సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

House

2011X-Ray16+

As Season Seven begins, House and Cuddy attempt to make a real relationship work and face the question as to whether their new relationship will affect their ability to diagnose patients.

నటులు:
Lisa EdelsteinJesse SpencerRobert Sean Leonard
శైలీలు
డ్రామా
సబ్‌టైటిల్స్
العربيةDanskEnglish [CC]EspañolSuomiIndonesia한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiSvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ఆడియో భాషలు
DeutschEnglishEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguêsРусский日本語
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (23)

 1. 1. Now What?
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 20, 2010
  42నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) and Cuddy (Lisa Edelstein)explore their feelings toward each other amid a crisis at the hospital: the threatened loss of its Level 1 status as a trauma center because the only available neurosurgeon (George Wyner) is sick. The diagnosis of the doctor's illness is difficult, but House doesn't offer to help. Meanwhile, Thirteen (Olivia Wilde) has a request for House.
 2. 2. Selfish
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 27, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A 14-year-old (Alyson Stoner) with a terminally ill brother collapses during a skateboarding competition. Meanwhile, House (Hugh Laurie) and Cuddy (Lisa Edelstein) confront the workplace ramifications of their relationship; and in the clinic, House must deal with an elderly man and his son.
 3. 3. Unwritten
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 4, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A suicidal children's author (Guest star Amy Irving) has a seizure just before trying to kill herself, and House (Hugh Laurie), who's a fan, thinks that the key to both her physical and psychological conditions lies in her latest book. Meanwhile, House and Cuddy (Lisa Edelstein) go on a double date with Wilson (Robert Sean Leonard) and his girlfriend, Sam (Cynthia Watros).
 4. 4. Massage Therapy
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 11, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A patient who can't stop vomiting is also hiding secrets. Meanwhile, House turns a cold shoulder to Chase's new hire, and House and Cuddy must look anew at their relationship following a visit from House's massage therapist.
 5. 5. Unplanned Parenthood
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 18, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Timing is everything -- Jennifer Grey ("Dirty Dancing") Guest Stars.
 6. 6. Office Politics
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 8, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) finally hires a female member of the team, a third-year medical student (Amber Tamblyn) who, it turns out, has a tie to Taub (Peter Jacobson). Meanwhile, a senatorial candidate's campaign manager (Jack Coleman) suddenly falls ill, and the team must look to the candidate (Pat Finn) for clues about his condition.
 7. 7. A Pox On Our House
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 15, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A girl is suspected of having smallpox after a 200-year-old medicine jar found in a shipwreck shatters in her hand, so a CDC doctor (Dylan Baker) locks down the hospital. Martha Masters (Amber Tamblyn) questions his motive for doing so. Meanwhile, Wilson (Robert Sean Leonard) and Sam (Cynthia Watros) examine their relationship after they comfort a 6-year-old cancer patient (Devon Woods).
 8. 8. Small Sacrifices
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 22, 2010
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A man (Kuno Becker) falls ill after reenacting the Crucifixion; Taub (Peter Jacobson) questions his wife (Jennifer Crytal Foley) about her relationshwip with a member of an infidelity support group; Wilson's (Robert Sean Leonard) relationship with Sam (Cynthia Watros) takes a sudden turn after they attend a co-worker's wedding.
 9. 9. Larger Than Life
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 17, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A hero (Matthew Lillard) collapses moments after risking his life to save a stranger who fell onto subway tracks. Meanwhile, House (Hugh Laurie) tries to avoid Cuddy's birthday dinner because her opinionated mother (Guest star Candice Bergen) will be there; and Masters (Amber Tamblyn) helps Taub (Peter Jacobson) realize that he must take action on his crumbling marriage.
 10. 10. Carrot or Stick
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 24, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) and the team try to link symptoms of a teenage military recruit and his drill sergeant (guest star Sasha Roiz); House secretly helps Cuddy's (Lisa Edelstein) daughter get into a prestigious preschool; someone posted a disparaging photo of Chase (Jesse Spencer) on a social-networking site.
 11. 11. Family Practice
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 7, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Family ties cause a conflict of interest. Candice Bergen ("Boston Legal") and Paula Marshall ("Gary Unmarried") Guest-Star.
 12. 12. You Must Remember This
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 14, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Everybody seeks companionship.
 13. 13. Two Stories
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 21, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) participates in a school career day---and breaks rules by sharing explicit medical stories. Later, two fifth graders (guest stars Austin Michael Coleman and Haley Pullos) assess House's relationship troubles with Cuddy (Lisa Edelstein) , and try to help him understand the role that his selfish antics play in them.
 14. 14. Recession Proof
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 28, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Career and happiness are called into question.
 15. 15. Bombshells
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 7, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Cuddy is faced with a new reality.
 16. 16. Out of the Chute
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 14, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A bullfighter is admitted after being attacked by a bull, and Masters (Amber Tamblyn) develops a crush on him as his condition inexplicably worsens, with miniseizures that can't be explained. Meanwhile, House (Hugh Laurie) is away from the hospital, tending to other issues.
 17. 17. Fall From Grace
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 21, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A young homeless man with a history of drug abuse (and a secret) arrives at the hospital with bad burns and scars on his chest. Meanwhile, Cuddy (Lisa Edelstein) tells Wilson (Robert Sean Leonard) that she feels guilty about breaking up with House (Hugh Laurie).
 18. 18. The Dig
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 11, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Thirteen reappears (Olivia Wilde). It seems that she has just been released from prison, and House (Hugh Laurie) wants to know why she landed there. He seeks answers as they team up in a spud-gun competition. Meanwhile, the team treats a science teacher with a respiratory illness who turns out to be a hoarder; and Taub (Peter Jacobson) dips his toe into the dating pool.
 19. 19. Last Temptation
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 18, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Thirteen (Olivia Wilde) rejoins the team, but Masters (Amber Tamblyn), who's completing medical school, might leave it to prepare for a surgical career. But first the team must diagnose a 16-year-old girl who collapses just before she's scheduled to begin sailing around the world.
 20. 20. Changes
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 2, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Cuddy's mother (Candice Bergen) considers filing a malpractice suit against the hospital, which could put her daughter's and House's (Hugh Laurie) medical licenses in jeopardy. Meanwhile, luck runs out for a lottery winner (Donal Logue).
 21. 21. The Fix
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 9, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) attempts to resuscitate the career of a washed-up boxer (Kevin Phillips) following a disputed wager with Wilson (Robert Sean Leonard). Meanwhile, the team suspects that House might have another kind of drug problem.
 22. 22. After Hours
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 16, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Thirteen (Olivia Wilde) has a friend in need: an ex-con (Amy Landecker) with an urgent medical problem that can't be treated at the hospital because it's drug-related. So they turn to Chase (Jesse Spencer) in desperation. Meanwhile, House(Hugh Laurie) deals with devastating information; and Taub (Peter Jacobson) comes to terms with an unexpected development.
 23. 23. Moving On
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 23, 2011
  44నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Life imitates art in the season finale.

మరిన్ని వివరాలు

నిర్మాతలు
Gerrit van der MeerPaul AttanasioLeonard DickDavid FosterRussel FriendBryan SingerGreg YaitanesLawrence KaplowHugh LaurieKatie JacobsGarret LernerThomas L. MoranEli AttiePeter BlakeLiz FriedmanDoris Egan
నెట్‌వర్క్
NBCUniversal
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Jennifer MorrisonPeter JacobsonOmar EppsOlivia Wilde