உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் United States.

House

IMDb 8.72011X-Ray16+
As Season Seven begins, House and Cuddy attempt to make a real relationship work and face the question as to whether their new relationship will affect their ability to diagnose patients.
நடித்தவர்கள்
Lisa EdelsteinJesse SpencerRobert Sean Leonard
வகைகள்
நாடகம்
சப்டைட்டில்
English [CC]العربيةDanskEspañol (Latinoamérica)Español (España)SuomiFrançaisעבריתIndonesiaItaliano한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiPortuguês (Brasil)Português (Portugal)SvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ஆடியோ
EnglishDeutschEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguêsРусский日本語
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இயக்கு என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், எங்கள் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
Share
 1. 1. Now What?
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 20, 2010
  42நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) and Cuddy (Lisa Edelstein)explore their feelings toward each other amid a crisis at the hospital: the threatened loss of its Level 1 status as a trauma center because the only available neurosurgeon (George Wyner) is sick. The diagnosis of the doctor's illness is difficult, but House doesn't offer to help. Meanwhile, Thirteen (Olivia Wilde) has a request for House.
 2. 2. Selfish
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 27, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A 14-year-old (Alyson Stoner) with a terminally ill brother collapses during a skateboarding competition. Meanwhile, House (Hugh Laurie) and Cuddy (Lisa Edelstein) confront the workplace ramifications of their relationship; and in the clinic, House must deal with an elderly man and his son.
 3. 3. Unwritten
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 4, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A suicidal children's author (Guest star Amy Irving) has a seizure just before trying to kill herself, and House (Hugh Laurie), who's a fan, thinks that the key to both her physical and psychological conditions lies in her latest book. Meanwhile, House and Cuddy (Lisa Edelstein) go on a double date with Wilson (Robert Sean Leonard) and his girlfriend, Sam (Cynthia Watros).
 4. 4. Massage Therapy
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 11, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A patient who can't stop vomiting is also hiding secrets. Meanwhile, House turns a cold shoulder to Chase's new hire, and House and Cuddy must look anew at their relationship following a visit from House's massage therapist.
 5. 5. Unplanned Parenthood
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 18, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Timing is everything -- Jennifer Grey ("Dirty Dancing") Guest Stars.
 6. 6. Office Politics
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 8, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) finally hires a female member of the team, a third-year medical student (Amber Tamblyn) who, it turns out, has a tie to Taub (Peter Jacobson). Meanwhile, a senatorial candidate's campaign manager (Jack Coleman) suddenly falls ill, and the team must look to the candidate (Pat Finn) for clues about his condition.
 7. 7. A Pox On Our House
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 15, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A girl is suspected of having smallpox after a 200-year-old medicine jar found in a shipwreck shatters in her hand, so a CDC doctor (Dylan Baker) locks down the hospital. Martha Masters (Amber Tamblyn) questions his motive for doing so. Meanwhile, Wilson (Robert Sean Leonard) and Sam (Cynthia Watros) examine their relationship after they comfort a 6-year-old cancer patient (Devon Woods).
 8. 8. Small Sacrifices
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 22, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A man (Kuno Becker) falls ill after reenacting the Crucifixion; Taub (Peter Jacobson) questions his wife (Jennifer Crytal Foley) about her relationshwip with a member of an infidelity support group; Wilson's (Robert Sean Leonard) relationship with Sam (Cynthia Watros) takes a sudden turn after they attend a co-worker's wedding.
 9. 9. Larger Than Life
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 17, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A hero (Matthew Lillard) collapses moments after risking his life to save a stranger who fell onto subway tracks. Meanwhile, House (Hugh Laurie) tries to avoid Cuddy's birthday dinner because her opinionated mother (Guest star Candice Bergen) will be there; and Masters (Amber Tamblyn) helps Taub (Peter Jacobson) realize that he must take action on his crumbling marriage.
 10. 10. Carrot or Stick
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 24, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) and the team try to link symptoms of a teenage military recruit and his drill sergeant (guest star Sasha Roiz); House secretly helps Cuddy's (Lisa Edelstein) daughter get into a prestigious preschool; someone posted a disparaging photo of Chase (Jesse Spencer) on a social-networking site.
 11. 11. Family Practice
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 7, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Family ties cause a conflict of interest. Candice Bergen ("Boston Legal") and Paula Marshall ("Gary Unmarried") Guest-Star.
 12. 12. You Must Remember This
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 14, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Everybody seeks companionship.
 13. 13. Two Stories
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 21, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) participates in a school career day---and breaks rules by sharing explicit medical stories. Later, two fifth graders (guest stars Austin Michael Coleman and Haley Pullos) assess House's relationship troubles with Cuddy (Lisa Edelstein) , and try to help him understand the role that his selfish antics play in them.
 14. 14. Recession Proof
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 28, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Career and happiness are called into question.
 15. 15. Bombshells
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 7, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Cuddy is faced with a new reality.
 16. 16. Out of the Chute
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 14, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A bullfighter is admitted after being attacked by a bull, and Masters (Amber Tamblyn) develops a crush on him as his condition inexplicably worsens, with miniseizures that can't be explained. Meanwhile, House (Hugh Laurie) is away from the hospital, tending to other issues.
 17. 17. Fall From Grace
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 21, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A young homeless man with a history of drug abuse (and a secret) arrives at the hospital with bad burns and scars on his chest. Meanwhile, Cuddy (Lisa Edelstein) tells Wilson (Robert Sean Leonard) that she feels guilty about breaking up with House (Hugh Laurie).
 18. 18. The Dig
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 11, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Thirteen reappears (Olivia Wilde). It seems that she has just been released from prison, and House (Hugh Laurie) wants to know why she landed there. He seeks answers as they team up in a spud-gun competition. Meanwhile, the team treats a science teacher with a respiratory illness who turns out to be a hoarder; and Taub (Peter Jacobson) dips his toe into the dating pool.
 19. 19. Last Temptation
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 18, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Thirteen (Olivia Wilde) rejoins the team, but Masters (Amber Tamblyn), who's completing medical school, might leave it to prepare for a surgical career. But first the team must diagnose a 16-year-old girl who collapses just before she's scheduled to begin sailing around the world.
 20. 20. Changes
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 2, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Cuddy's mother (Candice Bergen) considers filing a malpractice suit against the hospital, which could put her daughter's and House's (Hugh Laurie) medical licenses in jeopardy. Meanwhile, luck runs out for a lottery winner (Donal Logue).
 21. 21. The Fix
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 9, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) attempts to resuscitate the career of a washed-up boxer (Kevin Phillips) following a disputed wager with Wilson (Robert Sean Leonard). Meanwhile, the team suspects that House might have another kind of drug problem.
 22. 22. After Hours
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 16, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Thirteen (Olivia Wilde) has a friend in need: an ex-con (Amy Landecker) with an urgent medical problem that can't be treated at the hospital because it's drug-related. So they turn to Chase (Jesse Spencer) in desperation. Meanwhile, House(Hugh Laurie) deals with devastating information; and Taub (Peter Jacobson) comes to terms with an unexpected development.
 23. 23. Moving On
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 23, 2011
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Life imitates art in the season finale.

கூடுதல் விவரங்கள்

தயாரிப்பாளர்கள்
Gerrit van der MeerPaul AttanasioLeonard DickDavid FosterRussel FriendBryan SingerGreg YaitanesLawrence KaplowHugh LaurieKatie JacobsGarret LernerThomas L. MoranEli AttiePeter BlakeLiz FriedmanDoris Egan
நெட்வொர்க்
NBCUniversal
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
16+ இளம் வயதுவந்தவர்கள் மேலும் அறிக
துணை நடிகர்கள்
Jennifer MorrisonPeter JacobsonOmar EppsOlivia Wilde