உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

House

2009X-Ray16+

In the Season Four finale, after a massive bus accident left House without recollection of four hours prior to the accident, he and the team put the pieces of his memory together and discovered Wilson's girlfriend Amber was on the bus with him and was fatally injured. Wilson had to face the shocking realization that House was directly involved in Amber's death. As Season Five opens, with his ...

நடித்தவர்கள்
Jesse SpencerHugh LaurieKal Penn
வகைகள்
நாடகம்
சப்டைட்டில்
العربيةDanskEnglish [CC]EspañolSuomiIndonesia한국어Norsk BokmålNederlandsPolskiSvenskaไทยTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ஆடியோ
DeutschEnglishEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguêsРусский日本語
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (24)

 1. 1. Dying Changes Everything
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 16, 2008
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  In the aftermath of Amber's death, Wilson announces his resignation on the season premiere.
 2. 2. Not Cancer
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 23, 2008
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The team investigates a string of mysterious deaths centering around a single organ donor, and House hires a private investigator to snoop on Wilson and the team.
 3. 3. Adverse Events
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 30, 2008
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A struggling artist falls ill and the team must use a discerning eye to uncover what may be hiding below the surface.
 4. 4. Birthmarks
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 14, 2008
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House gets back to his roots and a patient falls ill searching for her own.
 5. 5. Lucky Thirteen
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 21, 2008
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Thirteen's personal life is brought to the examining room table.
 6. 6. Joy
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 28, 2008
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The team treats a sleepwalking patient experiencing unexplained blackouts and Cuddy decides to adopt a newborn baby.
 7. 7. The Itch
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 11, 2008
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team treat an agoraphobic patient who refuses to leave his home.
 8. 8. Emancipation
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 18, 2008
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A parentless teenager falls mysteriously ill and Foreman takes on a case of his own free from House's supervision.
 9. 9. Last Resort
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 25, 2008
  50நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and Thirteen are taken hostage by a man willing to kill for a diagnosis.
 10. 10. Let Them Eat Cake
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  December 2, 2008
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team treat a fitness fanatic with a slimming secret.
 11. 11. Joy to the World
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  December 9, 2008
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team ring in the holidays with a new medical mystery. Lori Petty Guest Stars.
 12. 12. Painless
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 19, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House treats a patient whose chronic pain pushes him to the edge.
 13. 13. Big Baby
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 26, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House tests Cameron's patience as the team takes on the case of a too-good-to-be-true teacher.
 14. 14. The Greater Good
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 2, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The team treats a former doctor who gave up her career in the pursuit of happiness.
 15. 15. Unfaithful
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 16, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A fake case becomes a real one as the team treats a priest whose past has taken his faith from him.
 16. 16. The Softer Side
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 23, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  The case of a teenage patient with male and female DNA sends the team in different directions.
 17. 17. The Social Contract
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 9, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team treat a patient who uncontrollably speaks his mind. Jay Karnes ("The Shield") Guest-Stars.
 18. 18. Here Kitty
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 16, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A woman who believes her cat has predicted her death desperately seeks House's help. Judy Greer ("27 Dresses") Guest-Stars.
 19. 19. Locked In
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  March 30, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  A man injured in a bicycle accident is "locked in" his own body and needs the help of House and the team to save his life. Mos Def ("Be Kind Rewind") Guest-Stars.
 20. 20. Simple Explanation
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 6, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team work to keep a husband and wife alive but are forced to make a difficult decision as both patients' conditions deteriorate. Meat Loaf Guest-Stars.
 21. 21. Saviors
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 13, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  Cameron takes the lead when an environmental activist falls mysteriously ill.
 22. 22. House Divided
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 27, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House and the team treat a deaf teenager.
 23. 23. Under My Skin
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 4, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  As House and the team try to diagnose a dying ballerina, House attempts to diagnose himself.
 24. 24. Both Sides Now
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 11, 2009
  44நிமி
  16+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  العربية, Dansk, English [CC], Español, Suomi, Indonesia, 한국어, Norsk Bokmål, Nederlands, Polski, Svenska, ไทย, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português, Русский, 日本語
  House takes on a case of mind over matter as a patient's right and left brain struggle for dominance. Carl Reiner ("Ocean's Thirteen") Guest-Stars.

கூடுதல் விவரங்கள்

தயாரிப்பாளர்கள்
Paul AttanasioDeran SarafianGreg YaitanesLawrence KaplowGarrett LernerThomas L. MoranDoris EganPeter BlakeGerrit van der MeerLeonard DickRussel FriendBryan SingerKatie JacobsGarret LernerEli Attie
நெட்வொர்க்
NBCUniversal
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
16+ இளம் வயதுவந்தவர்கள் மேலும் அறிக
துணை நடிகர்கள்
Lisa EdelsteinRobert Sean LeonardJennifer MorrisonPeter JacobsonOmar EppsOlivia Wilde