உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

Everest

121 நிமி2015மதிப்பீடு இல்லைசப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்

Inspired by the incredible events surrounding a 1996 attempt to reach the summit of the world’s highest mountain, "Everest" documents the awe-inspiring journey of two different expeditions challenged beyond their limits by one of the fiercest snowstorms ever encountered by mankind. Their mettle tested by the harshest elements found on the planet, the climbers face nearly impossible obstacle...

இயக்குனர்
Baltasar Kormakur
நடித்தவர்கள்
Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Jason Clarke
வகைகள்
அதிரடி
சப்டைட்டில்
English [CC], Italiano
ஆடியோ
English, Italiano
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

Additional Details

Studio
Universal Pictures
Amazon Maturity Rating
Not Rated. Learn more
Supporting actors
Sam Worthington, Keira Knightley, Robin Wright, Emily Watson, John Hawkes