உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் United States.

House

IMDb 8.72010X-Ray16+
Beginning with a premiere set almost entirely inside the psychiatric hospital, Season Six will explore House's long and twisted road to recovery: Can he find some version of sanity and normalcy? Can he stay away from the workplace that arguably drove him to mental instability but is also the only stable foundation in his life?
நடித்தவர்கள்
Lisa EdelsteinJesse SpencerHugh Laurie
வகைகள்
நாடகம்
சப்டைட்டில்
English [CC]العربيةDanskEspañol (Latinoamérica)Español (España)SuomiFrançaisעבריתIndonesiaItaliano한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiPortuguês (Brasil)Português (Portugal)SvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ஆடியோ
EnglishDeutschEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguêsРусский日本語
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இயக்கு என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், எங்கள் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
Share
 1. 1. Broken, Part 1
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 21, 2009
  45நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House seeks psychiatric help on the season premiere of "HOUSE". Andre Braugher, Franka Potente and Lin-Manuel Miranda Guest-Star. Part 1 of 2.
 2. 2. Broken, Part 2
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 21, 2009
  45நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House seeks psychiatric help on the season premiere of "HOUSE". Andre Braugher, Franka Potente and Lin-Manuel Miranda Guest-Star. Part 2 of 2.
 3. 3. Epic Fail
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 28, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  An ailing patient self-diagnoses by posting his symptoms online.
 4. 4. The Tyrant
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 5, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  An ailing African dictator (James Earl Jones) charged with crimes against humanity arrives at the hospital for treatment. Meanwhile, Wilson (Robert Sean Leonard) wants to end a feud with a neighbor, but a prying House (Hugh Laurie) gets in the way.
 5. 5. Instant Karma
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 19, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A teen (Tanner Maguire) has unexplained stomach pain, and his rich father (Lee Tergesen) believes that the cause is karmic payback for his business success. Meanwhile, Foreman (Omar Epps) and Chase (Jesse Spencer) prepare to present information on a patient they have been treating.
 6. 6. Brave Heart
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 19, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A hard-living police detective doesn't have any symptoms of heart disease, but that's what killed his father, grandfather and great-grandfather---all at age 40. Meanwhile, the African-dictator case still haunts Chase (Jesse Spencer); and House (Hugh Laurie) faces ghosts of his own.
 7. 7. Known Unknowns
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 9, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A partying teen brought to the hospital with swollen appendages won't---then can't---tell the truth. Meanwhile, House (Hugh Laurie) tags along as Cuddy (Lisa Edelstein) and Wilson (Robert Sean Leonard) attend a medical conference on pharmacology and public policy.
 8. 8. Teamwork
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 16, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) resumes his post after getting his license back and sets out to form a "dream team." He also treats a porn star (Troy Garity) suffering from eye pain. Meanwhile, Cuddy (Lisa Edelstein) learns again that the hospital is no place to form healthy relationships.
 9. 9. Ignorance Is Bliss
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 23, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A brilliant but depressed and substance-abusing physicist who chucked his career because he thinks intelligence is a burden arrives with a number of strange symptoms. Meanwhile, relationships are strained all around at Princeton-Plainsboro.
 10. 10. Wilson
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 30, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  An old friend and former patient of Wilson's experiences paralysis in his left arm. Wilson takes this case himself. House thinks his friend has cancer like before, however Wilson stays optimistic until the worst happens. Now he is forced to make radical decisions. Cuddy continues her search for real estate.
 11. 11. The Down Low
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 11, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team treat an unlikely hero. Ethan Embry ("Brotherhood") and Nick Chinlund ("Desperate Housewives") Guest-Star.
 12. 12. Remorse
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 25, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The men on House's (Hugh Laurie) team are charmed by a woman (Beau Garrett) who has unexplained bouts of excruciating pain, but Thirteen's (Olivia Wilde) more interested in her pain. Meanwhile, House tries to make amends to a medical-school colleague he had wronged.
 13. 13. Moving the Chains
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 1, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  An ailing college football player has a variety of symptoms that might keep him from an NFL tryout---at the very least. Meanwhile, Foreman's (Omar Epps) brother (Orlando Jones) visits the hospital.
 14. 14. 5 to 9
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 8, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A day at the hospital, as seen by Cuddy (Lisa Edelstein), who must deal with hospital issues and staff disputes while juggling personal issues.
 15. 15. Private Lives
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 8, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A blogger (Laura Prepon) who's admitted with unexplained bruises and bleeding blogs about her symptoms and possible diagnoses---and about the doctors treating her. She also solicits advice from her readers about her treatment. This unsettles the team, especially after House (Hugh Laurie) and Wilson (Robert Sean Leonard) learn secrets from each other's pasts online.
 16. 16. Black Hole
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 15, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and team tries to diagnose a high school senior suffering from blackouts and hallucinations, and are forced to take a controversial approach. Meanwhile, Wilson attempts to furnish his new condo, and Taub brings his personal life into the workplace.
 17. 17. Lockdown
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 12, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  When the hospital goes into lockdown after a newborn disappears from the nursery, House (Hugh Laurie) and his team members must remain where they are. This gives them time to reflect on their pasts, their relationships and their regrets.
 18. 18. Knight Fall
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 19, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español, Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A "knight" living in a reclusive community modeled on the Renaissance ideals falls mysteriously ill, and while the team tries to figure out why, he and Thirteen (Olivia Wilde) debate issues of knightly honor and courtly love (especially with regards to his "queen"). Meanwhile, Wilson (Robert Sean Leonard) begins anew with an ex (Cynthia Watros).
 19. 19. Open and Shut
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 26, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A woman (Sarah Wayne Callies) in an open relationship becomes ill during a date with her other lover, and House (Hugh Laurie) and his team find her lifestyle as perplexing as her illness. Meanwhile, House tests Wilson's (Robert Seaon Leonard) relationship with Sam (Cynthia Watros).
 20. 20. The Choice
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 3, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A woman (Eva Amurri) questions her ailing fiancé about a past relationship while House (Hugh Laurie) and his team try to diagnose him. Away from the hospital, House, Foreman (Omar Epps) and Chase (Jesse Spencer) pay homage to Gladys Knight and the Pips, karaoke-style.
 21. 21. Baggage
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 10, 2010
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House (Hugh Laurie) has a session with Dr. Nolan (Andre Braugher) and discusses the case of a woman (Zoe McLellan) who shows up at the hospital with an unknown illness and no memory of who she is.
 22. 22. Help Me
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 17, 2010
  45நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  English [CC], العربية, Dansk, Español (Latinoamérica), Español (España), Suomi, Français, עברית, Indonesia, Italiano, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Cuddy, House and members of the team join forces with a search-and-rescue team to provide much-needed medical attention at the scene of an emergency in the Season Finale.

கூடுதல் விவரங்கள்

தயாரிப்பாளர்கள்
Gerrit van der MeerPaul AttanasioLeonard DickRussel FriendBryan SingerGreg YaitanesLawrence KaplowGarrett LernerKatie JacobsGarret LernerThomas L. MoranEli AttiePeter BlakeDoris Egan
நெட்வொர்க்
NBCUniversal
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
16+ இளம் வயதுவந்தவர்கள் மேலும் அறிக
துணை நடிகர்கள்
Robert Sean LeonardJennifer MorrisonPeter JacobsonOmar EppsOlivia Wilde