில்
ஆடியோ
Italiano
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

கூடுதல் விவரங்கள்

தயாரிப்பாளர்கள்
Gian Guido ZurliMarie Adler
ஸ்டுடியோ
Adler & Associates Entertainment
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
13+ பதின்மப்பருவத்தினர் மேலும் அறிக
துணை நடிகர்கள்
Giustiniano AlpiIrene ValentiMattia Toscani